مقاله بررسی بهره وری سازمان و نقش برون سپاری خدمات بر بهبود آن مطالعه ای در شهرداری زابل


در حال بارگذاری
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
word
28.2کیلوبایت
9صفحه
1290 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی بهره وری سازمان و نقش برون سپاری خدمات بر بهبود آن مطالعه ای در شهرداری زابل است که در۹ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

کشورهای در حال توسعه با افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیرساخت ها روبروهستند. دولت های محلی و مرکزی ، تحت فشار منابع متفاوت قراردارند تا طیف وسیعتر وکیفیت بهتری از خدمات اجتماعی و زیرساخت های کالبدی در شهرها را فراهم کنند.  هدف این تحقیق بررسی بررسیبهرهوریسازمانونقشبرونسپاریخدماتبربهبودآندر شهرداری زابلمی باشد. منظور از برون سپاری استفاده از منابع خارج از سازمان جهت رسیدن به اهداف سازمانی است که در صورت اجرای درست آن بر مبنای مقتضیات موجود، می تواند اثری مثبت و مطلوبی بر روی میزان بهره وری از خود بروز دهد. قلمرو آماری این تحقیق تعداد ۱۰۰ نفر از کارشناسان و مسئولین شاغل در شهرداری زابل می باشد که به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند.در این زمینه پنج عاملکاهش هزینه ها، افزایش سرعت فرایندها، تخصیص بهینه منابع، افزایش کیفیت خدمات و افزایش رضایت ذینفعان به عنوان مولفه های بهره وری انتخاب شد و به منظور اکتشاف سازه ها از روش مدل معادلات ساختاری تحت نرم افزار لیزرل استفاده شد که در نهایت مشخص شد که برون سپاری تاثیر مثبت و معناداری بر تمام اجزای بهره وری دارد و بیانگر این مطلب است که استفاده از استراتژی برون سپاری به افزایش بهره وری در شهرداری زابل منجر شده است.

واژه های کلیدی : برون سپاری[۱]، بهره وری[۲] ، شهرداری[۳]، روابط ساختاری خطی

مقدمه

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است.» در چنین فضایی این سوال اساسی قابل طرح است که : راز بقا و موفقیت سازمان ها در دنیای رقابتی امروز چیست؟ (حاجی پور و مومنی، ۱۳۸۸) محیط پر تلاطم و پویای دنیای کسب و کار امروزی بیش از پیش عرصه را بر سازمان هایی که در زمینه های مختلف تجاری و خدماتی فعالیتمی کنند تنگ کرده است. در چنین وضعیتی برای رهایی از این شرایط، حرکت به سمت و سویی که برای سازمانها افق های نوینی از سودمندی و بقا را نوید می دهند،آرزو و تفکر سیستمی بسیاری از آن هاست. در این میان بر حسب شرایط و اقتضائات خاصی که بر هر موسسه یا سازمان حاکم است ؛ برای رسیدن به بهره وری مطلوب و مورد نظر خود، از استراتژی ها و برنامه های خاصی استفاده می کنند که برون سپاری از جمله این استراتژی هاست. برون سپاری بدست آوردن منابعی است که سازمان از کمبود آن رنج می برد. (مدهوشی و کوهکن مؤخر ،۱۳۹۱)افزایش جمعیت شهری و پیشی گرفتن سهم آن از جمعیت روستایی، به طور اعم در شهرهای بزرگ و به طور اخص در زابل که ناشی از فضای لجام گسیخته و بدون برنامه و تا اندازه ای نشأت گرفته از مهاجرت بی برنامه روستایی می باشد؛ مدیریت شهری را درارائه خدمات عمومی با مشکل روبرو ساخته است. (وارثی و همکاران ، ۱۳۸۷) با توجه به جمعیت زابل که بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر می باشد و همه آنها متقاضی استفاده از خدمات عمومی شهرداری می باشند، عواملی نظیر پایین بودن بودجه سالانه و عدم مدیریت، برنامه ریزی و نظارت صحیح در پاره ای از موارد، باعث کاهش میزان جوابگویی شهرداری به خدمات مورد نیاز شهروندان می شود. به عنوان مثال در امر اصلاح و بهسازی و روسازی آسفالت معابر شهری، شهرداری قابلیت پاسخگویی ۱۰ درصد از نیازهای مردمی را دارد و یا باتوجه به اقلیم گرم و خشک منطقه نیاز به ایجاد فضاهای سبز از نیازهای اساسی و عمومی ساکنین شهر می باشد که بر اساس استانداردهای شورای عالی شهرسازی و معماری این سرانه باید برای هر نفر ۸ مترمربع در هکتار باشد که در حال حاضردر زابل، ۴ متر مربع در هکتار می باشد. (یعنی ۵۰ درصد نیاز عمومی) و نیز در بخش جمع آوری زباله تنها ۶۰ درصد عملیات نظافت سطح شهر به صورت مکانیزه انجام  می شود.

شهرداری به عنوان مرکز عمده مدیریت و ارائه خدمات شهری،می توانند با استقرار و توسعه مکانیزم برون سپاری از قابلیت ها و مزایای فراوان در عرصه خدمت رسانی به شهروندان بهره گیرند. ( نژاد جوادی پور، ۱۳۸۸) با توجه به افزایش سرعت و حجم زیرساخت ها و خدمات شهری و ناکافی بودن منابع برای پاسخگویی به این نیازها برآن شدیم تا به تاثیر برون سپاری خدمات بر بهره وری سازمان شهرداری زابل بپردازیم.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی بهره وری سازمان و نقش برون سپاری خدمات بر بهبود آن مطالعه ای در شهرداری زابل با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.