فرامطالعه ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پژوهش های بازاریابی : روندها و سازه های مرتبط


در حال بارگذاری
۲۳ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
817 کیلوبایت
25 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق (Research) فرامطالعه ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پژوهش های بازاریابی : روندها و سازه های مرتبط در ۲۵ صفحه با فرمت وُرد word و پی دی اف pdf در اختیار علاقمندان قرار دارد. قبل از خرید تحقیق به مقررات کولداکس توجه نمایید.

چکیده (Abstract)

کسب و کار ها امروزه تحت فشار ذینفعان مختلف می باشند تا به صـورت مسـئولانه در قبـال جامعه کار کنند و مسئولیت اجتماعی خود را رعایت کنند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها از دهـه ۵٠ در ادبیات مدیریت مفهوم سازی و استفاده شده است . پژوهش های قابل توجهی تاریخچـه وتکامل این مفهوم دردهه های اخیر را مرور کرده اند، ولی پژوهشی که به طورخاص تاریخچه وتکامل این مفهوم رادر حوزه بازاریابی بررسی نماید در کشور وجود ندارد. لذا در این پژوهش بـا فرا مطالعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بازاریـابی تـلاش مـی شـود بـا اسـتفاده از فراوانی حوزه های مختلف این مفهوم ، روند ها و سازه های مرتبط با آن را شناسـایی کنـیم تـا تصویری جامع از آن برای استفاده پژوهشگران ارائه گردد. برای ایـن منظـور ٣۵١ مقالـه بـین المللی که بین سالهای ١٩٧۴ تا ٢٠١۵ با موضوع مسئولیت اجتمـاعی شـرکت هـا در مجـلات معتبر به چاپ رسیده اند استفاده شد. این مقـالات کـد گـذاری و تحلیـل شـدند. در تحلیـل از آنتروپی شانون نیز استفاده شد. یافته های این پژوهش شامل نمودارها و جداولی است که نشان دهنده روند زمانی و فراوانی جنبه های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها و پیامدها و پـیش آمد های آن در بازاریابی می باشد. نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بازاریابی بـه سرعت در بین پژوهشگران رشد و اهمیت پیدا کرده و تفاوت های قابـل تـوجهی در مطالعـات این مفهوم در رشته بازاریابی با مدیریت و سایر حوزه های کسب و کار وجود دارد.

واژگان کلیدی : بازاریابی ، روندها، سازه های مرتبط ، مسئولیت اجتماعی شرکت ها

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه (Introduction)

کسب و کارها امروزه تحت فشار ذینفعان مختلف قرار گرفته اند تا به صـورت مسـئولانه در قبـال جامعـه کـار کننـد. (شـن و همکـاران ، ٢٠٠۶؛ مـوهر و همکـاران ، ٢٠٠١). در دهه های اخیر شواهد حاکی از آن است که کمک های خیریه شرکت ها وگزارشات آنها از رعایت مسئولیت اجتماعی و ایجاد تشکیلاتی برای هنجارهای اجتماعی درون شرکت هـا جهت انجام کارهای خوب همگی افزایش یافته و کمک رسانی شرکت هـا از یـک حالـت اجباری به صورت یک استراتژی برای شرکتها درآمده اسـت (کاتلر و لـی ، ١٣٩٣). بـدین صورت که شرکت ها از طریق کمک به خیریه ها و راه اندازی موسسه هـای خیریـه خـود برای خودشان مزیت رقـابتی ایجـاد مـی کننـد(پورتر و کرامـر، ٢٠٠٢). آنهـا موضـوعات اجتماعی و محیط زیستی را در هسته کسب وکار خود ادغام می کنند و با ذینفعان ١ خود (شــامل کارکنــان ، مشــتریان ، ســهام داران و عرضــه کننــده گــان ) مســئولانه برخــورد می کنند (اوبرسدرو همکاران ، ٢٠١۴). این اقدامات با نام مسئولیت اجتماعی شرکت هـا شناخته می شود و در دامنه متنوعی از اقدامات صورت می پذیرد(بتاچریا و شن ، ٢٠٠۴).  مطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها به طور قابل ملاحظـه ای در سـطح بنگاه ، دانشگاه و جامعه با اهمیت می باشد. اهمیت این موضوع در حوزه های آکادمیـک و دانشگاهی با تئوری پردازی آن همراه  مـی باشـد (اکویـه ، ٢٠٠٩). از نظـر لـی  (٢٠٠٨) پژوهش های بنیادین بیشتر در مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند باعث جلـو رانـدن آن در حوزه های کاربردی نیز گردد  و زمان مناسبی برای بازنگری پژوهش های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت ها بـرای توضـیح و تشـریح موجودیـت مسـئولیت اجتمـاعی شرکت ها میباشد(لی ، ٢٠٠٨). همچنین اعتقاد بر این است که جمع بندی جامعی بـرای این مفهوم وجود ندارد(شیهی ، ٢٠١۴). می توان گفت وجود یک پژوهش بنیادی با هدف شناخت و بازبینی مطالعات آکادمیک مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تشریح سـازه هـای مرتبط این مفهوم  از اهمیت بالایی برخوردار است .  هدف این پژوهش بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه بازاریابی می باشد. در این مقاله ابتدا مروری خواهیم داشـت بر ادبیات مرتبط با این حوزه ؛ سپس روش پژوهش تشریح مـی گـردد کـه شـامل چهـار مرحله است : انتخاب مجلات ، انتخاب مقالات ، غربال کردن مقالات و تحلیل داده هـا؛ در ادامه نتایج تحلیل ها که شامل بررسی روندهای حاکم و متغیرهای مرتبط با این مفهـوم است ارائه می گردد و در نهایت بحـث و نتیجـه گیـری را در چـارچوب نتـایج  خـواهیم داشت.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق فرامطالعه ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پژوهش های بازاریابی : روندها و سازه های مرتبط با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

برچسب ها: تحقیق در مورد بازاریابی ، مقاله درباره بازاریابی ، دانلود مقاله بازاریابی pdf

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.