مقاله تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت استعداد در سازمان های دولتی شهر زابل


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۹
word
120کیلوبایت
13صفحه
1732 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت استعداد در سازمان های دولتی شهر زابل است که در۱۳ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

بنابراین هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر  مدیریت استعداد در سازمانهای دولتی شهر زابل می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. در این تحقیق از پرسشنامه(مجموع سوال هایی از قبیل تدوین شده است که پاسخ خود را از درون دامنه ای از گزینه های معین انتخاب می کنند ) که یکی از رایج ترین ابزارهای تحقیق و روش مستقیمی برای کسب داده های پژوهش است؛ استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران در سازمانهای دولتی شهر زابل می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش جدول مورگان ۱۰۸ نفر انتخاب می شوند. و شیوه توزیع پرسشنامه ها به صورت تصادفی می باشد زیرا هر یک از افراد  شانس انتخاب شدن دارد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی از قبیل درصد فراوانی و میانگین استفاده خواهد شد و از آزمون تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای اولویت بندی شاخص ها استفاده خواهد شد. برای اعتبارسنجی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده، که برای انجام این کار ها از نرم افزار SPSS  نسخه ۱۸  استفاده می شود. یافته های حاصل شده از این تحقیق نشان داد که از بین عوامل موثر بر مدیریت استعداد در سازمان های دولتی شهر زابل، فرهنگ سازمانی با وزن ۰.۴۳۳ در اولویت اول و قوانین و مقررات دولتی با وزن ۰.۰۵۴ در اولویت آخر قرار گرفت و از بین کل شاخص ها، متغیر احترام به عقاید و ارزش های کارکنان را در اولویت اول و متغیر بروکراسی و انعطاف پذیری محدود در اولویت آخر قرار گرفت.

واژگان کلیدی: مدیریت استعداد، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، قوانین و مقررات، راهبرد

مقدمه

بررسی های اخیر نشان می دهند که شمار زیادی از سازمان های بزرگ، با مشکل کمبود شدید افراد مستعد روبه رو می باشند. اسپارو و هیل تراپ (۱۹۹۴) با برر سی مشکلات در حال رشد مربوط به کمبود استعدادها در بیشتر کشورهای اروپایی، نتیجه گرفته اند که در قرن بیست و یکم نیاز به افرادی که دامنه ی گسترده ای از مهارت ها و توانایی های مورد نیاز برای مقابله با نیازهای پیش بینی نشده ی شرکت ها را داشته باشند، رو به گسترش است شرکت های سراسر جهان برای دست یابی به استعدادها، خود را درگیر رقابت با دیگران می نمایند .از این رو، کسب و کارها باید توانایی شناخت افراد با استعداد، ارایه ی آموزش لازم به آنها و حفظ و نگه داری کارکنان با ارزش را برای بلندمدت داشته باشند و برای این امر راهبرد هایی را در نظر بگیرند. (نوع پسند اصیل و همکاران، ۱۳۹۲).

با پیچیده شدن محیط و ایجاد تنوع فرهنگ ها و مشاغل گوناگون در سازمانها، به تدریج نقش منابع انسانی هم تغییر کرده است. سازمانهای امروزی به نیروهای خلاق، انعطاف پذیر و پاسخگو نیاز دارند و از سوی دیگر شناسایی، جذب و نگهداری این نخبگان در سازمان، بسیار دشوارتر از پیش شده است. سازمانهای پویا برای فعالیت در این دنیای رقابتی، در تلاش برای ایجاد فرصت هایی برای جذب این استعدادها هستند و سازمان هایی که نتوانند منابع انسانی خود را با هنجار های امروزی، مدیریت کنند محکوم به فنا خواهند شد.( طالقانی، امینی، غفاری و آدوسی ۱۳۹۲).

در بخش دولتی نیز در سال های اخیر نرخ بی سابقه ای از تغییر، تجربه  شده است.که این امر موجب بسیاری از بحث ها در مورد تعیین رهبری موثردر چارچوب خود می گردد . نشانه ها حاکی از آن است که این بحث گسترده تر شده است و شامل مدیریت استعداد نیز می گردد. در هنگام مواجهه با چالش های جدید، بسیاری از سازمان های بخش دولتی ابهام های گوناگونی را در مورد قابلیت رهبری در حال پیشرفت داشته اند. سازمانهای دولتی نیز به این مسئله توجه دارندکه مدیریت استعداد می تواند آنها را در جذب، پرورش و توسعه نسل بعدی رهبران عمومی یاری رساند. مدیریت استعداد یک عرصه نسبتا جدید در سازمان های بخش دولتی و خصوصی است. در بسیاری از سازمانها که شروع به تجربه به اصطلاح”جنگ برای استعداد” نموده اند علاقه به مدیریت استعداد تبدیل به امری راهبردی شده است . برای سازمان های بخش دولتی تامین نیروی جوان تدریجا کاهش یافته است و از طرفی نیروی کار پیرگردیده است. به عنوان مثال در دولت بعضی از کشورهای توسعه یافته مثل انگلستان،۳۱ ٪ ازکارمندان بیش از ۵۰ سال دارند که این امر به احتمال بسیار قوی منجر به از دست دادن مهارت های اساسی و تجارب این نسل بعد از دهه بعدی درقالب بازنشسته شدن آنها می گردد. از سال۲۰۰۰، تعداد جوانانی که به سن کار می رسند در هر سال ۰۰۰،۶۰ نفرکاهش یافته است. این روند ناشی از پیش بینی های صورت گرفته شده توسط گروه کار مهارتهای ملی بریتانیا ازکمبود خالص دو میلیون کارمند تا سال۲۰۱۰ می باشد (مارکوس و ماریون، ۲۰۰۸).

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت استعداد در سازمان های دولتی شهر زابل با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.