تحقیق روایت پژوهی در تجارب مسیرشغلی مدیران موفق


در حال بارگذاری
۱۷ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
1343 کیلوبایت
26 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق آماده در ۲۶ صفحه با منابع لاتین با عنوان روایت پژوهی در تجارب مسیرشغلی مدیران موفق با فرمت word, doc, docx, pdf آماده خرید و دانلود است. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه مقاله: موفقیت در مسیرشغلی یکی از اهداف اصلی در زندگی بسیاری افراد محسوب مـی شـود. چیستی و چگونگی نیل به ایـن موفقیـت از موضـوعات مشـترک موردعلاقـه محققـان ، متخصصان و افراد است ؛ محققان علاقه مندند عوامل تعیـین کننـده نیـل بـه موفقیـت را تحلیل کنند. متخصصان می خواهند بدانند چگونه بهتر می توانند افراد را در مسیر توسعه شغلی راهنمایی کنند و افراد می خواهند بدانند چگونه مـی تواننـد در مسیرشـغلی خـود بیشتر و بهتر پیش بروند (٢٠١٧ ,Wanberg &Wang ). اقتصاد دانش بنیان ، تأکید زیادی بر سرمایه های انسانی و توسعه آن ها دارد. در چنین اقتصادی برخورداری کارکنان از تجارب ارزشمند، علاوه بر این که تأثیر مستقیم بر نوآور بـودن و بهـره وری سـازمان دارد (٢٠١٠ ,Parisi &Daveri )، نقـش تعیـین کننـده ای در موفقیت خود آن ها دارد. بخصوص هنگامی که این تجارب متناسب با نیاز سازمان باشند، بیشترین عواید نصیب فرد و سازمان می شـود (٢٠١۵ ,Boyne &Petrovsky, James ).ایـن تجارب که متناسب با بستر و زمینه رویدادها هستند، اغلب به صـورت دانـش ضـمنی در اختیار مدیران قرار دارند (١٩٨٧ ,Sternberg &Wagner ) و برای انتقال آن نیاز به تدابیر و مکانیزم های خاصی است . داستان ها و روایت ها به عنوان یکـی از بهتـرین و کارآمـدترین روش های انتقال تجربیات شخصی و دانش ضمنی بـه شـمار مـی رونـد ( ;٢٠١۵ ,Corwin ٢٠٠١ ,Linde). داستان ها به دلیل ایـن کـه در داخـل سـازمان رخ مـی دهنـد ملاحظـات هنجاری و ارزشی خاص سازمان را شامل می شـوند ( ,Mimi Shields &Swap, Leonard ٢٠٠١). لذا قابلیت بالایی در انتقال دانش در داخل سازمان دارنـد (  ,Natarajan &Surve  .(۲۰۱۵ اهمیت نقش مدیران در موفقیت سازمان و جامعه ، بر کسی پوشیده نیسـت . درواقـع مدیران کلید بقا و توسعه سازمان هستند. درحالی که نیاز روزافزونی بـه توسـعه مـدیران اثربخش وجود دارد، آموزش های قبل از شغل و تحصیلات دانشگاهی به تنهایی قـادر بـه تربیت افراد شایسته برای تصدی این مشاغل نبوده بلکه این آموزه ها بایسـتی باتجربـه و راهنمایی های مربی در محیط کار واقعی و در حین تجارب واقعی ترکیب شـود. طبیعـی است که هزینه های یادگیری بر اساس تجربه شخصی یا سعی وخطا در چنـین مشـاغلی بالا بوده و می تواند با تبعات جبران ناپذیری برای فرد و سازمان همراه شود. از سوی دیگر امکان دسترسی به مربی مجرب در محیط کار برای همگان مهیـا نیسـت . لـذا رسـاندن ندای مدیران موفق سابق به متقاضیان تصدی مشاغل مدیریتی می تواند نقش قابل توجهی در توسعه استعدادهای مدیران فعلی و آتی و توانمندسازی آن ها ایفا نماید. گرچه در مطالعات خارجی موارد متعددی به شناسایی عوامـل موفقیـت یـا شکسـت مدیران اختصاص یافته ، رویکرد غالبی در این زمینه وجود ندارد ( Longenecker, Neubert ٢٠٠٧ ,Fink &). اکثر پژوهش های داخلی و خارجی با رویکرد کمـی انجـام شـده انـد کـه درنهایت به فهرستی اولویت بندی شده از عوامل یا شایستگی ها منجر شده اند؛ اما هـدف اصلی این پژوهش ، ایجاد نگرشی عمیق تر و تبیین ریشه های موفقیت مدیران با واکـاوی تجارب موفقیت است که در قالب روایت ها و داستان ها بازگو شده اند. طبق بررسـی هـای محقق ، اتخاذ چنین رویکردی به مسئله ، در ادبیات داخلی  بی سابقه بوده است… ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق روایت پژوهی در تجارب مسیرشغلی مدیران موفق به پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.