مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پایور رسمی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر


در حال بارگذاری
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
word
95.3کیلوبایت
8صفحه
1038 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پایور رسمی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر است که در۸ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پایور (رسمی) پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر بود. روش پژوهش حاضر، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان پایور (رسمی) پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر که شامل ۸۰۰ نفر می‌باشند تشکیل می‌دهند. حجم نمونه این پژوهش ۲۶۰ نفر می باشد که با توجه به جدول مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد سبکهای رهبری لوتاز و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف بود. یافته ها نشان داد سبک های رهبری مدیران یعنی سبک رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار با هم بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارند. بین هر یک از سبک های رهبری مدیران یعنی سبک رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار با هر یک از مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. بین سن کارکنان و هر یک از متغیر های رفتارشهروندی سازمانی و سبک های رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلید واژه‌ها: سبکهای رهبری، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان پایور (رسمی) پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر.

مقدمه

در تشریح ابعاد مساله باید گفت رهبری فرایند نفوذ بر فعالیت های گروهی در جهت تحقیق هدفهاست. رهبری عبارت است از استفاده از فرایند ارتباط در موقعیتی خاص برای اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آن به سوی مقصد یا مقاصدی خاص. رهبری نفوذ در مردم برای هماهنگ کردن آنها در راه رسیدن به هدفی مشترک است. طریقی را که رهبر، از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند سبک رهبری می نامند. بنابراین رهبری جزئی از مدیریت است و این وظیفه مانند برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است. مهمترین نکته در رهبری نفوذ و اثر گذاری است. اصولا قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ عبارت از اعمالی است که مستقیم یا غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می شود. رهبری با نفوذ بر دیگران تحقق می یابد و نفوذ نیز از قدرت سر چشمه می گیرد. سبک رهبری اساساً شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است. نمی توان به طور مطلق سبک رهبری خاصی را به عنوان سبک رهبری برتر برای تمام شرایط تجویز کرد بلکه این موضوع نیازمند نگرش اقتضایی است که بسته به شرایط در هر حالتی به عنوان سبک خاصی از رهبری را در پیش گرفت (امیر خانی، ۱۳۸۹).

بر اساس تحقیقات لیکرت ثابت شده است که سبک رهبری دموکراتیک سبب کارایی و تولید بیشتر در سازمانها می گردد، لیکن در تمامی سازمانها چنین سبکی قابل اجرا نیست. علیرغم وجود تفاوتهای متعدد در میان سبکهای رهبری مردان و زنان، به نظر می رسد شباهت های آنها بیش از تفاوتهای موجود در آنها می باشد و جنسیت مدیران یا رهبران بر کنترل مداری و یا تعهد مداری الگوهای رهبری منابع انسانی  تاثیرگذار است. تفاوتهای جنسیتی بر ابعاد مدیریت منابع انسانی نظیر میزان شارکت کارکنان، عدم تمرکز، نظارت، توانمند سازی نیروی کار و ساختار کار و رویه های سازمانی به صورت قابل توجهی تاثیر گذار است و زنانی که رفتارهای کنترلی بیشتری را در کسب و کار خود اعمال می کنند (نورشاهی، ۱۳۸۸).

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط با تمان و ارگان در اویل دهه ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد.           تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته می شدند. با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می افتند را این گونه تعریف می کنند: «مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان می شوند (موحدزاده، ۱۳۸۸).

انتخاب یا شکل‌گیری سبک رهبری در یک سازمان بستگی به بلوغ سازمانی و ماهیت کسب و کار سازمان دارد. در این تحقیق به مطالعه ی رابطه بین متغیرهای سبکهای رهبری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پرداخته شد و سؤال اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح است که بین سبکهای رهبری مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پایور (رسمی) پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر رابطه ای معناداری وجود دارد؟

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پایور رسمی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.