بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سرمایه گذاری کلان در بانک


در حال بارگذاری
۱۳ شهریور ۱۳۹۸
Word, Pdf
709 کیلوبایت
14 صفحه word
۷,۰۰۰ تومان
خرید

یک تحقیق کلاسی در ۱۴ صفحه به قیمتی بفروش می رسد که می توان گفت این یک تحقیق رایگان فارسی است. عنوان مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سرمایه گذاری کلان در بانک می باشد. مطالعه موردی یا نمونه موردی این مقاله فارسی مشتریان گروه فرین بانک پاسارگاد شعب تهران است. چکیده مقاله:

هدف:  هدف اصلی این تحقیق آماده بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سرمایه گذاری کلان در بانک پاسارگاد می باشد. روش: تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و روش توصیفی – پیمایشی و از حیث هدف کاربردی به حساب می‌آید. جامعه آماری در این پژوهش شامل ۱۲۰ نفر از مشتریان گروه فرین بانک پاسارگاد شعب تهران میباشند. در مرحله  اول جهت جمع آوری اطلاعات توصیفی از روش کتابخانه ای استفاده شد. سپس برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و در بین اعضای مشارکت کننده توضیع شد. برای تجزیه و تحلیل  اطلاعات نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج: با توجه به آزمون t تک نمونه ای، مشخص گردید که تمام عوامل شناسایی شده، شامل «فیزیکی»، «رفتاری»، «فناوری»، و «مالی» از مقدار متوسط بالاتر بوده و لذا بیانگر مطلوب بودن سطح هریک از عوامل موثر بر رفتار مشتریان در بانک پاسارگاد است. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که بیشترین بار عاملی مربوط به عوامل مالی و کمترین بار عاملی مربوط به عواملی فیزیکی است. با توجه به بارهای عاملی بیان شده، عوامل مالی با ضریب ۰.۹۵ بیشترین تأثیر را بر رفتار مشتریان در سرمایه گذاری کلان در بانک پاسارگاد را دارد.

کلیدواژه ها: رفتار مشتریان، سرمایه گذاری کلان، بانک پاسارگاد

فرمت مقاله word بوده و pdf هم شده فونت فایل B Nazanin سایز ۱۴ است. در ادامه نگاهی هم به مقدمه این تحقیق داریم:

امروزه بانکداری، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی به شمار می آید. بانک ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادله های تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می شوند. از طرف دیگر، با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آن‌ها به سمت بنگاه های تولیدی و تجاری، از یک سو سرمایه های راکد و احیاناً مخرب اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می کنند و از سوی دیگر، سایر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهره‌وری پایینی کار می کردند، به سمت اشتغال کامل با بهره‌وری بالا سوق می دهند و سرانجام، بانک ها عوامل مهم سیاستهای پولی، و مجریان تصمیم های بانک های مرکزی هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش های اقتصادی نیز می پردازند (موسویان، ۱۳۸۰). آیا محصولات بانکی در همه بانک‌ها به یک شکل به مشتری ارائه می گردد؟ اصطلاحاً گفته می شود در بازاریابی خدمات باید به سه عامل سرعت، انعطاف پذیری و دوستانه بودن تعاملات توجه نمود. در واقع بانک ها حتی در شرایط مشابه با سرمایه گذاری بر روی سیستم ها و سرمایه انسانی خود می توانند مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود ایجاد کنند. مشتری که خدمات بانکی را با سرعت بالا، رفتار انعطاف پذیر کارمندان و مدیر شعب و همچنین توأم با احترام بالا و حسن نیت دریافت کند، بی شک به مشتری وفادار بانک تبدیل می شود. در بازاریابی هزینه به دست آوردن یک مشتری جدید می تواند تا پنج برابر هزینه حفظ یک مشتری کنونی باشد و مشتریان راضی می توانند به علت توصیه به فامیل، دوستان و همسایه ها بهترین منبع آگهی باشند و در مقابل مشتریان ناراضی می توانند یک کسب و کار را نابود کنند.

قبل از ادامه بررسی مقدمه تحقیق حاضر نظر شما را به یک تحقیق فارسی دیگر با عنوان ارائه مدلی جهت معرفی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سپرده گذاری بانکی جلب می کنیم.

ادامه مقدمه: آنچه مسلم است تنها سازمان مشتری محور می تواند با موفقیت عمل نماید زیرا امروزه مشتریان کیفیت را تحسین نمی کنند بلکه آن را حق خود می دانند در نتیجه پویایی هر سازمانی که خدماتی را ارائه می دهد بستگی به توانایی ها آن سازمان در خصوص تامین خواسته ها و برآورده نمودن نیازهای همیشه در حال تغییر مشتریان دارد مشتری محور بودن، یعنی ایجاد انطباق بین عملکرد سازمان با مشتریان اجرای این امر به دو طریق میسر می شود. ۱. انطباق عملکرد سازمان با خواست مشتریان ۲. تطبیق خواست مشتریان با عملکرد سازمان باید تحت هر شرایطی توجه خاصی را به مشتریان معطوف دارند و در این راستا به سه نکته اساسی ذیل توجه نمایند ۱. مشتری مدار بودن یعنی کلیه فعالیت ها و عملکردها چه داخلی درون سازمانی و چه خارجی برون سازمانی بر مشتریان تاکید داشته باشند ۲. توجه به بهبود مستمر یعنی توسعه مشتریان را به طور مستمر در همه زمینه ها طلب نمایند در واقع شناخت و رفع نیاز مشتریان یک فرایند به حساب می آید نه یک برنامه پس از مدت معینی خاتمه می یابد ولی فرایند همیشگی است ۳. توجه به درگیری همه جانبه یعنی همه کارکنان بانک درگیر توجه به خواسته ها و نیازهای مشتریان می شوند در واقع این تفکر تبدیل به یک سیستم ارزشی و یک فرهنگ مشارکتی شود و همه کارکنان از رده های مدیریتی تا پایین ترین رده های سازمانی در امر توجه به مشتریان مشارکت نمایند.(بابایی، ۱۳۸۴).

در این فضای رقابتی بازاریایی خدمات بانکی و نیز جذب سپردهها یکی از مواردی است که در استراتژی های کلان بانکها جایگاه خاصی داشته و مورد توجه مدیران و سیاستگذران بانکها میباشد. به گونهای که اعمال مدیریت بازاریابی در بانک ها از قبیل: تبلیغات، طراحی و پیشنهاد محصولات و خدمات جدید، برنامه ریزی، تقسیم بندی، هدف گذاری و موضع یابی، آموزشی اصول بازاریابی به کارکنان و تحقیقات بازار به منظور افزایش متابع و جذب مشتریان سودآور صورت می گیرد همچتین مشتریان انتظار خدمت بیشتر و سریع تر از بانکها را دارند، حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید، مستلزم برخورداری از مدیریت کارا و موثر در همه ی ابعاد بانک با تأکید بر مدیریت بازاریابی است. به نظر میرسد تشابه تبلیغ بانکها در رسانه‌ها و اهدای جوایز و دیگر روشهای ترویجی، انگیزه لازم را در مشتری به وجود نمی آورد و لذا لازم است به طرحها و پروژههای ابداعی و راهکارهای جدید پرداخته شود. و رفتارات و نیازمندی های مشتریان آگاهی یافت (عطاران و همکاران، ۱۳۹۱). لذا، این مساله مطرح می شود که بانک پاسارگاد از طریق عوامل موثر بر رفتار مشتریان خود نسبت به جذب سپرده هایی با حجم سپرده بیشتر و مدت دار اقدام کند. با توجه به اینکه این عوامل دارای اهمیت شایان توجهی هستند و تاکنون در بانک پاسارگاد بررسی نشده اند، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سرمایه گذاری کلان در بانک پاسارگاد می باشد.

سایر بخش های تحقیق بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سرمایه گذاری کلان در بانک به شرح ذیل است:

مبانی نظری، پیشینه یا سوابق پژوهشی تحقیق، مدل مفهومی، فرضیه ها، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری. منابع فارسی و لاتین این تحقیق تا حد ممکن بروز بوده است.

همچنین می توانید منابع مرتبط بیشتری را از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود ۱۵ فایل بعنوان منابع تحقیق مرتبط با عوامل موثر بر رفتار مشتریان

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.