مقاله بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روانشناختی و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر


در حال بارگذاری
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
word
122کیلوبایت
17صفحه
1066 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روانشناختی و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر است که در۱۷ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روانشناختی و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر بوده است. جامعه آماری این پژوهش ۱۹۴ نفر از کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر بود که از میان آنها بر اساس جدول مورگان و کرجسی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۲۹ نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی– همبستگی بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷) و کارایی حاجی زاده (۱۳۸۴) استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ابعاد سرمایه روانشناختی یعنی خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی بر کارایی کارکنان تاثیر معناداری دارند. بین خودکارآمدی و کارایی کارکنان رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد، به این معنا که هر چقدر خودکارآمدی کارکنان بیشتر باشد، میزان کارایی آنان نیز بیشتر می شود. بین امیدواری و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد به این معنا که هر چقدر میزان امیدواری کارکنان بیشتر باشد، کارایی آنان نیز بیشتر می شود. رابطه مستقیم و معناداری بین تاب آوری و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس است به این معنا که هر چقدر میزان تاب آوری کارکنان بیشترشود، کارایی آنان نیز ارتقاء می یابد. بین خوش بینی و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس رابطه ی قوی و مستقیمی وجود دارد به این معنا که هر چقدر میزان خوش بینی کارکنان بیشتر شود، میزان کارایی آنان نیز بیشتر می شود. میانگین نمره هر یک از ابعاد سرمایه روانشناختی یعنی خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی و کارایی در بین کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد می باشد. بین ابعاد سرمایه روانشناختی (خودشکوفایی، خوش بینی، امیدواری و تاب آوری) و کارایی کارکنان بر حسب سطح تحصیلات آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

واژه‌ گان کلیدی: سرمایه روانشناختی، خودشکوفایی، خوش بینی، امیدواری و تاب آوری، کارایی، بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر.

مقدمه

سرمایه روانشاختی یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی است. که از چهار سازه امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی تشکیل می شود و هر کدام از آنها به عنوان یک ظرفیت روانشناختی مثبت در نظر گرفته می شود. سرمایه روانشاختی افراد را به چالش می کشاند تا در جستجوی این سوال برآیند که چه کسی هستند و در نتیجه به خودآگاهی بهتر که لازمه دستیابی به هدفها و موفقیت است. به طور کلی، بر مبنای این ملاکها لوتانز و همکاران پس از بیش از یک دهه تحقیق و نظریه‌پردازی چهار مولفه را شناسایی کردند که به بهترین نحو از این ملاکها تبعیت می‌کنند: امیدواری (اراده و یا پویایی و راهکار و یا راه چاره) کارآمدی (اعتماد به نفس و اعتقاد به تحقق اهداف و یا وظایف) انعطاف‌پذیری (احیاء و فرارفتن از مشکلات) و خوش‌بینی (سبک استنادی مثبت درباره وقایع و انتظار آینده مثبت). به اعتقاد آنها زمانی که این مولفه‌ها با هم ترکیب می‌شوند تشکیل یک سازه سطح بالا را می‌دهند که سرمایه روانشناختی نامیده        می‌شود (جهانشاهلو، ۱۳۹۳).

مطالعات اخیر نشان داده اند که سرمایه روانشناختی می تواند از طریق مداخلات آموزشی کوتاه در بین کارکنان رشد یابد. با پرورش سرمایه روانشناختی، مدیران منابع انسانی ممکن است یک رویکرد جدید بالندگی منابع انسانی را فراهم کنند تا به کارکنان کمک نمایند که منابع مهمی را برای خود ایجاد کنند که در محیطهای کاری امروزی که سرشار از استرس زاها است به آن نیاز دارند. در سطح فردی سرمایه روانشناختی یک منبع روانشناختی است که ممکن است پیشرفت و عملکرد را تقویت کند. در سطح سازمانی، شبه به سرمایه انسانی و اجتماعی، سرمایه روانشناختی ممکن است اهرمی را برای برگشت سرمایه و منفعت های رقابتی از طریق بهبود عملکرد کارکنان ایجاد کند (فروهر، ۱۳۹۲).

کارایی در واقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. به عبارتی       ساده تر در یک مطالعه کارایی، میزان تحقق اهداف اندازه گیری می شود. اثربخشی‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از درجه‌ یا میزانی‌ که‌ سازمان‌ به‌ هدف های‌ موردنظر خود نائل‌ می‌آید. به بیان دیگر کارایی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. در حالیکه نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج، مربوط به کارآیی می شود. اما به نظر می رسد برای تعریف مفهوم کارایی می‌بایست گامی فراتر نهاد، به این معنا که کارایی هنگامی در یک دوره آموزش حاصل خواهد شد که اولاً نیازهای آموزشی به روشنی تشخیص داده شود. ثانیاً برنامه مناسبی برای برطرف ساختن نیازها طراحی شود (جمشیدیان، ۱۳۹۳).

کارایی سازمانی باید بر حسب میزان تحقق اهداف آن، نه وسایل یا امکانات (فرآیندها) بکار گرفته شده برای دستیابی به اهداف، سنجیده شود. کارایی میزان دستیابی به اهداف سازمان را می سنجد. به بیان دیگر، اثرات خدمات را بر جامعه کمی کرده و مشخص می کند که خدمات ارائه شده تا چه میزان با استانداردها و اهدافی که آن سازمان به خاطر آن به وجود آمده مطابقت می کند. کارایی، یک مفهوم کیفی است و میزان افراد را از خدمات ارائه شده نشان می دهد (نورالدین وند، ۱۳۹۱).

مدیریت منابع انسانی در هزاره سوم مستلزم نگرشی نوین در خصوص مدیریت توانمندی ها، و استعدادها و شکوفایی      ظرفیت های کارکنان، به عنوان اصلی ترین منبع خلق مزیت رقابتی، است. سرمایه روانشناختی مفهوم جدیدی است که در رفتار سازمانی مطرح شده است و امروزه کاربردهای وسیعی در علوم انسانی و به ویژه مدیریت، رهبری و منابع انسانی پیدا کرده است. همچنین سرمایه روانشناختی به دلیل قابلیت توسعه و آموزش آن یک استرتژی مهم در زمینه توسعه منابع انسانی و توانمند سازی آنها محسوب می شود، در همین راستا این پژوهش به بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روانشناختی و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر می پردازد. سؤال اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح است که آیا بین ابعاد سرمایه روانشناختی و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر رابطه معناداری وجود دارد؟

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روانشناختی و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.