مقاله بررسی رابطه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر


در حال بارگذاری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
word
85.5کیلوبایت
8صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی رابطه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر است که در۸ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی  کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهرمی باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر که شامل ۲۵۰ نفر می‌باشند تشکیل می‌دهند. حجم نمونه این پژوهش ۱۵۲ نفر می باشد که با توجه به فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) و عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۷۰) می باشد. می باشد. یافته ها نشان داد سبک های عدالت با هم بر عملکرد شغلی  تاثیر معناداری دارند. بین سبک عدالت توزیعی و عملکرد شغلی  کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین سبک عدالت رویه ای و عملکرد شغلی  کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین سبک عدالت ارتباطی و عملکرد شغلی کارکنان بر حسب سابقه ی کاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلید واژه‌ها: عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت ارتباطی، عملکرد شغلی.

مقدمه

در تشریح ابعاد مساله باید گفت که عدالت سازه ای تلقی می شود که در فضای روابط اجتماعی ایجاد می گردد. موضوع عدالت سازمانی، یکی از پر ارجاع ترین موضوعات مطالعه سازمانی، در دهه های اخیر بوده است. پژوهشگران معتقدند که ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمانها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد. رعایت عدالت سازمانی توسط مدیران، موجب افزایش تعهد کارکنان به سازمان، ابداع و نوآوری و ماندگاری آنان در سازمان و در نهایت موجب موفقیت و پیروزی سازمان می شود و جامعه را از منفعت سازمان و تلاش کارکنان بهره مند می نماید (یارمحمدیان، ۱۳۸۸).

عدالت فرایند نفوذ بر فعالیت های گروهی در جهت تحقیق هدفهاست. عدالت عبارت است از استفاده از فرایند ارتباط در موقعیتی خاص برای اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آن به سوی مقصد یا مقاصدی خاص. عدالت نفوذ در افراد برای هماهنگ کردن آنها در راه رسیدن به هدفی مشترک است. طریقی را که رهبر، از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند سبک عدالت می نامند. بنابراین عدالت جزئی از مدیریت است و این وظیفه مانند برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است. مهمترین نکته در عدالت نفوذ و اثر گذاری است. عدالت با نفوذ بر دیگران تحقق می یابد. سبک عدالت اساساً شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است (سیدجوادین، ۱۳۸۹).

در این تحقیق محقق در نظر دارد به بررسی رابطه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بپردازد و به این شده سوال اساسی پاسخ دهد که آیا بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر رابطه وجود دارد؟

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی رابطه عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.