مقاله بررسی اثربخشی الگوی تدریس کاوشگری بر تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوشهر


در حال بارگذاری
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
word
98.5کیلوبایت
9صفحه
1363 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی اثربخشی الگوی تدریس کاوشگری بر تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوشهر است که در۹ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی الگوی تدریس کاوشگری بر تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوشهر پرداخته است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوشهر بودند که تعداد کل آنها ۶۳۲۳ نفر و از بین آنها تعداد ۴۰ نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بدست آمد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه تفکر انتقادی فاشیون می باشد. یافته ها نشان داد الگوی تدریس کاوشگری بر تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر است. الگوی تدریس کاوشگری بر تفکر انتقادی دانش آموزان موثر است. الگوی تدریس کاوشگری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر است. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که الگوی تدریس کاوشگری بر تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر می باشد و می تواند به عنوان الگویی مفید مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: الگوی تدریس کاوشگری، تفکر انتقادی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان.

مقدمه

شاخص ترین پایه شخصیت فرد، میل به اندیشیدن و توانایی فکر به صورت انتقادی است. تفکر انتقادی به افراد در حل مسائل ،  تصمیم گیری در موقعیتهای زندگی و شکل گیری هویت و عادتی با ثبات در شخص کمک می کند. جامعه هر چقدر پویاتر باشد ، نیاز به اندیشمندان انتقادی بیشتر احساس می شود. جامعه همواره نیازمند متفکرانی است که از قضاوت خوب درباره مسائل جامعه خویش برخوردارند و می دانند که چه زمانی و چگونه مهارتهای تفکر را در جامعه خویش بکار گیرند، برخورداری از تفکر انتقادی در جامعه به افراد یاری می رساند تا شهروندانی آگاه و مطلع باشند و آزادی حقیقی را تجربه کنند، بنابراین ، تفکر انتقادی به عنوان مهارتهای فرد در تعبیر و تفسیر، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و نیز شناسایی پدیده های اجتماعی، منبعی نیرومند در زندگی مدنی و سیاسی محسوب می شود. با توجه به نقش اساسی تفکر انتقادی در زندگی، هدف اصلی آموزش و پرورش می بایست فراتر از کسب آسان دانش، تربیت متفکران انتقادی باشد. زندگی در جامعه پیچیده امروزی نیازمند افرادی است که قادر هستند با تکیه بر تفکر و اندیشه خود بر مسائل پیرامون خویش فائق آیند و در چارچوب و چشم انداز روشنی، اطلاعات لازم را در مورد زندگی خویش جمع آوری و ترکیب کنند و با یک داوری خوب، آنها را ارزیابی نمایند و از کارهای ناممکن بپرهیزند. در حقیقت، افراد برای مواجهه با مسائل زندگی و اتخاذ تصمیم های اساسی نیازمند مهارتها و صلاحیت های تفکر انتقادی هستند. برای اینکه فرد بتواند تصمیم مهمی در زندگی بگیرد، می بایست قدرت تجزیه و تحلیل، ارزیابی و قضاوت نسبت به شرایط زندگی خود را داشته باشد (آقاریکانی، ۱۳۹۲).

عملکرد تحصیلی موفقیت دانش آموزان در یک یا چند موضوع درسی است. همچنین این اصطلاح بر پیشرفت فرد در کلاس، آن طور که در کار مدرسه ارزیابی می شود دلالت دارد. عملکرد تحصیلی به جلوه ای از جایگاه تحصیلی دانش آموزان اشاره دارد که این جلوه ممکن است بیانگر نمره ای برای یک دوره، میانگین نمرات در دوره ای مربوط به یک موضوع یا میانگین نمرات دوره های   مختلف باشد. از عملکرد تحصیلی به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت در نظام آموزش و پرورش مفهوم «انجام تکالیف و موفقیت دانش اموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص» یا «موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب درسی» استفاده می شود (سلگی، ۱۳۹۰).

الگوی تدریس کاوشگری، دانش آموزان از طریق پرسیدن، ساخت فرضیه، جمع آوری اطلاعات و آزمایشگری، فعالیت هایی را در جهت رفع عدم تعادل مجدد با محیط انجام می دهند. الگوی کاوشگری فرصت تعامل خلاق بین یاد گیرنده و محیط را از طریق ایجاد یک موقعیت مشکل آفرین و ابهام دار فراهم می کند. در یادگیری از طریق کاوشگری، مهم نیست که دانش آموزان چه می آموزند، بلکه مهم آن است که چگونه می آموزند (میرشاه جعفری، ۱۳۹۰).

سؤال اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح است که آیا الگوی تدریس کاوشگری بر تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی     دانش آموزان موثر است؟

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی اثربخشی الگوی تدریس کاوشگری بر تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوشهر با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.