مبانی نظری سرمایه انسانی و عملکرد صادرات و ظرفیت جذب دانش


در حال بارگذاری
۲۳ تیر ۱۴۰۱
word
112kb
32
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

ادبیات و مبانی نظری سرمایه انسانی و عملکرد صادرات و نقش میانجی ظرفیت جذب دانش در ۳۲ صفحه آماده دانلود است. منابع و پیشینه داخلی و خارجی هم دارد. هزینه یک فایل را می پردازید در عوض ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۳ فایل را دریافت می کنید. تنها بخشی از مطالب موجود در فایل اصلی در ادامه منتشر شده و فهرست مطالب هم همینطور.

سرمایه انسانی

۲-۲. سرمایه انسانی
یکی از مباحث بسیار مهم دهه اخیر در جهان، بحث سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در انسان باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشورها می شود (آل عمران و همکاران، ۱۳۹۱: ۴۱). سرمایه انسانی به زبان ساده به هر چیزی غیر از سرمایه فیزیکی ازقبیل: اموال، تجهیزات و سرمایه مالی گفته می¬شود. سرمایه انسانی درواقع یک مفهوم اقتصادی است و از دو واژه سرمایه و انسان تشکیل شده است. سرمایه انسانی عبارت است از ذخیره دانش، مهارت و صلاحیت که ازطریق آموزش کسب می¬شوند. براساس نگرش مدیریتی، سرمایه انسانی، منبع تجاری یا دارایی¬ای است که از ارزش بازار شکل می¬گیرد. نظریه¬های جدید رشد اقتصادی، سرمایه انسانی را به عنوان مجموعه مهارت¬های کسب شده و ذاتی فردی می¬پندارد (عمادزاده، ۱۳۹۱: ۳۹). سرمایه انسانی مشتمل بر شناخت فرایندها و ابعاد اصلی سرمایه انسانی است، زیرا توسعه در سرمایه انسانی محقق نمی¬شود، مگر همه جانبه بوده و همه ابعاد را دربرگیرد.

عملکرد صادرات

۳-۲. عملکرد صادراتی
عملکرد صادراتی حاصل عملیات سازمانی است که شامل دستاوردها و اهداف داخلی و خارجی شرکت است. در اینجا عملکرد صادراتی به منزله کسب اهداف سازمانی تعریف شده و در آن توسعه محصول و توسعه بازار که در نتیجه موجب کسب سودآوری برای شرکت خواهد شد مورد توجه قرار می¬گیرد (آلترین و تودوران ، ۲۰۱۵) میزان موفقیت یک شرکت در امر صادرات را می¬توان با عملکرد صادراتی آن ارزیابی نمود (جرج کارنیر و همکاران، ۲۰۱۱). برای سنجش عملکرد صادراتی، سه معیار مختلف مالی، غیرمالی و مرکب وجود دارد. معیارهایی چون فروش، سود و رشد از جمله معیارهای مالی و معیارهایی نظیر موفقیت، رضایت، دستیابی به اهداف از جمله معیارهای غیرمالی به شمار می آیند (کین وهمرت ، ۲۰۱۵) معیارهای مرکب نیزبراساس انواع متنوعی از معیارهای عملکردی بنا شده¬اند. پژوهش-های مختلفی در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی صورت گرفته است. در هرکدام از این پژوهش¬ها، متغیرهایی مد نظر بوده¬اند که بنا به نظر پژوهشگر، به طور مستقیم با غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی مؤثر بوده¬اند. تعداد متغیرهای بررسی شده تا حدودی گسترده بوده¬اند. این گستردگی به حدی است که حتی موجب ایجاد نتیجه گیری¬ها، ابهامات و یافته¬های متناقض نیز شده است (ناوارو وهمکاران، ۲۰۱۵).

ظرفیت جذب دانش

۲-۴. ظرفیت جذب دانش
ظرفیت جذب در اصل به عنوان توانایی برای شناخت، ترکیب و به کارگیری دانش بیرونی تعریف شده است(جیم انذسون ، ۲۰۱۴: ۴۴). دانش بیرونی یک منبع بسیار مهم برای یادگیری تکنیک¬های جدید، حل مشکلات، ایجاد شایستگی¬های فردی و بنا نهادن موقعیت¬های نو برای سازمان¬ها است (وانگ ، ۲۰۱۳: ۲۱۱). مفهوم ظرفیت جذب دانش در واقع، یادگیری سازمان از محیط است؛ نوعی یادگیری که به جای تاکید بر دانش آفرینی از طریق تجربه درون سازمانی، به یادگیری از منابع دانش موجود در محیط توجه می¬کند. اگر رویکردهای یادگیری سازمانی را به دو دسته فردی و گروهی تقسیم کنیم، می¬توان گفت که دیدگاه کوهن و لوینتال درباره یادگیری سازمانی و جذب دانش از محیط، دیدگاهی مبتنی بر پردازش داده‌ها با محوریت فردی است(دفیلیپی و اورنشتاین ، ۲۰۰۹: ۱۲۰) کوهن و لوینتال (۱۹۸۹) سپس این مفهوم را متناسب با سطح سازمانی تعریف کرده و مورد استفاده قرار دادند. آنان تاکید کردند که سازمان برای کسب موقعیت برتر در فضای رقابتی نیازمند محصولات با کیفیت بالاتر، اثربخشی بیشتر و همچنین نوآوری و پاسخگویی سریعتر به مشتریان است.

۲-۱. مقدمه ۱۰
۲-۲. سرمایه انسانی ۱۱
۲-۲-۱. اهمیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه ی انسانی ۱۲
۲-۲-۲. اهمیت سنجش سرمایهی انسانی ۱۲
۲-۲-۳. ارکان و مؤلفههای اساسی سرمایه انسانی ۱۴
۲-۳. عملکرد صادراتی ۱۶
۲-۳-۱. عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی ۱۷
۲-۳-۲. عوامل داخلی و خارجی عملکرد صادراتی ۱۸
۲-۳-۲. عوامل موثر بر عملکرد صادراتی ۱۹
۲-۳-۲-۱. ویژگی های بنگاه ۱۹
۲-۳-۲-۲. ویژگیهای ساختاری ۲۱
۲-۳-۲-۳. ویژگی های مدیریتی ۲۱
۲-۳-۲-۴. عوامل محیطی ۲۲
۲-۳-۳. مشکلات شیوه ارزیابی عملکرد صادراتی ۲۳
۲-۴. ظرفیت جذب دانش ۲۴
۲-۴-۱. اهمیت و ضرورت جذب دانش ۲۶
۲-۴-۲. عوامل موثر بر ظرفیت جذب دانش ۲۷
۲-۴-۳. رابطه بین ظرفیت جذب فردی و سازمانی ۲۸
۲-۴-۴. ابعاد ظرفیت جذب ۲۸
۲-۴-۵. شاخصهای ظرفیت جذب دانش ۲۹
۲-۵. چارچوب نظری ۳۰
۲-۶. پیشینه پژوهش ۳۱
۲-۶-۱. پیشینه داخلی ۳۱
۲-۶-۲. پیشینه خارجی ۳۳
منابع و مآخذ: ۷۴

ادبیات و مبانی نظری سرمایه انسانی و عملکرد صادرات و  ظرفیت جذب دانش در ۳۲ صفحه آماده دانلود است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.