مبانی نظری سبک‌های عشق ورزی و رضایت از زندگی زناشویی و افراد زود ازدواج و دیر ازدواج


در حال بارگذاری
۲۴ تیر ۱۴۰۱
word
94kb
52
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

ادبیات و مبانی نظری سبک‌های عشق ورزی و رضایت از زندگی زناشویی و افراد زود ازدواج و دیر ازدواج در ۵۲ صفحه آماده دانلود است. منابع و پیشینه داخلی و خارجی هم دارد. هزینه یک فایل را می پردازید در عوض ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۳ فایل را دریافت می کنید. تنها بخشی از مطالب موجود در فایل اصلی در ادامه منتشر شده و فهرست مطالب هم همینطور.

سبک‌های عشق ورزی

۱-۲ عشق و سبک‌های عشق ورزی
۲-۲-۱ مفهوم عشق
یکی از مهمترین روابطی که انسان ها در طول زندگی خود ایجاد می کنند و انتظار دارند که نیاز روحی را، دوست داشتن و دوست داشته شدن را تأمین کند عشق است. عشق بیش از هر موضوع دیگری در ادبیات جهان، در طول تاریخ مطرح شده است. این در نهاد آدمی است که دوست بدارد و دوست داشته شود، عاشق شود و عاشقی داشته باشد (کاکیا، ۱۳۸۹).
و به نظر استرنبرگ (۱۹۸۹) دوست داشتن مثل یک مثلث است و بهترین دوست داشتن به مثلث
متوازی الاضلاع شباهت دارد. منظور این است که دوست داشتن سه عنصر دارد: صمیمیت، هوس (شور و اشتیاق) و تعهد. دوست داشتن زمانی بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریبا به طور یکسان شامل شود. جزء صمیمت که عامل هیجانی است و شامل خودافشایی، احساس نزدیکی، برقراری ارتباط متقابل و دلبستگی در رابطه است و منجر به ایجاد رابطه ای گرم و عمیق مبتنی بر اعتماد می شود. جزء شور و اشتیاق، عامل انگیزش جنسی و جذابیت های جسمانی است و بر اساس خواسته های درونی، تحریک های فیزیولوژیک را به صورت شهوت جنسی، به نمایش می گذارد و جزء تعهد و تصمیم عامل شناختی است که در کوتاه مدت به شکل تصمیم برای برقراری رابطه و در طولانی مدت به شکل تعهد و احساس مسئولیت برای حفظ و تداوم آن رابطه تظاهر می یابد (اسپیریچر، ۱۹۹۹؛ به نقل از طرقبه، فیروزآبادی، حق شناس، ۱۳۸۵).

 

رضایت از زندگی زناشویی در افراد زود ازدواج و دیر ازدواج

۲-۳. رضایت از زندگی زناشویی
۲-۳-۱. مفهوم رضایت
دایره المعارف فلسفه و روانشناسی رضایت را اینگونه تعریف کرده است: رضایت، خوشبختی برآمده از آگاهی به یک وضعیت است که با ارضای تمایلات خاص پیوند خورده است. از آنجایی که رضایت همراه با خوشایندی است، لذا خوشایندی ممکن است به رضایت تبدیل شود. افراد رضایت را در فکرکردن بر وضعیتی که در در وهله اول خوشایندی برای آنها به همراه دارد، بدست می آورند. رضایت با خوشایندی متفاوت است. خوشایندی حالتی است که ارضاء نیازها در انسان بوجود می آید و رضایت از ارزیابی منطقی درباره حالت خوشایندی ایجاد می گردد و در کنش های متقابل اجتماعی و بروز حالات روانی افراد نسبت به یکدیگر بدست می آید و به عبارت دیگر رضایت از تعادل بین حالات خوشایندکننده وکندوکاوهای عقلانی در افراد ایجاد می گردد (مهدوی، ۱۳۷۵).
تعریف دیگری نیز توسط پارسونز (به نقل از اولیا، ۱۳۸۵)بیان شده است. او با طرح نظام شخصیتی در نظریه خود به تعریف رضایت می پردازد و تمایلات را عنصر نظام شخصیت می داند. به عقیده وی در قالب کلی نظام شخصیتی بین حالت خوشایندی و رضایت، تمایز وجود دارد. یعنی رضایت به عنوان حالتی درونی در مقابل خوشایندی که حالتی ظاهری دارد، مطرح می شود.
رضایتمندی نوعی ارزشیابی ذهنی از پاداش ها و تنبیه های نسبی است که فرد در یک رابطه تجربه می کند.لی و آگنو (۲۰۰۳) تصریح می کند که تعهد بوسیلۀ میزان رضایتمندی ایجاد شده در رابطه تقویت می شود. برای اینکه افراد سطح رضایتمندی خود را تعیین کنند، هزینه ها و پاداش های روابطشان را برآورد می نمایند. مزایا و پاداش های بالقوه با انتظارات فرد در مورد رابطه مقایسه می شود. این استانداردهای شخصی به عنوان معیار سنجش شناخته می شوند. این سطح رضایتمندی،عملکردی از سنجش سطح و نتایج رابطه کنونی است. زمانیکه نتایج بدست آمده بیش از سطوح معیار باشد فرد از رابطه اش خشنود است اما زمانیکه نتایج بدست آمده پایین تر از استاندارد های درونی باشد عدم رضایتمندی رخ می دهد (لی و آگنو، ۲۰۰۳؛ به نقل از امینی سولاری، ۱۳۸۹).

۲-۳-۹. ازدواج زودهنگام و ازدواج دیرهنگام
ازدواج واقعه‌ای اجتماعی، زیستی، فرهنگی است که به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به طوری که پایندگی گروه و زندگی کمی و کیفی نسل های متوالی به ازدواج بستگی دارد. ازدواج یکی از نهادهای اجتماعی است که برای انجام وظایف خانواده به وجود آمده است یعنی تولید نسل، پرورش کودکان، انتقال فرهنگ و وسیله ای برای ایجاد نظم در روابط افراد هر جامعه ای در مورد شکل و ابعاد پیوند جنسی قوانینی دارد و سن شروع پیوند جنسی نیز تابع این قوانین است که معمولا در کشورهای مختلف بین ۱۳ تا ۲۷ سال متغیر است . با توجه به شرایط محیطی ، فرهنگی و عرف جامعه ، برخی ازدواج ها زود هنگام و برخی دیر هنگام گفته می شود که این نامگذاری با توجه به ملاک سن ازدواج در آن منطقه است . متأسفانه در جامعه امروز ، علت اصلی تعویق و تأخیر در زوجیت بدهنگام جوانان را می توان در نظام باورهای فرهنگی دانست، به سخن دیگر اصلی ترین مانع ازدواج و زوجیت مطلوب و بدهنگام جوانان را می توان در نظام باورها و بازخوردهای خانواده ها و مسئولان جامعه به ویژه دست اندرکاران و کارگزاران فرهنگی نظام نسبت به این مهم جستجو کرد دکتر افروز، ۱۳۹۰).

۲-۱. مقدمه ۱۰
۲-۲. عشق و سبک‌های عشق ورزی ۱۰
۲-۲-۱ مفهوم عشق ۱۰
۲-۲-۲. عشق ورزی ۱۱
۲-۲-۳. انواع نظریه عشق ۱۱
۲-۲-۳-۱. نظریه های روان تحلیل گری ۱۲
۲-۲-۳-۲. نظریه های یادگیری اجتماعی ۱۲
۲-۲-۴. نظریه های عشق ورزی ۱۲
۲-۲-۴-۱. نظریه آبراهام مازلو (۱۹۷۰) ۱۲
۲-۲-۴-۲. نظریه اریک فروم (۱۹۶۱) ۱۳
۲-۲-۴-۳. نظریه هاتفیلد و رپسون (۱۹۹۳) ۱۵
۲-۲-۴-۴. نظریه رولومی (۱۹۷۸) ۱۶
۲-۲-۴-۵. نظریه نظریه رابین (۱۹۷۰) ۱۶
۲-۲-۴-۶. نظریه سوزان هندریک و کلاید هندریک ( ۱۹۹۷ ) ۱۶
۲-۲-۴-۷. نظریه سبکهای عشق ورزی لی ۱۷
۲-۳. رضایت از زندگی زناشویی ۱۹
۲-۳-۱. مفهوم رضایت ۱۹
۲-۳-۲. توافق زناشویی ۲۰
۲-۳-۳. توافق زناشویی در مراحل مختلف زندگی ۲۲
۲-۳-۴. عوامل مؤثر در پایداری انسجام زندگی زناشویی ۳۰
۲-۳-۵. سایر عومل موثر در رضایت از زندگی زناشویی ۳۲
۲-۳-۵-۱. جذب و جلب شدن ۳۲
۲-۳-۵-۲. صمیمیت ۳۳
۲-۳-۶. اصول لازم برای زندگی زناشویی با دوام ‏ ۳۴
۲-۳-۷. طبقه‏بندی زوج‏ها ۳۵
۲-۳-۷-۱. زوج‏های سنتی ۳۵
۲-۳-۷-۲. زوج‏های دوجنسی (آندروژن) ۳۵
۲-۳-۷-۳. زوج‏های ناسازگار ۳۶
۲-۳-۷-۴. زوج‏های آزاد و مستقل ۳۶
۲-۳-۸. دیدگاه های مختلف در رابطه با زمان ازدواج ۳۸
۲-۳-۸-۱. تئوری کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسنز ۳۸
۲-۳-۸-۲. تئوری مدرنیزاسیون ویلیام گود ۳۹
۲-۳-۸-۳. تئوری بی سامانی اجتماعی رابرت کی مرتن ۳۹
۲-۳-۱۰. عوامل موثر بر ازدواج زودهنگام ۴۱
۲-۳-۱۰-۱. فرهنگ خانوادگی، محلی و قومی ۴۱
۲-۳-۱۰-۲. عدم آگاهی ۴۱
۲-۳-۱۱. پیامدهای ازدواج زودهنگام ۴۱
۲-۳-۱۲. عوامل موثر بر ازدواج دیرهنگام ۴۲
۲-۳-۱۳. سن ازدواج و رضایت زناشویی ۴۲
۲-۴. سوابق پژوهشی ۴۴
۲-۴-۱. سوابق داخلی ۴۴
۲-۴-۲. سوابق خارجی ۴۵
منابع و مآخذ: ۶۷

ادبیات و مبانی نظری سبک‌های عشق ورزی و رضایت از زندگی زناشویی و افراد زود ازدواج و دیر ازدواج در ۵۲ صفحه آماده دانلود است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.