مقاله بررسی اثرات دوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی و عملکرد کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
50.6کیلوبایت
12صفحه
1382 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی اثرات دوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی و عملکرد کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان است که در۱۲ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی بررسی اثرات دوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی و عملکرد کارکنان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد، که تعداد آنها ۷۵۰ نفر می­باشد. که با استفاده کوکران  ، از این تعداد ۲۶۲ نفر به عنوان نمونه آماری به دست آمده است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسش نامه محقق ساخته می باشد. گویه های موجود در این پرسش نامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده بود، که روایی آن مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها، متغیرهای تحقیق را با کمک روش های آمار توصیفی مورد آزمون قرار داده ایم. که برای انجام امور فوق از نرم افزار SPSS ، و از آزمون های، کولموگروف – اسمیرنوف، پیرسون رگرسیون ساده و چند گانه استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مولفه های آن (شناخت ودرک شغل و مسئولیت پذیری کارکنان ، ارتقاء به توان مدیریتی، سالم سازی روابط متقابل ) تاثیر معنادار دارد.

واژگان کلیدی: عملکرد، شناخت ودرک شغل و مسئولیت پذیری کارکنان ، ارتقاء به توان مدیریتی، سالم سازی روابط متقابل

مقدمه

امروزه هر یک از سازمان ها با توجه به اهمیت آموزش تلاش می کنند فرصت هایی را برای رشد و بالندگی اعضای خود به وجود آورند .آموزش سرآغاز بلوغ فکری، تعمیق قدرت تفکر، تحلیل های ذهنی در افراد و ابزار استراتژیک تحول و توسعه اجتماعی در جوامع مختلف محسوب می شود. تجارب جهانی بیانگر این است که آموزش یکی از مؤثرترین عوامل در تغییر رفتار، روز آمد کردن مهارت، توسعه تخصص، بینش و نگرش منابع انسانی و تحول سازمانی است (بورتی دوکو، ۲۰۱۰).

بر این اساس باید گفت که در عصر تغییرات و تحولات کنونی،  سازمانهایی قادر به ماندگاری و ادامه حیات هستند که منابع انسانی آنها به طور مستعمر آموزش دیده،  تواناییهای خود را افزون ساخته، الگوهای جدید تفکر در آنها رشد یابد اندیشه های جمعی و گروهی در بین آنها ترویج شوند و افراد چگونگی آموختن را با مشارکت یکدیگر بیاموزند این امر یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه همه جانبه در هر کشور بشمار  میرود. تأکید می شود که رسیدن به اهداف سازمان، بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط در حال تغییر دارد در این بین اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب  میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی، بطور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و کارایی خود را افزایش دهند. بنابراین، فرآیند آموزش و بهسازی از فعالیت های ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغییر سازمان و محیط است و در عین حال به عنوان کوشش مداوم و برنامه ریزی شده مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی نیز محسوب  میشود. اندیشمندان حوزه های مختلف علوم بر این باورند که ایجاد نگرش مثبت و صحیح در کارکنان از طریق  آموزشهای لازم  حاصل می شود و این آموزش ها ابزاری هستند که مدیران را در اداره سازمان ها  یاری می رسانند و بنابراین وجودشان برای تحقق مطلوب اهداف سازمانی مفید و ضروری است (استین باخ، ۲۰۰۵). تأکید برداشتن کارکنان ماهر، رمز موفقیت بسیاری از سازمان هاست. بدین منظور بسیاری از سازمان ها   برنامه های آموزش برای رشد و ارتقاء کارکنان را طراحی و اجرا کرده اند. پیشرفت و توسعه ی سازمان ها در گرو داشتن منابع انسانی توانمند و نوآور است.از این رو تمام سازمان ها به امر اثربخشی دوره های آموزشی و توانمند سازی منابع انسانی خود بیش از پیش توجه می کنند و همواره بر نقش و جایگاه واقعی آموزش و توسعه کارکنان در مسیر توسعه سازمان تأکید دارند. یکی از دستاوردهای تمدن بشری پیدایش سازمان های گسترده اجتماعی است که امروزه شاهد آن هستیم.  این گسترش به حدی است که جامعه ما را به دلیل احاطه سازمان ها می توان جامعه سازمانی نامید ، زیرا در همه مراحل زندگی از تولد تا مرگ به طور مستقیم و دائمی با سازمان ها در ارتباط هستیم.(مشبکی،۱۳۸۹؛ بولا؛ ۱۳۹۰)

با پیچیده تر شدن مشاغل ، بر اهمیت آموزش در سازمان ها نیز افزوده شده است.زمانی که مشاغل ساده  به آسانی فراگرفته می شدند و دگرگونی های فنی تأثیر اندکی در آن ها داشت، کارکنان نیاز به افزایش یا تغییر مهارت های خود نداشتند. اما دگرگونی های پرشتابی که در دهه های اخیر در جوامع پیچیده روی داده است، فشار روزافزونی به سازمان ها وارد آورده است تا پس از تولید محصولات و ارائه خدمات، چگونگی تولید و عرضه شان ، نوع مشاغل مورد نیاز و نوع مهارت های لازم برای انجام این مشاغل را با وضعیت موجود وفق دهند. می توان گفت آموزش برای کمک به افراد در انجام بهتر فعالیت هایشان می باشد. آموزش یک اصطلاح سامانه ای در رفتار است که با یادگیری ناشی از تعلیم و تربیت و تجربیات دامنه دار و برنامه ریزی شده صورت می گیرد  (حاجی کریمی و رنگرز،۱۳۸۴؛ اورنگی، ۱۳۹۰). طرح آموزش رشد و ارتقاء، به معنای تغییر دانسته های کارکنان ، چگونه انجام دادن کار، تغییر نگرش آن ها نسبت به کار ، تغییر نگرش آن ها نسبت به همکاران و سرپرستان است. آموزش مؤثرترین وسیله برای تربیت و تجهیز نیروی انسانی و تأمین تخصص های مورد نیاز بخش دولتی است ( شریعت مداری و همکاران،۱۳۹۰).

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی اثرات دوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی و عملکرد کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان با پشتیبانی تماس بگیرید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.