بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی


در حال بارگذاری
۲۸ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
2 مگابایت
20 صفحه
1546 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی. این تحقیق در ۲۰ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش مدیران ارشد در توسعه مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است برای دستیابی به اهداف تحقیق نمونه آماری از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه که ٨٣١ نفر می‌باشد تعداد ١٣۵ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبق‌های انتخاب شد. برای جمعآوری اده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته که توسط خبرگان روای آن تائید شد استفاده گردید. ٢١ سؤال این پرسشنامه به بررسی مؤلفه‌های مدیریت دانش ( حفظ، کسب، کاربرد و انتقال  (می – پردازد و ١٩ سؤال دیگر تأثیر مدیریت دانش بر این مولفه‌ها را برآورد می‌کند. داده های پژوهش از طریق معادل ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده رابطه قوی و معنادار مبنی بر تأثیر مدیران ارشد دانش بر مولفه‌های مدیریت دانش است با توجه به نتایج در بررسی جایگاه مدیران ارشد دانش، در توسعه مدیریت دانش، بیشترین نقش در بین عوامل مورد بررسی بر روی کاربرد دانش می‌باشد و سپس کسب دانش، انتقال دانش و حفظ و نگهداری دانش تحت تأثیر مدیران ارشد دانش، در توسعه مدیریت دانش می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: اعضای هیات علمی، مدیر ارشد دانش، مدیریت دانش، دانشگاه شهید بهشتی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

یکی از الزامات مهم استقرار مدیریت دانش، وجود افرادی است که در ساختارهای مشخص و تعریف شده ای به عنوان تسهیل کننده‌ی استقرار مدیریت دانش مشارکت کنند. ضمن اینکه از این افراد انتظار می‌رود که در قالب یک نیروی کارآفرین یا پیشگام چشم انداز روشنی را از مقصد سازمان ارائه دهند و بستری مناسب برای ارتقای دانش سازمانی را با دیدگاه دانش محوری فراهم کنند. امروزه، توجه به رهبری دانش و مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از ضرورت و اهمیت دوچندان برخوردار است؛ زیرا عمده‌ترین عنصر نقش آفرین در جامعه دانشگاهی نیروی انسانی است که هرچه از توانمندی و دانشوری بالی برخوردار باشد، دانشگاه‌ها بهتر می‌توانند به چشم انداز و بخشی از رسالت خویش که همان تولید علم و فناوری در جامعه است، دست یابند. در راستای نیل به این هدف و تغییر و ارتقای کارکنان به دانشوران، می‌بایست به هما فزای سرمایه‌های فکری بیش ازایش توجه کرد و از آن در جهت برنامهریزی و مدیریت استراتژیک بهره گرفت. بعلاوه در سال‌های اخیر به دلیل توسعه فزاینده اقتصاد دانش بنیان اصطلاح دانشگاه دانش بنیان برای توصیف دانشگاه به عنوان نهادی که آگاهانه دانش را مدیریت و به محیط بیرونی منتقل می‌کند معرفی شده استچنین دانشگاهی با شرکای خود به عنوان شرکای خلق محصولت آموزشی، پژوهشی و مشاوره رفتار می‌کند ( ١ ).  یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این زمینه، رهبری دانش است؛ زیرا رهبری دانش افزون بر الهام بخشی، توانمندسازی و ترغیب کارکنان، میتواند با اتخاذ تدابیری، نیروی انسانی و سرمایه فکری را در دانشگاه‌ها تلفیق کرده، به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد ( ٢ ). از طرف دیگر با توجه به اینکه دانشگاه‌های نسل سوم جای خود را به دانشگاه‌های نسل چهارم داده‌اند یعنی نسلی که ویژگی‌های نسل‌های قبلی را به نحو بهتری در خود دارد، اما اهداف والتر و متعالی‌تر را دنبال می‌کند. بومی – سازی کاربردهای علوم جدید از جمله وظایف این دانشگاه‌ها می‌باشد. همچنین دانشگاه‌ها مراکز عمده تولید و اشاعه دانش می‌باشند و خلق دانش از دیرباز از مهمترین کارکردهای مؤسسات دانشگاهی بشمار می آید ( ٣ ). بخواهیم یا نخواهیم جریان دانش و فناوری در عرص‌های جهانی در حال حرکت است.

بهترین کسانی که می‌توانند در مورد روندهای آتی ظهور فناوری‌ها، نقل و انتقال دانش و آثار فناوری‌های نوین روی جوامع نظر بدهند دانشگاهیان هستند به نظر می‌رسد که دانشگاه‌های کشورمان حداقل دو نسل از پارادایم‌های نوین حاکم بر دانشگاه‌های پیشرو جهان عقبماندهاند گرچه فاصله جامعه و دانشگاه‌های ما با پارادایم‌های کنونی جهانی زیاد است، اما نسل نوی استادان و دانشجویان، با نگاه به تفاوت‌ها و فاصله ما با دنیا، به راحتی به آگاهی لازم خواهد رسید؛ و ورود یکی دو دانشگاه پیشرو به این پارادایم، صحنه رقابتی را برای سایر دانشگاه‌ها ایجاد خواهد کرد ( ۴ ). ایجاد سازوکارها و سیاستگذاری -‌های عاقلانه در زمینه‌ی ارزش آفرینی از دانش به عنوان یک راهکار میتواند این عقبماندگی را جبران کند از این رو سرمایهگذاری در تربیت و پشتیبانی از نیروی دانشی سازمان یکی از عوامل تأثیرگذار در این مسیر می‌باشد. در حالی که مطالب بسیاری درباره جنبه‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت دانش در سازمان‌ها نوشته شده است اطلاعات کمی درباره مدیرانی که این تعالت را هدایت می‌کنند وجود دارد. این افراد وظیفه دارند تا جنبه‌های متنوعی از سرمایه‌های دانش سازمان را مدیریت کنند بخصوص مدیریت دانش سازمانی که یک شایستگی چشمگیر در بقای بازارهای رقابتی و آشفته امروز می‌باشد ( ۵ ). یکی از چالش‌های پیش روی مدیر ارشد دانش ١، به تمایز میان عملکرد رهبری در مدیریت دانش و نقش‌های مدیر ارشد دانش مربوط می‌شود. تحقیقات استوارت ٢ ( ١٩٩٨  (نشان می‌دهد که اکثر مدیران ارشد دانش حداقل سه مسئولیت اصلی دارند. اول، ضرورت اشتراک دانش در هر بخش از سازمان دوم، یافتن و حمایت از پروژه‌های که دانش را در سراسر سازمان به طور مؤثر توزیع می‌کند و مسئولیت سوم مدیران ارشد دانش که حفظ سطح عملکرد کارمندان خود استاین مأموریت سه گانه مدیر ارشد دانش نقطه شروعی برای تعریف این موقعیت جدید است ( ۶ ). کمپانی‌ها و سازمان‌های بزرگ به اهمیت و ضرورت این سطح از مدیران پی رده‌اند و پول‌های کلنی صرف استخدام و به کارگیری این افراد می‌کنند به طورمعمول حقوق یک مدیر ارشد دانش در این سازمان‌ها بالغ بر ٢٠٠ تا ٣۵٠ هزار دل ر در سال می‌باشد ( ٧ ).

اگرچه هر مدیر ارشدی چه در زمینه تکنولوژی، مهندسی، مالی، اطلاعاتی تمام وظایف گفته شده برای مدیران ارشد دانش را دارا می‌باشند و تمایزی در این بخش از مسئولیت‌های آنها وجود ندارد؛ اما به دلیل منحصربه فرد بودن مدیریت دانش، نقش‌ها و مسوولیت‌های دیگری برای مدیران ارشد دانش در طول زمان شناسای شده استاز نظر استل زر ٣ و همکاران این نقش‌ها عبارتانت از: نقش‌های اجتماعی، تکنولوژیکی، طراحی، فرهنگی ( ترویج به اشتراک‌گذاری دانش  (، ارتباط، مدیریت کارکنان، مدیریت دانش، عامل تغییر، مشاور، اهرم یادگیری، نوآوری و حسابداری ( ۶ ). در یک بررسی چندجانبه که توسط گروه دلفی صورت گرفت، روشن شد که در عمل رهبر دانش طیف گسترش‌های از پست-‌های سازمانی را بدون توجه به عنوان پذیرفته شده سازمانی در برمی گیرد و شامل کارکردها و ویژگی‌های مشابهی استبرجسته‌ترین ویژگی عبارت است از تجربه ترکیبی تجارت و فناوری اطلاعات، چیزی که حداقل به ده سال تجربه کاری در هر دو حوزه نیازمند استهمچنین برخورداری از تفکر سازمانی و علقه به سطحی از کار و فعالیت که توسعه یکی از پیامدهای اجتناب – ناپذیر آن استاین رهبران باید ضمن رعایت ارتباطات جاری در سلسله مراتب سازمانی، بشکه‌های… ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید در دسترس است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.