مبانی نظری شبکه اجتماعی اینستاگرام و مصرف گرایی زنان و سواد رسانه ای


در حال بارگذاری
۲۳ تیر ۱۴۰۱
word
120kb
68
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

ادبیات و مبانی نظری شبکه اجتماعی اینستاگرام و مصرف گرایی زنان و سواد رسانه ای در ۶۸ صفحه آماده دانلود است. منابع و پیشینه داخلی و خارجی هم دارد. هزینه یک فایل را می پردازید در عوض ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق۳ فایل را دریافت می کنید. تنها بخشی از مطالب موجود در فایل اصلی در ادامه منتشر شده و فهرست مطالب هم همینطور.

شبکه اجتماعی اینستاگرام

۲ -۱-۱-۱- مفهوم شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی واژه ای است که برای نامیدن گروهی از افراد که در میان خود دارای ارتباطات وسیعتر و مستمرهستند. یک حلقه منسجم ارتباطاتی را تشکیل می دهند، به کار می رود، اما این واژه امروزه عمدتا برای نامیدن پایگاه های اینترنتی به کار می رود که افراد با عضویت در آن امکان دستیابی به اطاعات سایر اعضا، آشنایی با علایق آنها،به اشتراک گذاری تولیدات متنی، صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروه هایی براساس علایق مشترک با برخی ازدیگر اعضای پایگاه را پیدا می کنند (صدیق بنای، ۱۳۸۷)
شبکه¬های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سایت های اینترنتی هستند.در این وب سایتها، کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به صورت مجازی با هم جمع می شوند و جماعتهای آنلاین را تشکیل می دهند.شبکه های اجتماعی، متناسب با نوع موضوع فعالیتشان امکانات دیگری را از قبیل خبرخوان های اینترنتی،بازی های آنلاین، قابلیت آپلود کردن ویدیوها و فایل های کامپیوتری و برقراری ارتباط با سایر رسانه های شخصی را نیز در گزینه هایشان دارند. (قاسم زاده،۱۳۹۰)

سواد رسانه ای

سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم اندازها یا جنبه های فکری است که ما برای قرار گرفتن در معرض رسانه، فعالانه از آن¬ها بهره برداری می کنیم تا معنای پیام هایی را که با آن¬ها روبه رو می شویم، تفسیر کنیم. ما چشم اندازهای خود را با استفاده از ساختارهای دانش خود می سازیم و برای ساختن ساختارهای دانش، به ابزار و مواد اولیه نیاز داریم. این ابزار، مهارت های ما و ماده اولیه، اطلاعات به دست آمده از رسانه ها و دنیای واقعی است. استفاده فعالانه از رسانه ها بدان معنی است که ما از پیام ها آگاهیم و به طور خودآگاهانه با آن ها تعامل داریم. به طور سنتی، سواد رسانه ای به توانایی تحلیل و ارزیابی محصولات رسانه ای و به طور گسترده تر به ایجاد ارتباط موثر و از طریق نگارش خوب اطلاق می شود. طی نیم قرن گذشته، سواد رسانه ای شامل توانایی تحلیل شایسته و به کارگیری ماهرانه روزنامه نگاری چاپی، محصولات سینمایی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و حتی اطلاعات و مبادلات رایانه ای (از جمله تعاملات زمان واقعی از طریق شبکه جهانی اینترنت) شده است (بروان،۱۹۹۸: ۴۴)

مصرف گرایی زنان

۲-۴-۱. مفهوم مصرف
مصرف در اقتصاد، اتلاف یک ثروت به منظور ارضای یک نیازاست (مارســل،١٣۵١: ٢٩۵). یا قســمتی از درآمد است که برای کسب لذت، صرف می شــود (قدیری اصل، ١٣٧٩: ٢٧۴)، به کاربردن کالاها و خدمات برای اجابت خواســته های انســانی و به دیگر ســخن، از میان بردن مطلوبیــت اســت (فرهنگ،١٣٧١: ۴٠١). یا کل مخارجی اســت که در یــک دوره معین و کوتاه مدت (معمولا یک ســاله ) صرف کالاها و خدمات می شــود. فرآیند مادی و واقعی استفاده از یک کالا یا خدمت (مثل مصرف یک خانه = زیســتن در آن و استفاده از یک خدمت بهره گرفتن از تخصص فرد) است (مریدی و نوروزی، ١٣٧٣: ۶٧٨). در کل می توان گفت که مصرف بهره برداری انسان از منابع، کالاها و خدمات در جهت رفع نیازهای ضروری و رفاهی است.

۲-۱. مقدمه ۱۰
۲-۱-۱- تاریخچه شبکه های اجتماعی ۱۰
۲ -۱-۱-۱- مفهوم شبکه های اجتماعی ۱۱
۲-۱-۱-۲- محبوب ترین شبکه های اجتماعی ۱۱
۲-۱-۱-۲-۱- فیسبوک ۱۱
۲-۱-۱-۲-۲- تویتر ۱۱
۲-۱-۱-۲-۳- لیندکین ۱۲
۲-۱-۱-۲-۴- یوتیوب ۱۲
۲-۱-۱-۲-۵- اینستاگرام ۱۲
۲-۱-۱-۲-۶- پینترست ۱۲
۲-۱-۱-۲-۷- گوگل پلاس ۱۳
۲-۱-۱-۲-۸- تلگرام ۱۳
۲-۱-۱-۲-۹- تامبلر ۱۳
۲-۱-۱-۲-۱۰- فلیکر ۱۳
۲-۱-۱-۲-۱۱- ردیت ۱۴
۲-۱-۱-۲-۱۲- اسنپ چت ۱۴
۲-۱-۱-۲-۱۳- واتس اپ ۱۴
۲-۱-۱-۲-۱۴-کورا ۱۴
۲-۱-۱-۲-۱۵- واین ۱۵
۲-۱-۱-۲-۱۶- پریسکوپ ۱۵
۲-۱-۱-۲-۱۷- بیگ شوگر ۱۵
۲-۱-۱-۲-۱۸- استامبلاپان ۱۵
۲-۱-۱-۲-۱۹-دلیشز ۱۵
۲-۱-۱-۲-۲۰- بیگ ۱۶
۲-۱-۱-۲-۲۱- وایبر ۱۶
۲-۱-۱-۳- محبوب ترین شبکه های اجتماعی در ایران ۱۶
۲-۱-۱-۳-۱- اینستاگرام ۱۶
۲-۱-۱-۳-۲- تلگرام ۱۷
۲-۱-۳-۳- -تویتر ۱۷
۲-۱-۳-۴- لیندکین ۱۷
۲-۱-۳-۵- کلوب ۱۸
۲-۱-۳-۶- فیسبوک ۱۸
۲-۱-۳-۷- ویژگی های شبکه های اجتماعی ۱۸
۲- ۱-۳-۸- شبکه های اجتماعی را می توان از دو دیدگاه تقسیم بندی نمود: ۲۰
۲-۱-۳-۸-۱- شبکه های مجازی و شبکه های غیرمجازی ۲۰
۲-۱-۳-۸-۲- شبکه های عمومی و شبکه های تخصصی ۲۰
۲-۱-۳-۹- قدرت پنهان شبکه های اجتماعی ۲۱
۲-۱-۳-۱۰- کارکرد های شبکه اجتماعی ۲۲
۲-۱-۳-۱۰-۱- سازماندهی انواع گروه های اجتماعی مجازی ۲۲
۲-۱-۳-۱۰-۲- توسعه مشارکت های اجتماعی ۲۲
۲-۱-۳-۱۰-۳- به اشتراک گذاشتن علاقه مندی ها توسط اعضا ۲۳
۲-۱-۳-۱۰-۴- ایجاد محتوا توسط اعضا ۲۳
۲-۱-۳-۱۰-۵- تبلیغات هدفمند اینترنتی ۲۳
۲-۱-۳-۱۱-۸- مزایای شبکه های اجتماعی ۲۳
۲-۱-۳-۱۱-۱- انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات، افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی ۲۳
۲-۱-۳-۱۱-۲- امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگهای مختلف ۲۴
۲-۱-۳-۱۱-۳- شکل گیری و تقویت خرد جمعی ۲۴
۲-۱-۳-۱۱-۴- امکان بیان ایده ها به صورت آزادانه و آشنایی با ایده ها، افکار و سلیقه های دیگران ۲۴
۲-۱-۱۱-۳-۵- کارکرد تبلیغی و محتوایی ۲۵
۲-۱-۱۱-۳-۶- ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان ۲۵
۲-۱-۳-۱۱-۷- تبلیغ و توسعه ارزشهای انسانی و اخلاقی در عرصه جهانی ۲۵
۲-۱-۳-۱۱-۸- یکپارچهسازی بسیاری از امکانات اینترنتی و وبی ۲۵
۲-۱-۳-۱۱-۹- افزایش سرعت در فرایند آموزش و ایجاد ارتباط شبانه روزی بین استاد و شاگرد ۲۶
۲-۱-۱۱-۳-۱۰- افزایش اعتماد، صمیمیت و صداقت در فضای سایبر ۲۶
۲-۱-۳-۱۲- پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی ۲۶
۲-۱-۳-۱۲-۱- شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب ۲۶
۲-۱-۳-۱۲-۲-تبلیغات ضد دینی و القای شبهات ۲۶
۲-۱-۳-۱۲-۳- نقض حریم خصوصی افراد ۲۷
۲-۱-۳-۱۲-۴- انزوا و دور ماندن از محیط های واقعی اجتماع ۲۷
۲-۱-۳-۱۲-۵- تاثیرات منفی رفتاری ۲۷
۲-۱-۴- اهمیت و ویژگی های اینستاگرام ۲۷
۲-۲. سواد رسانه ای ۲۸
۲-۲-۲-۱. تاریخچه سواد رسانه ای در جهان ۳۲
۲-۳-۲-۲. تاریخچه سواد رسانه ای در ایران ۳۵
۲-۲-۲-۳. ضرورت سواد رسانه ای ۳۶
۲-۲-۲-۴. اصول سواد رسانه ای ۴۰
۲-۲-۲-۵. سطوح سواد رسانه ای ۴۲
۲-۲-۲-۶. اهداف سواد رسانه ای ۴۳
۲- ۲-۲-۷. مراحل کسب سواد رسانه ای ۴۶
۲-۲-۳. رسانه ها و فمینیسم ۴۸
۲-۲-۴. سایبر فمینیسم و سواد رسانه ای ۴۹
۲-۳. مصرف و مصرف گرایی ۵۱
۲-۳-۱. مفهوم مصرف ۵۱
۲-۳-۳. مروری بر نظریه های مصرف و مصرف گرایی ۵۲
۲-۳-۳-۱. نظریه وبلن ۵۲
۲-۳-۳-۲. نظریه زیمل ۵۳
۲-۳-۳-۳. نظریه وبر ۵۵
۲-۳-۳-۴. نظریه بوردیو ۵۵
۲-۳-۴. ویژگی های مصرف گرایی در جامعه مدرن ۵۷
۲-۴. چارچوب نظری پژوهش ۵۹
۲-۵. سوابق پژوهشی ۶۱
۲-۵-۱. سوابق داخلی ۶۱
۲-۵-۲. سوابق خارجی ۶۲
منابع و مآخذ: ۹۸

ادبیات و مبانی نظری شبکه اجتماعی اینستاگرام و مصرف گرایی زنان و سواد رسانه ای در ۶۸ صفحه آماده دانلود است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.