مقاله بررسی و مقایسه کارکنان آموزش دیده و کارکنان آموزش ندیده از نظر رضایت شغلی تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در شرکت سیمان هگمتان


در حال بارگذاری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
word
25.8کیلوبایت
14صفحه
1382 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان بررسی و مقایسه کارکنان آموزش دیده و کارکنان آموزش ندیده از نظر رضایت شغلی تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در شرکت سیمان هگمتان است که در۱۴ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر رضایت شغلی، تعهد سازمان و دلبستگی شغلی می باشد. برای آزمون فرضیات پژوهش ۱۳۰ نفر از کارکنان شرکت سیمان هگمتان را به طور تصادفی ساده از بین جامعه کارکنان انتخاب نموده، که از مجموعه نمونه انتخابی ۱۱۷ نفر شامل ۶۲ نفر آموزش دیده و ۵۵ نفر آموزش ندیده به پرسشنامه ی توزیع شده پاسخ و برگشت داده اند. پرسش نامه های مورد استفاده شامل پرسشنامه توصیف شغل (JDI) و پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کیلیپاتریک و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر می باشند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، انحراف از معیار، t تست، پیرسون و … استفاده گردید. با توجه به یافته ها و نتایج پژوهش، مشخص گردید که بین کارکنان آموزش دیده و کارکنان آموزش ندیده از نظر رضایت شغلی تفاوت مثبت و معنی داری وجود دارد. بین کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر تعهد عاطفی تفاوت مثبت و معنی داری وجود دارد، بین کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر تعهد مستمر تفاوت معنی داری یافت نشد، بین کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر تعهد هنجاری تفاوت مثبت و معنی داری وجود دارد.یافته های فرضیه مربوط به دلبستگی شغلی نشان داد که بین کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر دلبستگی شغلی تفاوت مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و رضایت شغلی

مقدمه

معمولا سازمان ها برای افزایش و تاثیر و اثربخشی عملکرد کارکنان خود سرمایه گذاری متفاوتی از قبیل جذب نیروهای متخصص و متعهد، حقوق و مزایای مکفی، تامین امنیت شغلی، آموزش و بهسازی، مشارکت دادن در تصمیم گیری ها، جذاب نمودن شغل، پاداش برای عملکرد خوب، تنبیه برای عملکرد ضعیف و … در مقاطع مختلف انجام می دهند. آنان براساس تحقیقات زیادی دریافتند، کارکنانی که از کار خود راضی هستند عملکرد بهتری نسبت به افراد ناراضی از خود نشان می دهند و همچنین می دانند که تعهد سازمانی به عنوان اهرمی موثر در انجام صحیح وظایف و مسئولیت ها نقش مهمی در سازمان ایفا می کنند، بی شک سازمان ها به این مسئله پی بردند یا خواهند برد که برخی از افراد علاوه بر مسائل مربوط به نمودار سازمانی و شرح وظایف و … شغل را شناسنامه و معرف خود تلقی می کنند و آن را مایه حیثیت و اعتبار خود می دانند و قطعاً چنین افرادی برای انجام صحیح کار ارزش ویژه ای قائل هستند. برای افزایش سه فاکتور رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی در سازمان ها عوامل زیادی وجود دارد لیکن این تحقیق سعی دارد عامل آموزش های ضمن خدمت (کوتاه مدت) را بر رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی مورد بررسی و سنجش قرار دهد. به همین منظور ما در این تحقیق به مقایسه کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر  رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی در شرکت سیمان هگمتان می پردازیم.

بنابراین محقق سعی دارد دریابد که در شرکت سیمان هگمنان آیا آموزش های ضمن خدمت (کوتاه مدت) می توانند علاوه بر رسالت خود که همان ارتقاء مهارت و بهبود کیفیت کاری کارکنان است، به عنوان عاملی در جلب و افزایش رضایت شغلی یا کاهش نارضایتی کارکنان موثر باشد یا خیر؟ آیا آموزش های ضمن خدمت (کوتاه مدت) می توانند در تعهد کاری افراد، موثر و مفید واقع گردد یا خیر؟ و اینکه آیا آموزش های ضمن خدمت (کوتاه مدت) می تواند در افزایش دلبستگی عاطفی به شغل که مرتبه ای بالاتر از رضایت شغلی است نقش مهمی داشته باشد یا خیر؟

بنابراین سوال اصلی مورد نظر تحقیق این است که آیا تفاوتی بین کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی در شرکت مذکور وجود دارد یا خیر؟

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی بررسی و مقایسه کارکنان آموزش دیده و کارکنان آموزش ندیده از نظر رضایت شغلی تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در شرکت سیمان هگمتان با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.