بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی


در حال بارگذاری
۱۷ شهریور ۱۳۹۸
Word, Pdf
498 کیلوبایت
11
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق با عنوان “بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی” برای خرید آماده است بر مبنای روش تحقیق تدوین شده است. شامل مقدمه، مبانی نظری پژوهش، سوابق پژوهشی، فرضیه ها، روش تحقیق، یافته ها، بحث،  نتیجه گیری و منابع

چکیده  مقاله:

فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از جمله موضوعات مهم رفتاری هستند که در حوزه تئوریهای مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند و پیوند آنها به گونهای است که تقویت یکی منجر به ارتقاء وضعیت دیگری خواهد شد. لذا در این تحقیق حاضر بررسی رابطه دو متغییر فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی –  همبستگی می باشد. در جمع آوری مطالب از روش توصیفی – کتابخانه ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان بانک های صادرات، سامان و پارسیان واقع در استان تهران و کرج می باشند که تعداد کارکنان شرکت کننده در تحقیق به ترتیب، بانک صادرات ۳۷۰ نفر، بانک سامان ۳۴۰ و بانک پارسیان ۳۵۴ نفر بوده اند. جهت روایی و پایایی تحقیق از روش توزیع پرسشنامه بین شرکت کنندگان استفاده شد. روایی محتوا و صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات ۵ نفر فرد خبره در این حوزه تایید شده است. دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توزیع شد. همچنین با توجه به نتایج آزمون آلفای کرونباخ، اعتبار ابزار مورد استفاده، ۰.۷۴۷ برآورد شده است. پرسشنامه جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تحلیل قرار گرفته اند. است. با توجه به یافته های تحقیق، ضروری است که مدیران سازمان ها با تاکید بر ارتقای فرهنگ سازمانی، به بهبود وضعیت رفتار شهروندی سازمانی بپردازند و ساز و کارهایی را بدین منظور در پیش گیرند همچنین نتایج نشان داد رابطه معنی داری بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد.

کلیدواژه ها: فرهنگ سازمانی, مولفه های فرهنگ سازمانی, رفتار شهروندی سازمانی

در صورت بروز مشکل در مراحل خرید و دانلود بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با پشتیبانی تماس بگیرید همچنین مقاله دیگری تحت عنوان بررسی رابطه هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی توسط کولداکس منتشر شده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.