شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران : یک مطالعه کیفی


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
2315 کیلوبایت
26 صفحه
1481 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران : یک مطالعه کیفی. این تحقیق در ۲۶ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

در حال حاضر اعضای هیأت علمی به عنوان رکن اساسی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در نظر گرفته می شوند. همچنین تحولات آینده دانشگاه ها به شایستگی ها، نوآوری ها و برنامه های توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل و شایستگی های اعضای هیئت علمی و در چارچوب رویکرد کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است . جامعه پژوهش شامل کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی می باشد، نمونه گیری در این پژوهش بر اساس منطق نمونه گیری در روشهای کیفی بصورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور و شبکه ای انجام شده است . تعداد اطلاع رسان های پژوهش بر مبنای اصل اشباع در تحقیقات کیفی و ٢٣ نفر می باشد و از دانشگاه های مختلف انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها  در چند مرحله و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمونی صورت گرفت . برای حصول اطمینان از اعتبار نتایج از ممیزی همگنان و بازبینی اعضا استفاده شده است .  نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که می توان شایستگی های اعضای هیئت علمی را در شش بعد شایستگی های آموزشی ، پژوهشی ، سازمانی ، اخلاقی ، فردی و حرفه ای و ۴۴ زیر شایستگی طبقه بندی نمود.

واژه های کلیدی : مدل شایستگی ، توسعه حرفه ای ، اعضای هیات علمی ، آموزش عالی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

امروزه دانشگاه ها در عرصه های متعددی از جمله ابعاد مدیریت دانشجویان و اعضای هیأت علمی در سطح ملی و بین المللی ، با یکدیگر در رقابت هستند. آن ها نیازمند اعتبار، شهرت ، تولید کارهای پژوهشی سطح بالا و راضی نگاه داشتن دانشجویان و اعضای هیأت علمی و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جامعه اند(١). بر این اساس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی توسط نیروهای قدرتمند احاطه شده اند، تقاضا برای آموزش عالی روز به روز در حال افزایش بوده و به دلیل افزایش بیکاری و بحران های اقتصادی افراد تلاش می کنند تا با کسب تخصص و مدرک دانشگاهی برای یافتن و ایفای شغل مناسب آماده شوند. لذا آموزش عالی باید خدمات و آموزش بهتری به افراد ارائه کند تا بتواند همچنان به عنوان منبع رشد و توسعه نیروی انسانی جامعه نقش ایفا نماید. مهمترین عاملی که در جهت دستیابی به این هدف می تواند یاری رسان نظام آموزش عالی باشد نیروی انسانی فعالی در آموزش عالی و اعضای هیئت علمی آن است و وجود اساتید با شایستگی های بالا و بهسازی مداوم اعضای هیأت علمی می تواند نقش مؤثری در این موضوع داشته باشد(٢). نتایج پژوهش های انجام شده حاکی از این است که  وضعیت  بالندگی  اعضای  هیأت  علمی در  بعد فردی ، حرفه ای ، آموزشی در  دانشگاه های ایران حد زیر متوسط ارزیابی شده است (٣). همچنین در  پژوهشی دیگر که  در بین  دانشگاه های  دولتی  وابسته  به  وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری  بر اساس  سه   نوع  فعالیت  آموزشی ، پژوهشی  و خدماتی انجام شده است ، کیفیت  زندگی  کاری  اعضای  هیأت علمی  از وضعیت  مطلوبی  برخوردار نیست ، سطح  بهره مندی  اعضا از فرصتهای  رشد و توسعه  حرفه ای  در حد پایین  و متوسط  ارزیابی  شده  است ، میزان  تعاملات ، ارتباطات  و فعالیت های  مشارکتی  در بین  اعضای هیأت  علمی  از سوی  بیشترین  درصد پاسخگویان  در حد متوسط  ارزیابی  شده  است (۴). از این رو عکس العمل دانشگاه ها به موضوع بالندگی اعضای هیأت علمی به عنوان یکی از دارایی های اصلی دانشگاه ، همواره به موضوعی قابل توجه در محافل دانشگاهی تبدیل شده است ، به طوری که به مرور زمان ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دریافتند، نیازمند برنامه هایی هستند که در مدیریت ، توسعه و بهسازی این سرمایه به آنان کمک نماید. این توجه در حالی صورت می گیرد که رویارویی با اقتصاد جهانی در حال توسعه ، ارتباطات جهانی از طریق فناوری ها و نظام های نوین ، رشد هزینه های آموزش عالی ، ظهور قابلیت های جدید دانشی و پژوهشی ، افزایش آموزش و سوادآموزی جهانی و ظهور فرا رقابت در عرصه های آموزش عالی ، افزایش کارایی سازمانی برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، گریز ناپذیر نموده است . باور بر این است که میزان و کیفیت احراز شایستگی اعضای هیأت علمی در هر یک از نقش هایی که بر عهده آنان است ، نقش مهمی در کیفیت برنامه های آموزش عالی و تسهیل یادگیری دانشجویان به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی دارد(۵). سوال اساسی در این زمینه این است که کدام اساتید و با کدام ویژگیهای مشخص می تواند در آموزش عالی عملکرد موثری از خود نشان دهد. برای پاسخگویی به این سوال شرط اساسی این است که شایستگی های مورد نیاز اساتید تدوین و جذب و توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی بر مبنای آن صورت پذیرد. با وجود اهمیت این موضوع مفهوم شایستگی در خصوص اساتید از موضوعات مغفول مطالعاتی در ایران به شمار می رود.

این موضوع شاید از نگرش تلقی استاد به عنوان همه چیز دادن در ایران ناشی می شود. شاید هر زمان بحث در خصوص شایستگی صورت پذیرد اساتید خود را مدعی آن می دانند نه نیازمند آن . اما به طور کلی بر مبنای تعاریف می توان این گونه گفت ، در صورتی که دانشگاه ها بخواهند مباحثی همچون تحول نظام دانشگاهی ، بهبود عملکرد اساتید، توسعه اساتید،  ارتقای کیفیت آموزش عالی و غیره را توسعه دهد باید به اجرای برنامه های الگوسازی شایستگی توجه ویژه ای داشته باشد تا عملکرد اساتید و کارکنان با نیازمندی های شغلی تطبیق پیدا کند. با عنایت به موارد فوق می توان استنباط نمود که اعضای هیأت علمی و تعاملات آنان با دانشجویان در قلب فعالیت های یاددهی و یادگیری دانشگاه جای می گیرند و شاخص های کلیدی عملکردی مرتبط با آنها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و بسیاری از فعالیت های دانشگاه معطوف به این رکن دانشگاهی است . از طرفی صاحبنظران نیز بر این باورند که کیفیت و میزان شایستگی اعضای هیأت علمی یکی از عوامل مهم در موفقیت دانشجویان است .  لذا نداشتن مهارت و شایستگی های لازم از سوی اساتید می تواند بر عملکرد اعضای هیأت علمی و دانشجویان تأثیر داشته باشد (۶) در بررسی پیشینه پژوهشی در ارتباط با شایستگی های اعضای هیئت علمی می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد. بر اساس نتایج پژوهش صادقی و همکاران (١٣٨٨) شایستگی روان – شناختی ، مدیریتی ، فرهنگی – اجتماعی ، عامل نهادی و حمایتی از شایستگی های اساسی مورد نیاز اساتید می باشد(٧). این در حالی است که اجتهادی و همکاران (١٣٩٠)مؤلفه های پژوهشی ، فردی ، سازمانی و اخلاقی در پژوهش را به عنوان شایستگی های اعضای هیئت علمی مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که وضعیت موجود بهسازی هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی مطلوب نیست (٨). پژوهش جعفری و همکاران (١٣٩١) که به بررسی رابطه خودکارآمدی و شایستگی های استادان می پردازد نتیجه می گیرد که شایستگی های اعضای هیئت علمی رابطه مستقیم مثبت و معناداری با کیفیت تدریس اساتید دارد(٩). زاهدی و بازرگان (١٣٩٢) در پژوهش خود به بررسی نظر اعضای هیئت علمی درباره نیازهای توسعه حرفه ای آنان و شیوه های برآوردن نیازها می پردازد(١٠). محب زادگان و همکاران (١٣٩٢)، نیز در پژوهش خود به تدوین الگوی مفهومی برای بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های شهر تهران پرداخته است (١١). سلیمی ، حیدری و کشاورزی (١٣٩۴) نیز در پژوهش خود به بررسی شایستگی های اعضای هیئت علمی پرداخته است بر اساس نتایج این… ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید قابل مشاهده است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران : یک مطالعه کیفی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

برچسب ها: آموزش الکترونیکی ، اعضای هیات علمی ، مقاله آموزش الکترونیکی ، تحقیق مدیریت آموزشی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.