دانلود مقاله آماده بررسی رابطه هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی


در حال بارگذاری
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
Word, Pdf
2151 کیلوبایت
14 صفحه word, doc
1729 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود این مقاله به دانشجویان مقطع کارشناسی و ارشد توصیه می شود آنان می توانند از این مقاله بعنوان تحقیق کلاسی استفاده کنند یا بعنوان منبع در تحقیق استفاده کنند.

چکیده

هدف: در تحقیق حاضر یکی دیگر از متغیرها (هوش فرهنگی) که لزوم توجه به ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی احساس می شود هدف اصلی می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی و از حیث ارتباط  بین متغیرها از نوع همبستگی است . متغیرهای پژوهش ، هوش فرهنگی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری این پژوهش را ۱۲۳ نفر از کارکنان شرکت دارویی سیناژن تشکیل داده است که جهت حصول نتیجه مطلوب آماری، کلیه اعضاء مورد بررسی قرار گرفتنـد. جهت تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS 20 می باشد. نتایج: براساس دیدگاه نظری ارائه شده توسط بلاو (٢٠١١)، افرادی با هوش فرهنگی بالا تمایل بیشتری به کـار بـا افـرادی از گـروه هـایی بـا فرهنگ های مختلف را دارند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها: #هوش_فرهنگی, #رفتار_سازمانی, #رفتار_شهروندی_سازمانی

هدیه ویژه: به همراه این مقاله آماده شما ۴ فایل رایگان  مرتبط با موضوع این تحقیق دریافت خواهید کرد که  فرمت دو فایل آن ورد (word) و مابقی به فرمت پی دی اف Pdf است.

مقاله رفتار شهروندی سازمانی

مقدمه

اهمیت کاربردی مفهــوم رفتار شهــروندی سازمانی از این فرض منطقــی ناشی شده است که رفتار شهروندی سازمانی فراتر از الزامات رسمی شغل است و چنانچه این رفتارهای فرانقش و همکاریهای داوطلبانه کارکنان در طول زمان تکـــرار شوند، میزان اثربخشــی سازمانی نیز مضاعف خواهد شد… ادامه مطلب در فایل دانلود می باشد.

دانلود تحقیق مقاله آماده هوش فرهنگی رفتار شهروندی سازمانی فرمت ورد doc

مشخصات فایل مقاله/تحقیق:

فرمت مقاله یلا تحقیق: وورد (word)

تعداد صفحات این تحقیق: ۱۴

فونت تدوین تحقیق: بی نازنین سایز ۱۴

تعداد منابع: ۲۴ منبع فارسی و لاتین

نوع و فرمت ارجاع به منابع: ای پی ای (APA)

سبک نگارش: به سبک روش تحقیق

هدیه ویژه: به همراه این مقاله آماده شما ۴ فایل رایگان  مرتبط با موضوع این تحقیق دریافت خواهید کرد که  فرمت دو فایل آن ورد (word) و مابقی به فرمت پی دی اف Pdf است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.