مقاله مطالعه یادگیری سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان و بررسی نقش مدیریت دانش بر بهبود آن


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
58.8کیلوبایت
12صفحه
1473 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان مطالعه یادگیری سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان و بررسی نقش مدیریت دانش بر بهبود آن است که در۱۲ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

یکی از مهمترین مراحل برنامه ریزی استراتژیک در یک سازمان، یافتن عوامل اصلی موفقیت در صنعت می باشد. در این تحقیق سعی شده است از بین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، عوامل تعیین گردند که با اجرای آنها در سازمان و یادگیری سازمانی بصورت توامان افزایش یابد. روش انجام تحقیق بدین صورت بوده است که ابتدا هشت عامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش را به عنوان متغیر‌های مستقل(شامل۱-فناوری اطلاعات ۲- منابع انسانی ۳-حمایت مدیران ارشد ۴-آموزش کارکنان ۵- ایجاد انگیزه ۶- اشتراک و تسهیم ۷-فرهنگ سازمانی  ۸-کار تیمی) و یادگیری سازمانی را به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته و سپس رایطه بین متغیر‌های مستقل و وابسته بررسی شده است. موضوع مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای استان یک موضوع جدید است و بررسی عوامل موفقیت آن میتواند در یادگیری سازمانی کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان می باشد که تعدادحجم آماری کل  آن ۴۰۰ نفر وحجم نمونه آماری براساس جدول مورگان ۱۹۰نفرمی باشد .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد است با الفای کرونباخ ۰.۹۲۰  ، به منظورتحلیل داده های گرداوری شده از آزمون تی  و نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد یعنی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی کارکنان تاثیر دارد و در انتهای پژوهش نیز پیشنهاداتی جهت ارتقای سطح یادگیری سازمانی و اجرای موفق سیستم‌های مدیریت دانش به مدیران شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، عوامل موفقیت ، یادگیری سازمانی

  • مقدمه

امروزه دیگر دارایی­های فیزیکی و ملموس سازمان­ها از قبیل پول،ساختمان و تجهیزات به عنوان مزیت رقابتی تلقی نمی گردند، بلکه دانش نیروی انسانی و سرمایه فکری نقش تعیین کننده­ای در افزایش توان رقابتی آنها بازی می­کنند. همین امر موجب بروز تحولات چشمگیر در قلمرو علم مدیریت به نحوی شده است که از آن به عنوان مدیریت دانش نام می­برند. برای موفقیت سازمان ،دانش به عنوان یک سرمایه باید بین انسان­ها قابل مبادله بوده و توانایی رشد داشته باشد.(اخوان ،۱۳۸۹)مهمترین هدف بکارگیری مدیریت دانش در سازمان­ها ،انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون به منظور نوآوری،بهره­وری و سودآوری بیشتر است از این رو مدیریت دانش به فرآیند چگونگی،خلق،انتشار و بکارگیری دانش در سازمان اشاره دارد.(داونپورت،۲۰۰۲)مدیریت دانش تعامل زیادی با مقوله یادگیری سازمانی دارد.به عبارت دیگر یادگیری سازمانی نهفته در ذات مدیریت دانش است و نقش موثری در عملکرد دراز مدت سازمان بر جای می­گذارد.(آلکس و دیوید بنت،۲۰۰۳ ،۴۳۹)سازمان­های آگاه میدانند که دانش،سرمایه­ای فکری است که با گذشت زمان تغییر می­کند و اگر به طور موثری بکار گرفته شود،می­تواند وضعیت رقابتی سازمان را حفظ نماید.استفاده از کل منابع فکری سازمان میتواند مزایای مالی قابل توجه در پی داشته باشد.در ارتباط با شناسائی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش تحقیقات بسیاری انجام شده است که با مطالعه و بررسی کتب مختلف و پژوهش های پیشین پیرامون موضوع مطروحه هشت عامل به عنوان عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش مطرح گردید که عبارتند از :۱-فناوری اطلاعات ۲- منابع انسانی ۳-حمایت مدیران ارشد ۴-آموزش کارکنان ۵- ایجاد انگیزه ۶- اشتراک و تسهیم ۷-فرهنگ سازمانی      ۸-کار تیمی(اخوان و دیگران۱۳۸۹ ،۶۷ ،۵۹).با کثرت تعداد عوامل تاثیر گذار در این تحقیق فقط عواملی انتخاب شده اند که مرتبط با ساختار و فعالیتهای سازمانی بوده است.سازمان­های مدرن امروزی از دانش و یادگیری به عنوان معیار اولیه برای ارزیابی عملکرد خود استفاده می کنند.یادگیری سازمانی افراد را برای شرکت کردن در پایگاه دانش سازمانی آماده می کند.از طریق یادگیری سازمانی،کارکنان احتمال تعامل بیشتری با دیگران دارند. مدیران و کارگزاران در عصر دانشی شدن سازمان­ها در تمای سطوح سازمان با یکدیگر رابطه تعاملی برقرار می کنند که حاصل آن تولید دانش و ایجاد ارزش افزوده دانشی است. در سازمان های آینده باید دانش فردی و جمعی را تلفیق و با ارتباط بین سطوح  مختلف سازمانی؛ دانش تولید شود. در فرایند دانش سازی ابتدا اطلاعات خام یا داده ها را افراد در هر سطح دریافت می­کنند؛به آنها الگو و ساختار می دهند و آنها را معنی دار می­نمایند. افراد سپس اطلاعات پرورده را تحلیل و از آنها استنتاج می­کنند و مفاهیم تازه­ای از آن­ها می سازند که به معنای ایجاد دانش است؛ و در نهایت؛ اعضای سازمان ابزار و شیوه های به کارگیری دانش حاصل را ابداع می کنند که تکنولوژی نام دارد. این فرایند که از دریافت اطلاعات آغاز می شود و تا طراحی تکنولوژی ادامه می یابد نوعی یادگیری خلاق به وجود می آورد که حاصل آن ایجاد دانش است از این رو مرکزیت پارادایم جدید، یادگیری است بنابراین سازمانهائی موفق­تر هستند که زودتر سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند.درست به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سالهای اخیر مطرح شده و رشد فزاینده­ایی داشته است.سازمان­ها به جای رفتارها و حرکات­های سنتی خود که در بهترین شکل آن در برگیرنده آموزش نیز می بود تبدیل به سازمانی شوند که همواره یاد می­گیرند یعنی کوشش خود را در جهت یادگیری  بعنوان یک امتیاز رقابتی به کار می برند.موضوع مدیریت دانش در شرکت برق استان یک موضوع جدید است و بررسی عوامل موفقیت آن میتواند در یادگیری سازمانی کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. با توجه به موارد فوق درصدد پاسخگویی به این سوال می باشیم که  بین عوامل کلیدی مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی در شرکت برق منطقه ای استان س و ب که تعدادحجم آماری کل  آن ۴۰۰ نفر وحجم نمونه آماری براساس جدول مورگان ۱۹۰نفرمی باشد . چه رابطه ایی وجود دارد؟

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی مطالعه یادگیری سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان و بررسی نقش مدیریت دانش بر بهبود آن با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.