مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی : جریانهای فکری و آموخته های کاربردی


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
739 کیلوبایت
32 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی : جریانهای فکری و آموخته های کاربردی. این تحقیق در ۳۲ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی به منظور شناسایی جریانهای فکری و آموخته های کاربردی در تاریخ ٢٨ ساله نظریه پردازی است . در این تحقیق روش کالاهان (٢٠١٠) برای جمع آوری داده ها و روش کرسول (٢٠٠٨) برای بررسی تماتیک ادبیات تحقیق اجرا شده است . داده های تحقیق شامل مقالات و فصول کتاب منتشر شده بین سال های ١٩٩٠ الی ٢٠١٨ در حوزه نظریه پردازی توسعه منابع انسانی می باشد. ملاک انتخاب داده ها شامل الف ) نظریه پردازی ، ب) نقش رشته های علمی در نظریه و ج) توسعه نظریه بوده است . انتخاب داده ها با روش جستجو در پایگاه های اطلاعات علمی و گزینش محقق بوده است . در مجموع ، تعداد ١٨٣ مقاله و فصل کتاب گزینش شده است . یافته ها شامل ٣۴١ تم می باشد؛ که با روش کدگذاری تماتیک و کشف الگوی ارتباطی میان مفاهیم ، تحلیل شده است . نتایج تحلیل تماتیک شامل الف ) جریان های فکری ، ب) انتظارات از نظریه و ج) چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل است . معیار تحلیل تم ها عبارت از نظریه تحول فکری جامعه علمی تولمین (به منظور نیل به جریانهای فکری )، الگوی کریستوفر مابی (به منظور نیل به انتظارات از نظریه در عمل ) و چهار گام ابتدایی الگوی دوبین (به منظور نیل به چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل ) می باشد. نتایج تحلیل ، شامل جریانهای فکری (ایجاد و حفظ بهره وری ، ارتقاء بهره وری ، انسان ترقی خواه ، نهاد ترقی خواه و هویت اجتماعی )، انتظارات از نظریه در عمل (نهادسازی تفکر توسعه ، تطابق با عقلانیت مسلط ، هویت انتقادی ، انطباق با تنوع ، هم افزایی هدفمند، عملیاتی بودن و عاملیت اخلاقی ) و چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل (مبنای توسعه ، رهیافت توسعه ، روش شناسی توسعه و برنامه توسعه ) می باشد.

واژه های کلیدی : توسعه منابع انسانی ، ادبیات ، نظریه پردازی ، جریان های فکری ، انتظارات از نظریه ، تحلیل تماتیک

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

با تحول در نظریه سازمان ، نقش انسان بعنوان منبع توانایی ، دانش ، مهارت ، شایستگی و سایر ویژگی ها برای تحقق اهداف سازمان ، بارز شد (١). نقش کلیدی انسان در موفقیت سازمان از یک طرف و استعداد توسعه پذیری او از طرف دیگر، منجر به شروع تلاش های علمی برای نظریه پردازی توسعه منابع انسانی از سال ١٩٩٠ شده است . محققان متعدد از رشته های جامعه شناسی ، اقتصاد، روان شناسی ، علوم تربیتی ، علوم آموزشی و علوم سیاسی تلاش نموده اند تا توسعه منابع انسانی را تبیین نمایند (٢).

مهمترین اهداف پژوهشی در تاریخ نظریه پردازی شامل الف ) رهاسازی انسان سازمانی از چهارچوب های حداکثری کنترل و سازماندهی اقتصادی (٣)؛ ب) تزلزل در نقش صرفا ابزاری انسان در سازمان (۴)؛ و ج) قائل شدن نگرشی وسیع تر، عمیق تر و متعالی تر به جایگاه انسان در سازمان بوده است (۵). انتخاب این اهداف حاکی از آن است که انسان سازمانی در یک محیط ایزوله شده عمل نمی کند؛ بلکه بخشی از یک اجتماع معنادار سازمانی است ؛ و اعمال و رفتار او ناشی از واکنش  به گستره وسیعی از مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است (۶). با این وجود در تاریخ نظریه پردازی ، نیل به توافق جامع در خصوص نظریه رسمی توسعه منابع انسانی متلاطم بوده است (٨ ,٧). بعبارت دیگر در طول

٢٨ سال اهتمام به نظریه پردازی ، تعابیر نظری متنوعی در خصوص توسعه منابع انسانی در عمل ارائه شده است ؛ اما نیل به نظریه رسمی محقق نشده است (٩)؛ تعابیر نظری متنوع ناشی از چشم اندازهای نظری متنوع ، اعم از نظریه سیستم ، نظریه سرمایه اجتماعی ، نظریه سرمایه فکری ، نظریه اقتصاد دانشی ، نظریه اقتصاد توسعه ، نظریه روانشناسی سازمانی ، نظریه اخلاق و نظریه سیاست می باشد. این تعابیر نظری شامل آموزش و یادگیری بزرگسالان (١٠)، یادگیری و تعالی خواهی فردی (١٢،١٣، ١١)، نقش های سازمانی (حل کننده مساله ، عامل تغییر، طراح ، سرمایه افزا) (١۴)، هدایت گری سیستم سازمان (١۵) (١۶)، توسعه اقتصادی انسان (١٧)، تقارن فردمحوری ، تولید محوری و حل اصولی مساله ١ (١٨)، تعلیم و پرورش داوطلبانه و مبتنی بر آزادی (٢٠ ,١٩)، ترویج تعهد اخلاقی به منافع جمعی و اهداف سیستمی (٢١)، آموزش ضمن خدمت هدفمند (٢٢)، بهبود مستمر عملکرد (٢٣)، اصلاح قرارداد روانشناختی (٢۴) و نهادینه سازی دانش (٢۵) بوده است . ظهور تعابیر نظری متنوع ناشی از وجود جریان های فکری متنوع برای نظریه پردازی است . بعبارت دیگر پژوهش های کاربردی در توسعه منابع انسانی واژه ها، اصطلاحات ، عناوین و تعابیر نظری متنوعی را برای توسعه منابع انسانی در عمل معرفی می کنند، که به معنای وجود جریانهای فکری متنوع است (٢۶،٢٧). جریانهای فکری متنوع منجر به خلق انتظارات متفاوت و متنوع از نظریه می شود، چراکه انتظارات از نظریه توسعه منابع انسانی تابعی از جریانهای فکری در پژوهش و کاربرد توسعه منابع انسانی است (٣٢،٣٣،٣۴، ٣١، ٢٨،٢٩،٣٠). تنوع در جریانهای فکری ، علاوه بر خلق انتظارات متفاوت از نظریه ، کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل را نیز متنوع می نماید. زیرا به دلیل ماهیت کاربردی توسعه منابع انسانی ، حلقه ارتباط جریانهای فکری با کاربرد نظریه در عمل ، مستحکم و وثیق است (٣۵،٣۶،٣٧). به دلیل وام گیری پژوهش ها از جریانهای فکری متنوع ، توسعه منابع انسانی در عمل حاکی از تعابیر نظری متقابل یعنی یادگیری در مقابل عملکرد، سازمان در مقابل جامعه ، فرد در مقابل گروه ، رفاه در مقابل سودآوری و نهایتا اختیار و قدرت در مقابل ضابطه و استاندارد است (۴٢،۴٣،۴۴،۴۵، ۴١، ٣٨،٣٩،۴٠). در یک جمع بندی ، تنوع در جریانهای فکری در نظریه پردازی توسعه منابع انسانی ، به انتظارات متفاوت از نظریه و نیز کاربرد متفاوت توسعه منابع انسانی در عمل منجر شده است . از اینرو انتظار می رود تعابیر نظری متنوع در تاریخ نظریه پردازی ناشی از جریانهای فکری متنوع و به تبع انتظارات متفاوت از نظریه و کاربرد متفاوت توسعه منابع انسانی در عمل باشد. لذا سه سوال مقاله حاضر عبارت است از: ١) جریان های فکری توسعه منابع انسانی کدام است ؟ ٢) انتظارات از نظریه کدام است ؟و ٣) چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل چگونه است؟

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی : جریانهای فکری و آموخته های کاربردی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

برچسب ها: توسعه منابع انسانی ، دانلود مقاله توسعه منابع انسانی ، دانلود تحقیق توسعه منابع انسانی

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.