مقاله بررسی تاثیر رضایت شغلی و میزان کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دشتی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در حال بارگذاری
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
word
119کیلوبایت
19صفحه
1426 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر رضایت شغلی و میزان کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دشتی است که در۱۹ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رضایت شغلی و میزان کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دشتی پرداخته است. روش تحقیق توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دشتی بودند که تعداد کل آنها ۸۷۴ نفر و از بین آنها تعداد ۲۶۷ نفر از کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دشتی به عنوان نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه رضایت شغلی کریمی (۱۳۸۹)، کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۳) و بهره وری سازمانی آچیو (۱۹۸۷) می باشد. یافته ها نشان داد متغیرهای کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی با هم بر بهره وری کارکنان تاثیر معناداری دارند. رضایت شغلی بر بهره وری کارکنان تاثیر معناداری دارد. میزان حقوق و دستمزد منصفانه بر بهره وری کارکنان تاثیر معناداری دارد. محیط کار ایمن و بهداشتی بر بهره وری کارکنان تاثیر معناداری دارد. میزان تامین فرصت رشد و امنیت مداوم بر بهره وری کارکنان تاثیر معناداری دارد. میزان وظیفه مداری بر بهره وری کارکنان تاثیر معناداری دارد. فضای کلی زندگی کاری بر بهره وری کارکنان تاثیر معناداری دارد. میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری بر بهره وری کارکنان تاثیر معناداری دارد. یکپارچگی و انسجام اجتماعی بر بهره وری کارکنان تاثیر معناداری دارد. توسعه قابلیت های انسانی بر بهره وری کارکنان تاثیر معناداری دارد. بین کارکنان مرد و زن از نظر کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی و بهره وری کارکنان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی و بهره وری کارکنان بر حسب سطح تحصیلات آنان تفاوت وجود ندارد. از نظر کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی و بهره وری بین کارکنان بر حسب سابقه ی خدمت آنان تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه‌ها: رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری، بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دشتی.

مقدمه

در تشریح ابعاد مساله باید گفت که از رضایت شغلی تعاریف مختلفی وجود دارد. در گروهی از تعاریف، این مفهوم به صورت «واکنش احساسی و نگرشی» کارکنان به شغل تعریف شده است. به صورت ساده می‌توان گفت «رضایت شغلی میزانی است که مردم شغلشان را دوست دارند»؛ به طوری که بعضی از مردم از کار لذت می‌برند و آن را یک بخش مهم زندگی می‌دانند. و برخی دیگر از کار متنفرند و آن را تنها به این دلیل انجام می‌دهند که مجبور به انجام آن هستند. همچنین در تعریفی مشابه با تعریف فوق، رضایت شغلی به عنوان «اختلاف بین میزان و شدت نیازهای فرد و میزان برآورده شدن آن نیازها در شغل» تعریف شده است. به عبارت دیگر در این تعریف، خشنودی شغلی تابعی است مستقیم از درجه‌ای که محیط با ساختار نیازی فرد همخوانی دارد (یزدانی راد، ۱۳۹۲).

اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته ‌است. اما در مورد معنای این اصطلاح توافق کمی وجود دارد، در عین حال می توان گفت حداقل دو استفاده شایع از آن وجود دارد: اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایتمندی شغلی، فرصتهای رشد، مسائل روانشناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرما، کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد. دوم، کیفیت زندگی کاری به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. در این رابطه برنامه های کیفیت زندگی کاری ممکن است به عنوان راهبرد مدیریت منابع انسانی شامل عملکردهای کیفیت زندگی کاری و بهبود برنامه های کیفیت زندگی کاری و بهبود کارآیی و بهره‌وری سازمانی در نظر گرفته شود. کیفیت زندگی کاری یعنـی نـوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود. یعنی این که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت‌‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری (مادّی و معنوی) در محیط کار، توسط مدیران برای کارکنان فراهم شده است. در چه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، غیبت کم؛ و انگیزه بالا در کارکنان برآورد می‌شود. یکی از آفت های مهم مدیریت، بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می باشد. این بی توجهی، اثر بخشی و کارایی سازمان را به شدت کاهش می دهد. همچنین به دلیل عـدم شناخت مدیران سازمانها از کیفیت زندگی کاری، این مقوله، تناسب و اندازه‌های واقعی خود را در سازمان ها از دست داده است در صورتی که کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از جالب ترین روش های ایجاد انگیزش و راهگشای مهم در طراحی و غنی سازی شغل کارکنان است (مهداد، ۱۳۹۱).

برای نخستین بار لغت بهره وری توسط فردی به نام کوئیزنی در سال ۱۷۶۶ میلادی بکار برده شد. بایستی توجه داشت که واژه         بهره وری با گذشت زمان گسترش یافته است. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال ۱۸۸۳ فردی به اسم لیتر بهره وری را قدرت و توانایی تولید کردن تعریف کرده. با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی کردن آن می بایست تعریفی                هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای هر سازمان به کار برد و از طریق مشارکت کلیه کارکنان قدم های موثری را در این راه برداشت. راهکارهای افزایش بهره وری نیروی انسانی مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری هر سازمان است. با توجه به تفاوت های مهم در فرهنگ کاری سازمانها و وضعیت موجود آنها می توان گفت راهکارهای افزایش بهره وری نیز در آنها متفاوت خواهد بود (میرکمالی، ۱۳۹۲).

در همین راستا این پژوهش به بررسی تاثیر رضایت شغلی و میزان کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دشتی می پردازد. سؤال اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح است که آیا رضایت شغلی و میزان کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دشتی اثر مثبت و معناداری دارد؟

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی تاثیر رضایت شغلی و میزان کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دشتی با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.