مقاله ارائه مدل منطقه ای برای برآورد رسوب در حوضه های آبریز


در حال بارگذاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
word
1.20مگابایت
7صفحه
1328 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان ارائه مدل منطقه ای برای برآورد رسوب در حوضه های آبریز است که در۷صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

با آگاهی از میزان فرسایش حوزه­های آبخیز امکان مقایسه آنها و شناسایی حوزه­های بحرانی و اجرای طرح های آبخیزداری و حفاظت خاک فراهم می شود یکی از روشهای برآورد رسوب استفاده از آمار رسوب و آمار دبی و برقراری رابطه بین دبی آب و دبی رسوب به عنوان منحنی سنجه رسوب با روش حد وسط دسته ها می باشد. در این تحقیق تعداد ۸ ایستگاه رسوب سنجی درحوزه‌های آبخیز در  بختگان انتخاب شد. در ادامه با بررسی آمار دبی رسوب و دبی جریان، منحنی سنجه این ایستگاهها رسم گردید. سپس در گام بعدی با بهره گیری از نقشه ای رقومی رودخانه ها، توپوگرافی، کاربری اراضی، درصد پوشش گیاهی و زمین شناسی  هر حوزه تعیین گردید و سپس برای تعیین تاثیر عوامل فیزیوگرافی، اقلیم، پوشش گیاهی و زمین شناسی بر روی رسوب، بین عوامل ذکر شده به عنوان متغیر های مستقل و میزان رسوب به عنوان متغیر وابسته روابط رگرسیونی برقرار گردید. مدل های بدست آمده قابل کاربرد برای پیشگوئی میزان رسوب برای حوزه های فاقد آمار می باشد. 

کلمات کلیدی: رسوب، منحنی سنجه رسوب، حد وسط دسته­ها،  بختگان

– مقدمه

ماهیت متغیر و پیچیده بار رسوب رودخانه ها باعث شده است که برآورد میزان رسوب وارده به مخازن و تولید رسوب درازمدت برای تعیین عمر سازه ها با مشکل روبرو شود. کاربرد منحنی سنجه رسوب یکی از معمولی ترین روش های برآورد بار رسوبی معلق رودخانه ها است که با  استفاده از آمار دبی ایستگاههای هیدرومتری و رسوب سنجی و برقراری رابطه بین دبی آب و دبی رسوب تهیه می گردد.

تحلیل منطقه ای از این لحاظ که می توان بوسیله آن در اسرع وقت و با تعیین تعدادی از ویژگیهای سهل الوصول حوزه به یک معادله ای دست یافته و تولید رسوب حوزه های فاقد آمار را تعیین کرد ابزاری ارزشمند است. در حالی که بدست آوردن چنین اطلاعاتی با استفاده از روشها و فنون دیگر مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد است.

(ثقفیان و همکاران، ۱۳۸۶)، به منظور آنالیز منطقه ای رسوب در حوزه های منطقه جنوب غرب کشور، سه حوزه بزرگ کرخه، دز و کارون انتخاب نمودند. در این تحقیق علاوه بر عوامل فیزیوگرافی و اقلیمی از دو عامل انحنای دامنه و  NDVIاستفاده کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که۱)عوامل موثر بر رسوب در حوزه های منطقه جنوب غربی کشور با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی عبارتند از: مساحت،مجموع بارندگی ۶ ماهه (آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت)، درصد اراضی حساس به فرسایش، درصد مساحت NDVI<0.1  و مساحت ۰.۴<NDVI<0.25 و درصد اراضی محدب حوزه که در مجموع ۹۸ درصد تغییرات اصلی را توضیح می دهد.۲)بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل عاملی،همگن بندی به روش آنالیز خوشه ای صورت گرفت و دو منطقه همگن بدست آمد.۳)در روش رگرسیون چند گانه مشاهده شد که مقادیر درصد خطای نسبی در مناطق همگن کمتر از کل منطقه می باشد.

(پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۴) به بررسی ویژگی های رژیم جریان و رسوب در حوزه های مناطق خشک و نیمه خشک  واقع در استان لرستان پرداختند. بدین منظور اقدام به برآورد دبی های سیلابی با دوره بازگشت های مختلف با استفاده از بهترین توزیع آماری برازش شده در ۲۱ ایستگاه هیدرومتری شد. سپس با استفاده از منحنی سنجه رسوب مقادیر رسوب در دوره بازگشت های مختلف محاسبه گردید. در گام بعدی رژیم جریان و رژیم رسوب محاسبه و به بررسی رابطه رژیم جریان و رژیم رسوب در دوره بازگشت های مختلف با مساحت زیرحوزه های بالادست پرداخته شد. نتایج این تحقیق ارقام بالای نسبت رژیم جریان و رسوب در دوره بازگشت های بالا در اغلب ایستگاه ها را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه مساحت زیرحوزه های بالا دست هر ایستگاه با افزایش نسبت رژیم جریان و رژیم رسوب در دوره بازگشت های بالا افزایش می یابد.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود ارائه مدل منطقه ای برای برآورد رسوب در حوضه های آبریز با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.