مقاله بررسی نقش مولفه های مدیریت دانش در بهبود بالندگی سازمان مطالعه شرکت برق شهرستان زابل


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۹
word
112کیلوبایت
13صفحه
1381 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی نقش مولفه های مدیریت دانش در بهبود بالندگی سازمان مطالعه شرکت برق شهرستان زابل است که در۱۳ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر بالندگی سازمانی در شرکت برق منطقه ای شهر زابل می باشد، که اعضای جامعه آماری کلیه کارکنان این شرکت و تعداد ۱۷۵ نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۱۸ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از تحقیقات کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است، پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه استاندارد پل جراد که روایی آنها مورد تایید اساتید و خبرگان حوزه مربوط می باشد، برای تایید پایایی نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده کردیم که آلفای آنها بیش از میزان استاندارد بود و پرسشنامه ها از لحاظ پایایی مورد تایید می باشند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی و استنباطی (پیرسون، رگرسیون و تی تک گروهی) استفاده شده است و برای این منظور از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از این می باشد که همه ی ابعاد مدیریت دانش (فرهنگ، امکانات و مستند سازی) بر بالندگی سازمانی تاثیر معنادار دارند. بمنظور تقویت مفهوم بالندگی در اداره برق منطقه ای بهتر است افزون بر مولفه گشودگی و شفاف بودن نظام به مولفه های اعتماد به یکدیگر، بازخورد از درون و بیرون، مشارکت کارکنان با یکدیگر، پروردن و اختیار دادن به کارکنان و کم لایه بودن ساختار سازمانی توجه جدی شود.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، فرهنگ مدیریت دانش، امکانات مدیریت دانش، مستند سازی اطلاعات، بالندگی سازمانی

مقدمه

در گذشته بسیاری از سازمان ها دانش هریک از کارکنان را تنها در جهت بهبود عملکرد شخصی وی مورد استفاده قرار می دادند؛ درحالیکه امروزه سازمان ها در تلاش برای به جریان انداختن دانش کلیه پرسنل در سطح سازمان می باشند، تا اهداف سازمان بیش از پیش تأمین شود. این امر منجر به رواج دیدگاه جدیدی به نام مدیریت دانش در مباحث مدیریتی و زمینه های موضوعی مرتبط شده است. امروزه سازمانها برای همسو شدن با تغییرات محیطی، نیازمند بهبود و توسعه و گسترش عملیات اجرایی هستند. بهبود سازمانی است روش است که در اجرای آن، عملکرد سازمان بهبود می یابد ولی اصولا بر پایه فرآیند آموزش و تغییر دادن ارزش ها و نگرش های کارکنان و اعضای سازمان قرار دارد (دفت، …)[۱]. می توان گفت بالندگی سازمانی پاسخ به دگرگونی است، یک راهبرد پیچیده آموزشی برای دگرگون کردن باورها، نگرش ها، ارزش ها و ساختار سازمان ها است تا بتوانند فن شناسی ها، بازارها و چالش های تازه را بپذیرند و با آهنگ گیج کننده دگرگونی، بهتر سازگاری یابند (محمد علی طوسی، ۱۳۸۰)

از طرف دیگر عصر دانش، تحولات قابل ملاحظه ای را در برنامه ها و سیستم های موجود در سازمان ها به همراه داشته است. در این میان، سازمان هایی که در راستای توانمندسازی و گسترش ظرفیت های سازمانی در حل مسایل و همچنین افزایش سرمایه های فکری فعالیت می کنند، در عرصه رقابت های داخلی یا خارجی، از قدرت دوام و بقای بیشتری برخوردارند. در این میان، مدیریت دانش، یکی از رویکردهای مهم و ارزشمندی است که سازمانهای پیشرو با استقرار آن، ضمن حفظ تخصص فنی خود، از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک سازی یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی می شود، جلوگیری می کنند (نوناکا، ۱۹۹۱).

[۱] Daft

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی نقش مولفه های مدیریت دانش در بهبود بالندگی سازمان مطالعه شرکت برق شهرستان زابل با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.