تحقیق ارزیابی تاثیر مولفه های توانمندساز بوم گردی بر شبکه بهره برداران


در حال بارگذاری
۱۹ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
630 کیلوبایت
25 صفحه
1764 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق ارزیابی تاثیر مولفه های توانمندساز بوم گردی بر شبکه بهره برداران در ۲۵ صفحه آماده خرید است با فرمت word یعنی doc و docx همچنین pdf آماده خرید و دانلود می باشد. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه تحقیق: بوم گردی ، به مفهوم مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی ، که به دنبال حفاظت از محیط و ارتقای رفاه ساکنان جوامع محلی است (٢٠١٣ ,ESTC)، به طور وسیعی به عنوان بخشی از توسعه پایدار صنعت گردشگری شناخته می شود. بنابراین باید از لحـاظ ارائـه مزایـای اجتماعی – اقتصادی و پیامدهای محیطی در سطح محلی و جهانی ، قابل ارزیابی باشـد. توزیع مزایای بوم گردی ، مهم ترین محور بحث در توسعه پایـدار گردشـگری ، بـه ویـژه در کشورهای در حال توسعه است . با این وجود، تحقیقات موجود نشان می دهد که عـدالت در توزیع مزایای بوم گردی ، یک چالش پیچیده و دشوار است و نیاز به تجزیـه و تحلیـل افـزون تـری دارد(  ,Kagarama ;٢٠١۵ ,Thwaites &Cobbinah, Black  ;٢٠٠۵ ,Charnley ٢٠٠۴ ,Wall &Stone  ;٢٠٠۶ ,Southgate ;٢٠١٢ ,Kayigamba &Bizoza, ). اسـتدلال مـی – شود که بوم گردی باید به طور جامع در محیط های محلی مفهوم سازی شـده تـا بـه طـور معناداری ، ارتباط بین محـیط طبیعـی و جوامـع محلـی را ارزیـابی کـرده و پیامـدهای پایداری را که مبتنی بـر نیازهـای جامعـه ی محلـی و اهـداف محیطـی اسـت ، بـرآورده سـازد(١٩٩٩ ,Wall &Ross  ;٢٠١۶ ,Cobbinah &Black  ;٢٠١٧ ,Adu-Ampong). در حقیقت ، این موضوع با اهداف توسعه پایـدار سـازمان ملـل متحـد، مخصوصـا در مـورد حفاظت از جنگل ها، آب و مقابله با تغییرات آب و هـوایی و نیـز بهبـود شـرایط زنـدگی مردم محلی ، سازگار است (٢٠١۶ ,Visbeck &Nilsson, Griggs, ).

استان سیستان و بلوچستان در جنوب شـرقی ایـران دارای گسـترده تـرین جمعیـت روستایی در بین استان های کشور می باشد کـه بـر اسـاس آخـرین سرشـماری عمـومی نفوس و مسکن ، حدود ۵١ درصد جمعیت آن ، در منـاطق روسـتایی و عشـایری سـاکن هستند ١. از سوئی ، این استان از لحاظ گستره جغرافیایی ، دومـین اسـتان پهنـاور کشـور است که کلکسیونی از مؤلفه های طبیعی ، جغرافیایی ، فرهنگی و آداب و رسوم را در خود جای داده است . این پتانسیل ها، که در مناطق مختلف استان ، شرایط منحصربفردی نیـز دارد، بسترهای بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری و به طور خـاص ، بـوم گـردی دارد. میراث باستانی و فرهنگی (در شهرهای زابل ، ایرانشهر، سراوان و چابهـار٢)، جاذبـه هـای کویری ٣ (در اطراف شهر زاهدان )، قابلیت های کوهستانی (منطقه وسـیع گردشـگری در حاشیه قله نیمه فعال تفتان ۴ شهرستان خاش )، رودخانه های پـرآب (اطـراف شهرسـتان سرباز۵)، دریا و ساحل ۶ (شهرستان های چابهار و کنارک )، محصولات کشاورزی در تمـام فصول (سبزی و صیفی جات ، پسته ، زردآلو و انار در خاش ؛ گونـه هـای متعـدد خرمـا در سراوان و ایرانشهر؛ محصولات گرمسیری منحصر بفرد از قبیل موز، انبـه ، گـواوا، چیکـو، تمر هندی ، نارگیل و پاپایا در شهرستان چابهار)، نمونه هایی قابل ذکر از پتانسـیل هـایی … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله ارزیابی تاثیر مولفه های توانمندساز بوم گردی بر شبکه بهره برداران به پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.