تحلیل و بررسی قرآنی ـ روایی رویکرد «ذکریان» به نماز و ذکر


در حال بارگذاری
۸ مرداد ۱۳۹۸
Word, Pdf
919 کیلوبایت
19 صفحه وُرد wword و پی دی اف
۷,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله آماده مرتبط با رشته ادیان و عرفان با عنوان “تحلیل و بررسی قرآنی ـ روایی رویکرد «ذکریان » به نماز و ذکر” بررای دانلود با فرمت ورد (word) یعنی فرمت doc در ۱۹ صفحه توسط کولداکس ارائه شده است. البته نسخه pdf مقاله هم در کنار آن قابل دانلود است. در ادامه مقدمه مقاله قید شده است.

مقدمه

ذکریه ، فرقه ای باطنی‌گراست که بر پایۀ آمیزش عقایـد بـاطنی، فلسـفۀ وحـدت وجـود، تأویل قرآن ، ظهور مهدی موعود(ع )، عقاید صوفیانه و آداب و سنن محلـی در بلوچسـتان شکل گرفته است . ایشان که به بدعت ها و تحریف عبادات اسلامی روی آورده اند به جای نمازهای پنجگانه ، روزی چند بار به ذکر میپردازند و در مقابـل مسـلمانان نمـازگزار بـه ذکری مشهور شده اند؛ آنان به عبادت خدا از طریق تکرار اسامی مربوط به وحـدانیت ، در حال تمرکز، اهتمام جدی دارند [٣١، ص ۴٩؛ ۶٠، ج ٢، ص ٢٢] و برای نسخ نماز بـه آیـۀ «… و لذکر لله أکبر …» (عنکبوت / ۴۵) استدلال میکنند [١۴، ص ٨].

این فرقه که در گویش محلی «ذگری» خوانده میشود تقریبا از قرن شانزدهم مـیلادی در مکران ، ناحیۀ جنوبی بلوچستان شکل گرفته و گسترش یافته اسـت . مطـابق دیـدگاه سـنتی، بنیان گذار «ذکریه » شخصیتی اسطوره ای به نام «محمد اتکی» (عتقی) بـا لقـب مهـدی اسـت. [۴٢، ص ١۴٣؛ ۵٣، ص ٧٠؛ ٢٧، ص ١٣]. بــر ایــن اســاس منشــأ محمدمهــدی بیــرون از بلوچستان ، اتک ١ بوده است . این گرایش در اسناد ذکریها به صورت مسـتندتری وجـود دارد. البته در ارتباط با مؤسس این فرقه دیدگاه های دیگری نیـز یافـت مـیشـود؛ از جملـه اینکـه بنیان گذاری آن به سیدمحمد جونپوری ٢ یا سیدمحمد داناپوری میرسد که مـدعی مهـدویت بود. جونپوری که با زهد زندگی کرد خود، پدر و بـرادرش از شـاگردان شـیخ دانیـال چشـتی بودند [٢٩، ص ١٩٨]. مطابق اسناد ذکریسم سنتی، مهدی، آیین خود را به بلوچسـتان بـرد و در نزدیکی تربت ، «کوه مراد» اقامت گزید و در آنجا کتاب خود را به مثابه کتابی آسـمانی کـه بخشی به صورت نظم و بخشی به صورت نثر بود از لای یک درخت کهور٣ بیـرون آورد و خـود را مهدی اعلام نمود [۶٠، ج ٢، ص ٢٧].

مطابق برخی گزارش ها او در جهـت گسـترش دعـوتش اقـدامات متعـددی داشـت و سرانجام در فراه افغانستان درگذشت . شاگردش شیخ محمد فراهی و یا بوسعید بلیـده ای آیین او را به بلوچسـتان آورد [٢۵، ج ۴، ص ٢٨٧؛ ١٣، ٢۶٨؛ ٢١، ص ٢۶١؛ ۵٧، ص ١٢١؛

۵۵، ص ٣٨]. با توجه به نحؤە نگرش آیین های مهدویت هند و ذکریۀ بلوچستان ، بـه نظـر میرسد مؤسس ذکریسم ، سیدمحمد اتکی است کـه از تعلیمـات سـیدمحمد جونپـوری آگاه و به احتمال زیاد از پیروانش بوده است ؛ اما تأثیرپذیری او از شرایط بلوچستان و یـا آموزش های صوفیانه موجب شده است که از تعلیمات جونپـوری فاصـله گیـرد و بالمـآل «ذکریه » به صورت آیینی مستقل درآید.

بررسی قرآنی و روایی رویکرد ذکریان به نماز و ذکر

باورهای ذکریان در یک نگاه

در تاریخ جوامع اسلامی عموما دو نگرش متقابل به اسلام دیده میشود؛ اسـلام شـریعت یا فقاهت که علما و فقها آن را نمایندگی کرده اند و اسلام طریقت یا عرفانی، کـه عرفـا و متصوفه مدعی آن بوده اند. نحؤە برداشت از رابطۀ بین شریعت و طریقت خط فاصل بـین این دو رویکرد، گاه پررنگ و گاه کم رنگ شده است و اصحاب این نگرش ها، متناسـب بـا زیاده روی یا اعتدال گاه با هم در جدال و گاه در مدارا بوده اند. «ذکریه » که طرفدار اسـلام طریقت و صوفیانه … ادامه متن در مقاله اصلی آماده دانلود است.

در صورت بروز مشکل در دریافت مقاله بررسی قرآنی و روایی رویکرد ذکریان به نماز و ذکر مشکل یا سوالی دارید، به پست الکترونیک #کولداکس ارسال کنید.

توجه: کولداکس در خصوص محتوای مقالاتی که نویسنده آن داخل مقاله مشخص شده است، مسئولیتی نداشته و مسئولیت آن برعهده نویسندگان مقاله است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.