مقاله آینده پژوهی نظام اداری متاثر از فناوری های همگرا در ایران


در حال بارگذاری
۱۹ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
یک مگابایت
29 صفحه
1654 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله آینده پژوهی نظام اداری متاثر از فناوری های همگرا در ایران در ۲۹ صفحه با فرمت word یعنی doc و docx همچنین pdf آماده خرید و دانلود می باشد. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه مقاله: دولت و نظام اداری دولتی را باید از جمله قدیمی ترین ابداعات بشری به شمار آورد (پورعزت و هاشمی کاسوایی ، ١٣٩۴) که همواره در تمامی فرهنگ ها به عنوان یکی از پیش شـرطهای اصلی توسعه جوامع مطرح بوده (بارانی و همکاران ، ١٣٩۶) و در کشور ما بـه دلیـل وسـعت نقش و تأثیرگذاری زیادش از اهمیتی مضاعف برخوردار است (ترابنده و رفیـع زاده ، ١٣٩۵). با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت ، در جوامع در حال توسعه ای مانند ایران ، مطالعـات اندکی در این زمینه صورت گرفته است (ابوالحسنی رنجبر و همکاران ، ١٣٩۶). از سوی دیگر، یکی از ویژگی های عصر کنونی ، گسترش روزافزون فناوری های مختلف و نفوذ آنها در تمامی ابعاد زندگی فـردی و اجتمـاعی آدمـی اسـت . در چنـین شـرایطی دولت ها نیز مانند دیگر نهادها به سرمایه گذاری در زمینه فناوری های نـوین روی آورده و استفاده از آن را به عنوان ضرورتی راهبردی در دستور کار خود قـرار داده انـد (یعقـوبی و همکاران ، ١٣٩۵). در میان فناوری های انقلابی و ساختارشکنانه ای که پیش بینی می شود سرنوشت بشر را دچار تحولاتی عمیق و بنیادین خواهد ساخت ، «فناوری هـای همگـرا » از جایگاهی کلیدی برخوردار است . منظور از این اصطلاح جدید که به تازگی و در اوایل قرن حاضر، معرفی شده ، ترکیب هم افزایانه میان چهار دانش -فنـاوری پیشـرفته ، شـاملر«نانوفناوری »، «زیست فناوری »، «فناوری اطلاعات » و «علـوم شـناختی » اسـت کـه بـه صورت اختصاری با عنوان «NBIC٢» (در زبان فارسی : «شزان ») شناخته می شود (پایـا و همکاران ، ١٣٩٠). ادعا می شود «همگرایی فناورانه » چنان تأثیر دگرگـون کننـده ای بـر ابعاد مختلف تمدن بشری ، اعمال خواهد کرد کـه مـی تـوان آن را «رنسـانس نـوین » یـا «انقلاب صنعتی چهارم » لقب داد (آزادی احمدآبادی و جمالی مهموئی ، ١٣٩۶). طبیعی است که نظام اداری جوامع و از جمله نظام اداری جمهـوری اسـلامی ایـران نیـز از ایـن تأثیرگذاری عمیق و گسترده برکنار نخواهد بود.

صاحبنظران معتقدند به کمک ابزارهای آینده پژوهی می توان ضمن توسـعه فرهنـگ همگرایی ، به آماده سازی افراد، ابزارها، سازمان ها و زیرساختهای لازم برای مواجهه موفق با آینده فناوری هـای همگـرا پرداخـت (٢٠١۶ ,Roco &Bainbridge ) و هـدف از تحقیـق حاضر نیز آن است که تأثیرگذاری این فناوری های نوپدید را در بستر نظـام اداری ایـران مورد آینده پژوهی قرار دهد. نتایج این تحقیق می تواند با نگـاهی بلندمـدت ، آینـده هـای پیش روی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران را در جریان همگرایی فناورانه بـه تصـویر درآورد تا به مسئولان و طراحان نظام اداری کشور در اتخاذ تصمیمات راهبردی کلان به منظور استفاده هوشمندانه از فناوری های همگرا در نظام اداری و پیشـگیری از تـأثیرات ناخواسته نفوذ همگرایی فناورانه در این نهاد که زیرساخت اصلی توسعه همه جانبه کشور محسوب می شود، کمک نماید… ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله آینده پژوهی نظام اداری متاثر از فناوری های همگرا در ایران به پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.