مقاله بررسی تاثیر مدیریت زمان بر پیشبرد طرح تعالی کیفیت بخشی در سطح مدارس متوسطه دوم شهرستان زاهدان


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
21.9کیلوبایت
9صفحه
1166 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر مدیریت زمان بر پیشبرد طرح تعالی کیفیت بخشی در سطح مدارس متوسطه دوم شهرستان زاهدان است که در۹ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت زمان بر پیشبرد طرح تعالی مدرسه در سطح مدارس متوسطه دوم شهرستان زاهدان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه دوم حاضر در طرح تعالی آموزش و پرورش زاهدان که تعداد آنها ۱۵۰ نفر می‌باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه طبق جدول مورگان ۱۰۸ نفر تعیین شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۲ سوال بوده که روایی آن از طریق کارشناسان و سپس استاد راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت و پایایی ضریب آلفای کرونباخ آن ۸۹/۰ محاسبه گردید. برای تحلیل آماری داده‌ها از شاخص‌های آماری توصیفی شامل جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آمار و از آزمونt  تک نمونه ای برای تحلیل سوالات پژوهش استفاده شده است که با استفاده از نرم افزار SPSS بر روی داده ها انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مدیریت زمان بر پیشبرد طرح تعالی مدرسه در سطح مدارس متوسطه دوم شهرستان زاهدان تاثیر دارد. همچنین هدف گذاری، اولویت بندی اهداف و فعالیت ها، برنامه ریزی عملیات، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات بر پیشبرد طرح تعالی مدرسه در سطح مدارس متوسطه دوم شهرستان زاهدان تاثیر دارد.

کلید واژه: طرح تعالی مدرسه، مدیریت زمان، برنامه ریزی، هدف گذاری، مدیریت جلسات.

مقدمه

منابع در دست مدیران و سازمانها شامل منابع انسانی منابع اطلاعاتی و غیره می‌شود. در ادبیات مدیریت زمان نیز جزء این منابع به حساب می‌آید با این تفاوت که زمان مانند برخی دیگر از منابع سازمان از قبیل تجربه و استعداد و هوش منبعی نا ملموس است و کمتر به عنوان یک منبع مورد توجه قرار گرفته است و زمان نقش بسیار مهمی در نحوه‌ی استفاده و بکارگیری سایر منابع سازمان دارد و در نظر گرفتن عامل زمان در میزان اثر بخشی سازمان نمود پیدا می‌کند. بخشی از موفقیت سازمان نیز به نحوه ی برخورد آن با منبع زمان بستگی دارد(دیواندردی،۱۳۸۶).

محیط کسب و کار‌ امروز‌ را‌ می‌توان با رقابت شدید و سخت‌ آن توصیف کرد. در هر ثانیه از روز اختراعات جدیدی‌ صورت‌ می‌پذیرد‌ و روش‌های سنتی،طول عمر کوتاهتری پیدا می‌کنند.خبر تازه امروز،یک خبر قدیمی در فـردا مـحسوب‌ می‌شود و کسانی‌ که‌ با تغییرات پیش نروند عقب خواهند ماند. مدیران باید از تمام منابع موجود خود‌ استفاده‌ کنند‌ تا با زمان‌ پیش رود.بزرگترین مانع موفقیت در این بازار،زمان است. (فرنسیس اسمیت و روبرتسون:۱۹۹۹) با ساعات نامحدود روزانه مدیران می‌توانند‌ سـرعت‌ کـار را به اندازه‌ رضایت بخش پایین بیاورند.متأسفانه زمان چیزی است که‌ بشر نمی‌تواند آن‌ را‌ کنترل‌ کند.به خاطر این شرایط غیرقابل‌ کنترل،مدیران باید با زمان کار کنند.درک محدودیت‌های‌ حاصل از زمان و منافع‌ مدیریت‌ زمان کمک مـی‌کند بـا زمان کار کند نه اینکه در مقابل آن قرار‌ گیرد. روشی که‌ مدیران با اتکاء به آن زمان خود استفاده می‌کنند، تعیین‌کننده موفقیت آنهاست.با این حال،فلسفه مدیریت‌ زمان از‌ فردی‌ به‌ فرد دیگر متفاوت است و مدیریت زمان بـرای‌ انسان‌ها بـاید بـگونه‌ای باشد که‌ با‌ کارشان مـطابقت داشـته بـاشد(امیدوار، ۱۳۸۴).

از نظر پیتر دراکر(۱۹۶۷)[۱] ((مدیران اثر بخش در شروع کار خود ابتداعامل زمان را در نظر می گیرند سپس به انجام وظایف خود می پردازند. هم چنین از نظر وی مدیران اثر بخش پیش از آنکه برنامه‌ریزی کنند در پی آن هستند که در یابند زمان را واقعا صرف چه کارهایی می کنند. آنها با پی بردن به نحوه‌ی گذراندن زمان خود سعی می کنند زمانشان رامدیریت کنند و فعالیتهای وقت گیر و بی ثمر را حذف کنند.)). در بحث راجع به مدیریت زمان مسئله ای که به آن بیشتر اشاره می شود برنامه ریزی است. در صورتی که مدیریت زمان نیز مانند مدیریت هر منبع دیگری یک فرایند است. این فرایند شامل ((برنامه‌ریزی سازماندهی رهبری و کنترل استفاده از آن منبع برای دستیابی به اهداف عملکردی است.))(رابینز استیفن:۲۰۰۲).

یکی از برنامه هایی که برای سازمان آموزش و پرورش در سالهای اخیر تدارک دیده شده است و نیاز به مدیریت زمان دارد، برنامه تعالی مدیریت مدرسه می باشد. برنامه تعالی مدیریت مدرسه[۲] براساس مصوبه شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش در سال۱۳۹۳ در مدارس به صورت محدود اجرا می‌شود. برنامه (تعالی مدیریت مدرسه)  سعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و نگاهی تعالی بخش مدرسه محور[۳] مشارکت جو و کیفیت مدار[۴] ضمن تمرکز بر فرایندهای مدیریتی شرایطی را فراهم آورد تا کلیه‌ی عوامل موثر در مدیریت مدرسه ضمن شناسایی ظرفیتها و تواناییهای داخلی و پیرامونی خود با اتخاذ رویکرد برنامه محوری[۵]  نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه ی عملیاتی مدرسه اقدام کند و با نگاهی تیزبین و نقاد به صورت مستمر عملکرد مدرسه خود را نسبت به نقشه ی راه یا برنامه ی عملیاتی و هدفهای قصد شده بسنجد(کار گروه تخصصی برنامه ی تعالی مدیریت مدرسه، ۱۳۹۳).

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی تاثیر مدیریت زمان بر پیشبرد طرح تعالی کیفیت بخشی در سطح مدارس متوسطه دوم شهرستان زاهدان با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.