مقاله تحلیل فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی و تاثیر تبلیغات بر آن محصولات شرکت مینو شرق


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۹
word
53.2کیلوبایت
10صفحه
1407 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان تحلیل فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی و تاثیر تبلیغات بر آن محصولات شرکت مینو شرق است که در۱۰ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی(نمونه موردی محصولات مینو شرق)  است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر زابل تشکیل می دهد، حامعه آماری تحقیق موردنظر ۵۷۵۱۱۶نفر می باشند که با استفاده کوکران  ، از این تعداد ۳۶۹ نفر به عنوان نمونه آماری به دست آمده است. که داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. و با به کارگیری روش آلفای کرونباخ پایایی آن سنجش شد. پایایی کل پرسش نامه بالای ۷۵/۰ به دست آمد، لذا ابزار سنجش از پایایی بسیار بالایی برخوردار بوده است. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، رگرسیون ساده، تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که بین تبلیغات تجاری و فرایند تصمیم گیری مصرف کتندگان رابطه وجود دارد. ضرایب تأثیر استاندارد نشان می دهد که متغیر رقابت شرکتها در ارائه کالاها و خدمات با ضریب تأثیر رگرسیونی (۴۸۶/۰ -=( Beta  قوی ترین پیش بینی کننده میزان تصمیم گیری مخاطبان بر مصرف می باشد. رتبه دوم با ضریب تأثیر رگرسیونی (۲۴۶/۰=( Beta مربوط به متغیر درآمد مخاطبان،  رتبه سوم  با ضریب تأثیر رگرسیونی (۲۴۲/۰=( Beta مربوط به متغیر مذت زمان پخش آگهی می باشد .و نشان از رابطه مستقیم بین متغیرها است.

واژگان کلیدی: بازاریابی، تبلیغات، شرکت مینو شرق

مقدمه

اولین و مهمترین مکان مصرف، شهر است.  توسعه و رشد مراکز بزرگ خرید نماد و نشانه ای از افزایش تمایل مصرف در تجربه و زندگی روزمره مردم و خود عاملی مهم در پیدایش و نهادی شدن فرهنگ مصرف در میان آنان است. مراکز خرید نشان می­دهند مصرف­گرایی می­تواند نوعی روش زندگی باشد )اباذری و چاوشیان،۱۳۹۱: ۷۹ ).شهرها از واقعیتهای تولید و توزیع کالا و تقسیم منابعی که جامعه ی مصرف­گرا را می­سازد، تشکیل شده اند. ظاهر این مصرف، فراوانی و آزادی انتخاب است، اما در واقعیت آن چه انجام می­دهد تقویت مشکلات است. لذت مصرف­گرایی سطحی است؛ اما فرد در شهر از هرطرف که بچرخد مصرف­گرایی آنجاست تا راهی بنماید. در واقع مصرف­گرایی به معنای مکانی آن در شهر تبدیل به روشی برای زندگی شده است )مایلز، به نقل از زاهد زاهدانی وسروش،۱۳۹۲ :۲۳). رسانه های ارتباط جمعی نیز انتقال دهنده پیامها و نمادهایی هستند که فرایند جامعه پذیری افراد و انتقال بین فرهنگها را به وجود می آورند. رسانه ها امروزه نقش فرهنگ سازی به خود گرفته اند و بر افراد جوامع اثرات قابل ملاحظه ای دارند و می توانند زمینه ساز بسیاری از فعالیتها و اقدامات اجتماعی باشند . جوامع دریافت کننده این پیامها و نمادها از طریق نظام ارزشی و بازنمایی مستقیما تحت تاثیر نظارتی جوامع تولید کننده برنامه های تلویزیونی قرار می گیرند(دورانی، ۱۳۸۲ : ۲۰).

تلویزیون از آن جهت که با گروههای وسیع انسانی سروکار دارد و پیامهای خود را در اختیار میلیونها بیننده قرار می دهد، اهمیت اجتماعی خاصی پیدا کرده است. سرعت و وسعت انتقال برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در داخل و خارج از کشورها و در صحنه جهانی و روش اداره و طرز کار حساس این رسانه، خصوصیات متعددی را برای آن پدید آورده است(عبدالهیان،۱۳۸۹).

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی تحلیل فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی و تاثیر تبلیغات بر آن محصولات شرکت مینو شرق با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.