مروری تحلیلی و نظام مند بر نظریه های مربوط به راهبرد همرقابتی به عنوان تعارضی در ادبیات مدیریت راهبردی


در حال بارگذاری
۱۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
627 کیلوبایت
40 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

خرید و دانلود تحقیق مروری تحلیلی و نظام مند بر نظریه های مربوط به راهبرد همرقابتی به عنوان تعارضی در ادبیات مدیریت راهبردی در ۴۰ صفحه با فرمت word, doc, docx, pdf آماده خرید و دانلود است. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه مقاله:

شرایط حاکم بر فضای کسب وکار دنیای امروز از جمله عدم اطمینان ، پویایی ، تکـه تکـه شدن بازارها ، تغییر سلایق و نگرش مشتریان و سطح وفـاداری کمتـر و کوتـاه مـدت تـر آن ها، رقابت گسترده و پیشرفت های فناوری های اطلاعاتی و ارتبـاطی و ده هـا مسـئله و چالش دیگر باعث شده بنگاه های کسب وکار در جست و جوی راه هـایی بـرای غلبـه بـر مسائل پیش رو و در نتیجه دستیابی به سهم بیشتری از بازارها باشـند. در شـرایط فعلـی دنیای کسب وکار، فعالان اقتصادی به دنبال راهبردهای نوین جهت غلبه بـر ریسـکهـای پیش رو هستند. یکی از رویکردهای جدید معرفـی شـده در ایـن حـوزه ، تغییـر در نـوع روابط بنگاه ها با رقبای خود در یک صنعت و حرکت به سمت همکـاری و تعامـل بیشـتر همراه با حفظ سطحی از رقابت می باشد. مطالعات حـوزه اسـتراتژی بـه طـور سـنتی بـر تعاملات رقابتی بین بنگاه ها تمرکز داشته و عمدتا بر مزایای ساختاری در سـطح صـنعت یا فراصنعت مبتنی بوده است (پورتر ،١٩٨٠) یا بر منابع نـاهمگن و اسـتقرار شایسـتگی (صلاحیت ) در جهت دستیابی به مزیت رقابتی در برابر رقبا تاکیـد داشـته اسـت (بـارنی،١٩٩١؛ تیس و دیگران ،١٩٩٧؛ گولاتی ،١٩٩٨). در اواخر دهه ١٩٨٠، مطالعـات راهبـرد شروع به توسعه یک دیدگاه جدید که به دنبال ایجاد روابط همکارانـه بـین بنگـاه هـا بـه جای رویکرد مبتنی تعاملات رقابتی بود؛ کردند و این تغییر رویکرد با یک تغییر جهت از رویکرد برد- باخت به نوع برد- برد ، همراه بوده که یکپارچه سـازی منـابع ، مهـارت هـا و توانــایی هــای نــاهمگن را درجهــت بهبــود عملکــرد شــرکت توجیــه مــی کــرد (دایــر و ساین ١٩٩٨،١، صص ۶۶۴-۶۶٣). با این وجود، ادبیات استراتژی ، هنوز بر روابط رقابتی یا همکاری متمرکز بود. با فرض این که مانند آب و روغن ، دو مقوله رقابت و همکاری باهم در نمی آمیزند (گومزکاسرز، ١٩٩۶، ص ٣۶). راهبرد هم رقابتی ٢ به عنوان یک مفهوم دارای ماهیت متناقض ، در سال هـای اخیـر بـا یک روند روبه رشد مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفتـه و بـه همـین دلیـل جنبـه هـای متعددی از آن بررسی شده است . یکی از موضوع های مورد توجه اندیشمندان این حوزه ، مبانی تئوریکی این مفهوم بوده و از چند دیدگاه به آن پرداخته شـده اسـت . بـه عبـارت بهتر،  این مفهوم از دیدگاه های مختلفی مانند تئوری بازی ها، دیدگاه منبع محور، نظریـه هزینه انتقال ، دیدگاه توانمندی های پویا و …، مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفته است …  ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

برای دانلود تحقیق مروری تحلیلی و نظام مند بر نظریه های مربوط به راهبرد همرقابتی به عنوان تعارضی در ادبیات مدیریت راهبردی مشکلی دارید؟ به ما اطلاع دهید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.