مقاله مطالعه نقش فرهنگ سازمانی در بهبود وجدان کاری و انضباط اداری در میان کارکنان سازمان آموزش و پرورش زاهدان


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۹
word
56.5کیلوبایت
9صفحه
1605 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان مطالعه نقش فرهنگ سازمانی در بهبود وجدان کاری و انضباط اداری در میان کارکنان سازمان آموزش و پرورش زاهدان است که در۹ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه نقش فرهنگ سازمانی در بهبود وجدان کاری و انضباط اداری در میان کارکنان سازمان آموزش و پرورش زاهدان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان این سازمان می‌باشد، تشکیل دادهاند که تعداد نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برای چنین جامعه ای ۱۸۰ نفر می  باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد روایی(با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و متخصصان سازمان مربوطه و پیشینه تحقیقات) و پایایی(با استفاده از آلفای کرونباخ)در بین پاسخگویان توزیع گردید. بعد از تکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها، با استفاده از نرمافزار SPSS19 و ضرایب آماری متناسب با نوع فرضیه ها (آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که از میان پنج مؤلفه فرهنگ سازمانی مؤثر بر انضباط اداری و وجدان کاری وضعیت مولفه¬های خلاقیت و نوآوری، توجه به اعضای سازمان و توجه به جزئیات بالاتر از سطح متوسط قرار دارد و دو مؤلفه دیگر، خطرپذیری و توجه به نتیجه، وضعیتشان در آموزش و پرورش زاهدان در سطح متوسطی قرار دارد.

کلید واژه: فرهنگ سازمانی، انضباط اداری، وجدان، وجدان کاری

– مقدمه

نیروی انسانی هر جامعه سرمایه جاودان و فعال تولید، آفرینش، فن آوری، رفاه مادی و نیل به اهداف معنوی و تعالی انسان است و دیگر عوامل سرمایه و تکنولوژی، مؤلفه­های تبعی هستند؛ این نیروی انسانی است که سرمایه­ها را متراکم و تکنولوژی را خلق می­کند و جامعه را در مسیر توسعه و برخورداری قرار می­دهد( تودارو، ۱۳۷۵: ۸۲). سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف تعیین شده و معمولی خود به کار و فعالیت بپردازدند. کارکنانی که مایل باشند و بتوانند بیش از معمول برای دست­یابی به اهداف سازمانی به انجام وظیفه بپردازند. وجود چنین نیروی در هر اداره و سازمان ضمن کاهش جابجایی و غیبت، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی هر چه بهتر اهداف سازمان و فرد خواهد شد(بیرو، ۱۳۶۶). تعهد و وجدان کاری به عنوان یک نگرش به خوبی می­تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد و شکی نیست که سازمان­های دارای اعضای با سطح بالای تعهد سازمانی و وجدان کاری و انضباط اداری معمولا از عملکرد بالاتر برخوردارند و مطالعه عوامل مؤثر بر وجدان کاری به ویژه فرهنگ سازمانی و عوامل فرهنگ سازمانی چون میزان خلاقیت و نوآوری در سازمان، میزان خطرپذیری کارکنان، میزان توجه به جزییات و نیز میزان توجه به افراد و کارکنان سازمانی گامی بسیار مؤثر در این زمینه است و نیازی به توضیح ندارد که وظیفه مدیران و مسؤلان است که در راه حفظ و نگهداری و رشد و توسعه کارکنان تلاش نموده و آن­ها را به انضباط کاری و وجدان کاری ترغیب نمایند، چرا که این نظم و انضباط در کار و وجدان کاری موجب افزایش کارایی و در نهایت بهره­وری سازمانی شده و پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اهمیت انضباط اداری و وجدان کاری و نقش آن در افزایش و بهبود عملکرد شغلی، این پژوهش درصدد است به بررسی نقش فرهنگ سازمانی و ویژگی­های آن در انضباط اداری و وجدان کاری در میان کارمندان و کارکنان آموزش و پرورش زاهدان بپردازد و در جهت اثربخشی بهتر راهکارهایی مؤثر ارائه دهد.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی مطالعه نقش فرهنگ سازمانی در بهبود وجدان کاری و انضباط اداری در میان کارکنان سازمان آموزش و پرورش زاهدان با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.