تحلیل داده های آماری با SPSS و انجام فصل چهارم پایان نامه

بی مقدمه باید عرض شود که متاسفانه در برخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به دانشجویان آموزش های لازم در خصوص انجام فصل چهارم پایان نامه که در حقیقت همان اخذ خروجی از نرم افزارهای آماری و تحلیل و تفسیر خروجی ها می باشد؛ ارائه نمی شود. همین مسأله موجب بروز مشکلاتی در تنظیم تز پایانی شده و دانشجو علی رغم داشتن شایستگی لازم برای دفاع از پایان نامه، در عمل زحمات خود را بی ثمر می بیند. بر اساس تعریف مشکلات موجود، تیم COOLDOCX ورود به عرصۀ مشاوره و انجام تحلیل داده با نرم افزار SPSS را لازم می داند و آماده خدمات رسانی به دانشجویان و اساتید عزیز است. در همین راستا توزیع پرسشنامه، جمع آوری آن و ورود داده ها به نرم افزار قابل سفارش بوده و در ادامه تحلیل داده ها و آموزش تفسیر خروجی ها نیز به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

نرمال سازی داده ها، ارائه همه مستندات جهت در پایان نامه و رفع اصلاحات احتمالی که استاد راهنما یا داوران اعلان می کنند از دیگر خصوصیات خدماتی ما می باشد. جهت سفارش روی لینک زیر کلیک کنید:

سفارش تحلیل آماری

در ادامه توضیحاتی پیرامون نرم افزار آماری SPSS و نکات کلیدی فصل چهارم پایان نامه را مرح کرده ایم.

634 بازدید