×

مبانی نظری عملکرد مدیریت شهری، رضایت شهروندان و مشارکت آنان در امور شهری، کیفیت فضای شهری

۲۰,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تاثیر عوامل فیزیکوشیمیائی در تولید پروبیوتیک از ضایعات سیب توسط Lactobacillus casei

۷,۰۰۰ تومان

مقاله پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره آویشن راهی برای افزایش عمر ماندگاری مغز فندق تازه

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی میزان های مختلف اسید سیتریک مونو هیدرات برای کنترل کپک در محصول آبنبات

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رفتار ذوبی چربی های اینتر استریفیه شده ی آنزیمی بر اساس تحلیل های آماری محتوای چربی جامد

۷,۰۰۰ تومان

مقاله اثرات بره موم و زمان انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی آریل های انار رقم ملس پوست زرد با غملک خوزستان

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی امکان ریز پوشانی میکروانکپسولاسیون عصاره چای ترش با استفاده از تکنیک خشک کردن پاششی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تولید نانولیپوزوم های حاوی زعفران و بررسی پایداری آن ها

۷,۰۰۰ تومان

مقاله انکپسولاسیون سلول های زنده پروبیوتیک در مواد غذایی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثر ضد قارچی پوشش خوراکی ایزوله پروتئین سویا بر ماندگاری بادام زمینی

۷,۰۰۰ تومان