مقاله بنیاد فرهنگی باغ ایرانی قبل و بعد از اسلام


در حال بارگذاری
۱۷ شهریور ۱۳۹۸
Word, Pdf
679 کیلوبایت
12 صفحه
1588 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله فارسی بنیاد فرهنگی باغ ایرانی قبل و بعد از اسلام در ۱۲ صفحه word تقدیم به پیشگاهتان. در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله به ما اطلاع دهید.

چکیده

درمیان جلوه هـای گونـاگون هنـر معمـاری ایـران ، بـاغ ایرانـی بـا ظـاهری آکنـده از سـادگی و طــراوت بــر پایــه اصــولی مشــخص و بنیــادین، نمــایش نمــادینی از بهشــت موعــود اســت. هنرمنــد معمــار بــا تکیــه بــر اصــول اولیــه معمــاری ایرانــی و آگــاهی از شــرایط اقلیمــی و توانمندی‌های طبیعی منـاطق مختلـف و بـا الهـام از توصـیفات متـون مقدسـی چـون قـرآن کـریم پیرامون باغ های بهشت ، باغ ایرانـی را خلـق مـی‌کنـد. این مقاله به بررسی عوامل تاثیر گذار بر باغ ایرانی به عنوان فضایی همسو با ارزش های معنایی و محیطی می پردازد. از این رهگذارابتدا به بازخوانی ریشه های فرهنگی ایرانیان باستان و تاثیر آن بر عناصر و ساختار باغ ایرانی و در بخش دوم تشابهات اعتقادات اسلامی در باغ ایرانی مورد بررسی قرار می گیرد ،سپس با دست یابی به مجموعه ای از شاخص های فرهنگی،  محیط زیست ایرانی به عنوان فضایی متعهد در برابر فرهنگ و اعتقاد ایرانی مطرح ودانش وفن ایرانی به عنوان عاملی مکمل  در کنار عوامل ذکر شده قرار می گیرد و در نهایت باغ  ایرانی به عنوان اثری حکیمانه و کمال گرا در اصول خویش مطرح می شود.

کلیدواژه ها: باغ ایرانی، بنیاد فرهنگی باغ، باغ ایرانی قبل اسلام، باغ ایرانی بعد اسلام

تحقیق بنیاد فرهنگی باغ ایرانی قبل و بعد از اسلام با کمترین قیمت آماده دانلود است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.