طراحی و تبیین مدل جمع سپاری مالی الکترونیکی در حمایت های اجتماعی


در حال بارگذاری
۲۰ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
2 مگابایت
27 صفحه
1516 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق طراحی و تبیین مدل جمع سپاری مالی الکترونیکی در حمایت های اجتماعی : مطالعه ای در کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان فارس در یک مقاله ۲۷ صفحه ای تدوین شده است و با فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf در اختیار شما علاقمندان قرار می گیرد.

مقدمه مقاله:

گسترش شبکه ی اینترنت و محبوبیت آن در میان مردم ، بستری مناسب را برای توسـعه و ابداع خدمات الکترونیکی متنوع ایجاد کرده اسـت ؛ جمـع سـپاری ١ یکـی از ایـن گونـه خدمات است که در سال های اخیر با توجه به رشد و توسعه وب ، نگاه های بسیاری را بـه خود معطوف کرده است . جمع سـپاری دسترسـی بـه منـابع جدیـد، افـزایش بهـره وری ، گسترش دانش و توسعه ی خلاقیت از طریق رسانه های اجتماعی اسـت (٢٠١۴ ,Halder). سیستم های جمع سپاری با بهره گیری از قدرت انبوهی از افراد، فعالیت های بسیاری را به صورت اثربخش اجرا می کنند و توانسته اند بـه یـک فنـاوری جهـانی تبـدیل شـوند کـه میلیون ها نفر را در سراسر جهان به یکدیگر مرتبط ساخته است . وسعت و تنـوع شـرکت کنندگان ، محققان و سایر افراد در جمع سپاری بسیار زیـاد اسـت و  مـدل کسـب و کـار جدیدی را ارائه می کند که به شرکت ها اجازه می دهد منابع و دانش توزیع شده در میان جمعیت را با هزینه کمتـری جمـع آوری نماینـد ( ,Vilaroeal ;٢٠١١ ,Guittard &Schenk .2011) جمع سپاری مالی ٢ (یا تامین مالی جمعی ) به طرح ها و پروژه هـایی بـا ماهیـت فرهنگـی ، اجتماعی یا انتفاعی اشاره دارد که در اینترنت توسط افراد یا گروه هایی به منظور کسـب پشتیبانی مالی تبلیغ می شود(٢٠١٣ ,Guittard &Schenk ) و امکان جمع آوری منابع مالی را از طیف عظیمی از سرمایه گذاران کوچک مقیاس نسبت بـه گـروه بسـیار کـوچکی از سرمایه گذاران بزرگ و پیچیده فراهم می آورد (٢٠١٣ ,Riedl ; ٢٠١٢ ,Belleflamme et al).

پروژه ها و طـرح هـای پیشـنهادی در جمـع سـپاری مـالی از رویـدادهای یکبـاره ٣ نظیـر مهمانی ها، جشن های تعطیلات ، مراسم ازدواج و پروژه هـای هنـری کوچـک مقیـاس تـا شروع یک سرمایه گذاری پرخطر و بزرگ ، تامین سرمایه برای کارآفرینـانی کـه نیازمنـد جمع آوری صدها هزار دلار به عنوان سرمایه کشت ایده خود هستند و یا جایگزینی برای سرمایه گذاری های خطرپذیر سنتی را در بر می گیرد. بنابراین پروژه هـا از حیـث میـزان سرمایه گذاری مورد نیاز و نوع پاداشی که به سرمایه گذاران وعده داده می شود متفاوت اند (٢٠١٠ ,Larralde &Schwienbacher  ;٢٠١٠,Agrawal et al). در ایـن سـناریو و بـه لطـف تکامل و پیشرفت فناوری های وب، بسترهای ۴ الکترونیکی تأمین مالی جمعی بـه عنـوان یک کانال نوآورانه و جدید برای تأمین سرمایه در سرمایه گذاری های جدید شامل حدود ۴۵٠ نوع درگاه الکترونیکی در جهان بوده است که با سرعت بسیار بالایی در حال رشـد است . از این طریق مبلغ ١,۵ میلیارد دلار سرمایه در سال ٢٠١١ و ٢/٧ میلیارد دلار در سال ٢٠١٢ جهت بیش از یک میلیون پروژه تأمین مالی شده است و انتظار می رود کـه این ارقام به ۵/١ میلیارد دلار در آینده نزدیک برسد(٢٠١٣ ,Massolution). علاوه بر ایـن بانک جهانی در گزارش سال ٢٠١٣ خود میزان بالقوه سرمایه گذاری در جهـان از طریـق تأمین مالی جمعی را بالغ بر ٩۶ میلیارد دلار تخمین زده است که ١/٨ برابر سرمایه گذاری های ریسک پذیر جهان در همان سال بوده اسـت (وزارت تعـاون ، کـار و رفـاه اجتمـاعی ،١٣٩٣). این در حالی است که علی رغم صرف بیش از یک میلیارد دلار توسط میلیون ها حامی تأمین مالی جمعی و اقدامات وسیع کنگره آمریکا برای تشویق تأمین مالی جمعی به عنوان منبع سرمایه برای سرمایه گذاری های جدید، دانـش پایـه انـدکی در خصـوص پویایی شناسی تأمین مالی جمعی وجود دارد(٢٠١١ ,Burtch et al ;٢٠١٣ ,Agrawal et al)… ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق طراحی و تبیین مدل جمع سپاری مالی الکترونیکی در حمایت های اجتماعی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.