مقاله بررسی رابطه بین ابعاد تاب آوری و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر


در حال بارگذاری
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
word
93.6کیلوبایت
8صفحه
1038 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی رابطه بین ابعاد تاب آوری و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر است که در۸ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد تاب آوری و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر بوده است. جامعه آماری این پژوهش ۱۹۴ نفر از کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر بود که از میان آنها بر اساس جدول مورگان و کرجسی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۲۹ نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی– همبستگی بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون و کارایی حاجی زاده  استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ابعاد تاب آوری شایستگی، روابط ایمن و معنویت بر کارایی کارکنان تاثیر معناداری دارند. بین شایستگی و کارایی کارکنان رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد، به این معنا که هر چقدر شایستگی کارکنان بیشتر باشد، میزان کارایی آنان نیز بیشتر می شود. بین روابط ایمن و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد به این معنا که هر چقدر میزان روابط ایمن کارکنان بیشتر باشد، کارایی آنان نیز بیشتر می شود. رابطه مستقیم و معناداری بین معنویت و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس است به این معنا که هر چقدر میزان معنویت کارکنان بیشترشود، کارایی آنان نیز ارتقاء می یابد.

واژه‌ گان کلیدی: تاب آوری، کارایی، بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر.

مقدمه

تاب آوری جایگاه ویژه ای در حوزه های روان شناسی رشد و تحول، روان شناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است. باید به مساله توجه نمود که ارتقاء تاب آوری منجر به رشد افراد در به دست آوردن تفکر و مهارت های خود مدیریتی بهتر و دانش بیشتر می شود. همچنین تاب آوری با روابط حمایتی والدین، همسالان و دیگران و همچنین با باورهای فرهنگی و سنتی به افراد برای مقابله با ضربه های غیر قابل اجتناب زندگی کمک میکند. تاب آوری در انواع رفتار ها، افکار و اعمال میتواند آموخته شود و آن را می توانید در سراسر دوره ی زندگی توسعه دهید (سادات پورنسایی، ۱۳۹۰) .

عوامل بسیاری در تعریف و دیدگاههای مکاتب مختلف نسبت به کارایی موثرند. از گذشته کارایی مورد توجه صاحبنظران و محققان رشته هایی مانند اقتصاد و روانشناسی صنعتی و سازمانی بوده است. درک دانش، تجربه، زمینه ها و شرایط محیطی موجب تعریف و تفسیر آنها از کارایی به شیوه های مختلف گردیده است. درباره اینکه چگونه سازمانها، گروهها، انسان ها، ماشین ها در محیطهای مختلف کار کنند و کارایی آنان چگونه باید سنجیده شود، هر رشته اصول و بینش خاص خود را دارد. اهمیت مفاهیم مدیریت با توجه به سهم آنان در کارایی سازمانی است. مدیران باید در مورد کارایی در کوتاه مدت بلند مدت تصمیم گیری نمایند تا با مشکلات ناشی از عدم رشد کارایی مواجه نشوند ( میرسپاسی، ۱۳۹۰).

یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان های کوچک و بزرگ،کارایی کارکنان است. بدیهی است کارمند کارا می تواند به کمک   قدرت اراده و تجربه های با ارزش خود همه چیز را به نفع جامعه و محیط کاری خود تغییر دهد. کارایی سازمان عبارت است از مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است و می توان ان را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد (ابیلی، ۱۳۹۱).

در همین راستا این پژوهش به بررسی رابطه بین ابعاد تاب آوری و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر می پردازد. سؤال اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح است که آیا بین ابعاد تاب آوری و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر رابطه معناداری وجود دارد؟

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی رابطه بین ابعاد تاب آوری و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.