مقاله ارزیابی سلامت سازمانی و مولفه های آن بر اساس مدل تامپسون در بانک انصار زاهدان


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
24.0کیلوبایت
8صفحه
1322 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان ارزیابی سلامت سازمانی و مولفه های آن بر اساس مدل تامپسون در بانک انصار زاهدان است که در۸ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد و هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی سلامت سازمانی و مولفه های آن بر اساس مدل تامپسون در بانک انصار زاهدان است، برای این منظور جامعه آماری، کلیه کارکنان بانک انصار شهر زاهدان در سال ۱۳۹۵ می باشند که تعداد آنها ۱۱۰ نفر بوده و ۸۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه ها بین آنها توزبع گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد، که پرسشنامه محقق ساخته ای مورد استفاده قرار گرفت، روایی پرسشنامه مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ که برابر ۰.۹۵ بدست آمد، تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون استنباطی تی تک گروهی استفاده شده و برای این منظور از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که وضعیت سلامت سازمانی و مولفه های آن در کل پایین تر از حد متوسط می باشد و باید مسئولان بیشتر به حوزه سلامت سازمانی توجه کنند.

واژگان کلیدی: سلامت سازمانی، روحیه، رعایت، نفوذ مدیر، یگانگی نهادی، ساختار دهی، حمایت منابع

مقدمه

سازمان های فعلی، به منظور بقاء حتی برای یک دهه، باید پیوسته تغییر کنند، اما تغییر به تنهایی کافی نیست. تغییر باید مبتنی بر جمع آوری داده های مناسبی از محیط خارجی و داخلی و تبدیل آنها به دانش باشد. به اعتقاد لوپز (۲۰۱۱ ) دانش و قابلیت های سازمانی اشکالی از دارایی های استراتژیک هستند که اهداف بلند مدت سازمان را از حیث رقابتی و اقتضائات محیطی ارتقاء داده و در محیط های پویا کاربرد استراتژیک دارند. تبدیل دانش ذهنی(ضمنی) به دانش ثبت شده رسمی (صریح)، یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش است که باعث کاهش ریسک از دست رفتن دانش با ارزش سازمان به واسطه افت کارکنان و کاهش خطر از دست دادن حافظه ی سازمان به هنگام تعدیل نیروی انسانی  میشود (سالارزهی و همکاران، ۱۳۹۱).

جهت هماهنگی بیشتر با شرایط محیطی باید مدیران از حداکثر دانش روز استفاده کنند و به سمت مدیریت مبتنی بر دانش حرکت کنند و این  میتواند از پیامدهای یک فرهنگ قوی و مثبت و سلامت سازمانی محسوب شود (رادینگ،  ۱۳۸۳:۴۵). امروزه  سازمانها برای افزایش  توانمندی و  سالم سازی جو سازمانی، نیازمند دانش جدید هستند و کسب دانش مستلزم وجود یک مدیریت دانش محور در سازمان است. در واقع، مدیریت مبتنی بر دانش، راهی به سوی توانمند کردن کارکنان و افزایش کارآیی و اثربخشی و سلامت سازمانی محسوب  میگردد  (لیدین و همکاران، ۲۰۱۲). سلامت سازمانی، یکی از گویاترین و بدیهی ترین  شاخصهای اثربخشی سازمانی است (کورکماز، ۲۰۱۱). در یک سازمان سالم، مدیر رفتاری کاملاً دوستانه و حمایت گر با کارمندان خود دارد و در برنامه های خود دارای یگانگی است.  کارمندان نیز تمایل بیشتری برای ماندن و کارکردن در سازمان دارند و به طور موثرتری کارها را انجام می دهند (هوی و میسکل،   ۱۳۸۷:۲۵۹).

سلامت سازمانی از طریق بهبود روابط کار ی و افزایش اثربخشی کارکنان سازمان، بر عملکرد کارکنان تأثیرات مثبتی میگذارد (مظلومی، شاه طلبی، ۱۳۸۹؛ هایل استون، ۲۰۱۲). از طریق سلامت سازمانی می توان استعدادهای اعضاء را شناسایی کرد تا با استفاده از آنها، اهداف سازمانی به شکل مطلوبی تحقق پیدا کند (کاترین، ۲۰۰۷)، سلامت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور مؤثر نیست، بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است. ناظران در سازمانهای  سالم کارکنانی متعهد و وظیفه شناس با روحیه و عملکرد بالا و کانالهای ارتباطی باز و موفق بالا مییابند (ریاحی و همکاران، ۱۳۹۰).

سلامت سازمانی از طریق بهبود روابط کار ی و افزایش اثربخشی کارکنان سازمان، بر عملکرد کارکنان تأثیرات مثبتی میگذارد (مظلومی، شاه طلبی، ۱۳۹۱). از طریق سلامت سازمانی می توان استعدادهای اعضاء را شناسایی کرد تا با استفاده از آنها، اهداف سازمانی به شکل مطلوبی تحقق پیدا کند (کاترین، ۲۰۱۲)، سلامت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور مؤثر نیست، بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است. ناظران در سازمانهای  سالم کارکنانی متعهد و وظیفه شناس با روحیه و عملکرد بالا و کانالهای ارتباطی باز و موفق بالا مییابند (اردلان و نعمتی، ۱۳۹۳)

سلامت سازمانی به وسیله هفت بعد که تعاملات و الگوی رفتاری و تعاملات درون سازمان را شامل میشود (تامپسون، ۱۹۶۷) که این ابعاد عبارت است از:

 • یگانگی نهادی: توانایی سازمان در سازگاری با محیط به طریقی که انسجام برنامه های خود را حفظ کند.
 • نفوذ مدیر: به توانایی سازمان در تأثیرگذاری بر رؤسای مافوق خود، ترغیب آنها به توجه بیشتر به مسائل سازمان و… که کلید رهبری اثربخش محسوب میشود گفته میشود.
 • ملاحظه گری: حاکی از احترام، اعتماد متقابل همکاری و پشتیبانی و توجه صادقانه به کارکنان است.
 • ساخت دهی: رفتار مدیر در مشخص کردن مناسبات و روابط کاری با کارکنان، انتظارات شغلی و استانداردهای عملکرد است و روشهای انجام کار را به روشنی تعریف میکند.
 • پشتیبانی منابع: به فراهم آوردن مواد و لوازم اساسی کار برای کارکنان به من ور اجرای مؤثر وظایف اشاره دارد.
 • روحیه: به حس جمعی دوستی، باز بودن و اعتماد بین کارکنان اشاره دارد. (علاقه بند، ۱۳۷۸).

با توجه به اهمیت سلامت سازمانی در صنعت بانکداری، که سبب بهبود روابط کاری و اثر بخشی در سازمان می شود و همچنین در اقتصاد کشور تاثیر گذار می باشد، زیرا اقتصاد کشور، به صنعت بانکداری وابسته می باشد بنابراین سلامت سازمانی می تواند مورد مطالعه قرار بگیرد و ما در این پژوهش قصد داریم که وضعیت سلامت سازمانی را در بانک انصار شهر زاهدان بررسی کنیم.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی ارزیابی سلامت سازمانی و مولفه های آن بر اساس مدل تامپسون در بانک انصار زاهدان با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
 • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.