مقاله تحلیل کیفیت زندگی کاری و بررسی ارتباط آن با توانمندسازی مطالعه ای در استانداری سیستان و بلوچستان


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
52.0کیلوبایت
10صفحه
1388 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان تحلیل کیفیت زندگی کاری و بررسی ارتباط آن با توانمندسازی مطالعه ای در استانداری سیستان و بلوچستان است که در۱۰ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری کارکنان امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند؛ چرا که به نوعی هدف غایی هر دوی آنها، ارتقاء عملکرد فردی و نهایتا عملکرد سازمانی است.تحقیق حاضر به تحلیل کیفیت زندگی کاری و بررسی ارتباط آن با توانمندسازی پرداخته است. برای کیفیت زندگی کاری، الگوی والتون با شاخص های فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در کار، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی و برای توانمندسازی شش شاخص توانمندسازی دانشی و مهارتی، ارتباطی، فرهنگی و انگیزشی، مبتنی بر ساختار سازمانی، مبتنی بر اقدامات مدیریتی و راهبردی انتخاب و با طراحی پرسشنامه، ارتباط آنها بررسی شده است. جامعه آماری شامل ۱۸۰ مدیر و کارشناس و حجم نمونه براساس جدول مورگان ۱۲۳ نفر بوده است. نتایج نشان دهنده ۳۰ همبستگی و ۶ عدم همبستگی و ترتیب توانمندسازی مبتنی بر ساختار سازمانی، دانشی و مهارتی، ارتباطی، انگیزشی و فرهنگی، راهبردی و مبتنی بر اقدامات مدیریتی براساس بیشترین تاثیر بر کیفیت زندگی کاری است. شاخص های توانمندسازی غیر از ارتباطی دارای میانگینی پایین تر از حد متوسط و به ترتیب شاخص های ارتباطی، انگیزشی و فرهنگی، راهبردی، دانشی و مهارتی، مبتنی بر ساختار سازمانی و مبتنی بر اقدامات مدیریتی دارای بیشترین میانگین اند. اولویت سازمان باید تمرکز بر توانمندسازی مبتنی بر ساختار سازمانی و توانمندسازی دانشی و مهارتی باشد که میانگین پایین و اهمیت بالا دارند.

کلمات کلیدی: توانمندسازی، ارزیابی وضعیت موجود، کیفیت زندگی کاری، الگوی والتون، استانداری سیستان و بلوچستان

 مقدمه

آنچه در مطالعات اخیر حوزه سازمان و مدیریت مشهود است، نقش بی همتای نیروی انسانی است. آمار و ارقام نشان می دهد عمده ترین سهم در توسعه کشورهای صنعتی به واسطه بهبود زمنیه های انسانی، توانمندی، مهارت، کاردانی و مدیریت بوده است و نه افزایش سرمایه. از این رو توجه به موضوع توانمندسازی که به دنبال بهبود قابلیت های فردی کارکنان سازمان هاست و نهایتا نیز به ارائه راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان و عملکرد سازمانی ختم می شود، روز به روز بیشتر شده است. اما آنچه سازمان های کنونی باید علاوه بر توانمندسازی کارکنان و بهبود عملکرد خود مدنظر قرار دهند، توجه به کیفیت زندگی کاری کارکنان است که در واقع هدف از آن، ایجاد شرایط مناسب روانی و فیزیکی برای کارکنان و به تبع آن به نتیجه رساندن بهتر وظایفی است که بر عهده سازمان گذاشته شده است، می باشد. نظام ارزشی که سرمایه گذاری بر روی افراد را به منزله مهم ترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی منابع انسانی مورد توجه قرار می دهد، به این معنی که برآورده ساختن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلندمدت سازمان منجر خواهد شد (Richard, 2007).

توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری کارکنان امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند؛ چرا که به نوعی هدف غایی هر دوی آنها، ارتقاء عملکرد فردی و نهایتا عملکرد سازمانی است. بر این اساس تاکنون در زمینه هر کدام از این دو مفهوم، تحقیقات بسیاری انجام شده، لیکن ارتباط بین این دو از جمله موضوعاتی است که مورد توجه قرار نگرفته است. بسیاری از سازمان ها برنامه های توانمندسازی و برنامه های ارتقاء کیفیت زندگی کارکنان خود را در دستور کار قرار داده ند اما به تاثیرات بالقوه ای که این دو مفهوم می توانند بر هم داشته باشند، بی توجهند. از طرفی، بررسی ها نشان می دهد که تاکنون تحقیقی به طور مستقیم به ارتباط بین این دو متغیر نپرداخته است. تنها به صورت ضمنی، باون و لاولر[۱] (۱۹۹۵) بیان کرده اند که سازمان ها با انجام فرآیند توانمندسازی منافعی کسب می کنند که افزایش رضایت شغلی اعضا، بهبود کیفیت زندگی کاری، بهبود کالا و خدمات، افزایش بهره وری سازمانی و آمادگی برای رقابت از جمله این منافع هستند.

استانداری سیستان و بلوچستان نیز طی چند سال اخیر از برنامه های مختلفی در قالب هایی نظیر آموزش برای توانمندسازی کارکنان خود بهره برده است. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت توانمندسازی کارکنان در این سازمان و تاثیر آن بر کیفیت زندگی کاری آنهاست. بر این اساس سوالات اصلی تحقیق عبارتند از:

  • شاخص های اساسی توانمندسازی کارکنان چه هستند؟
  • وضعیت توانمندسازی در استانداری سیستان و بلوچستان چگونه است؟
  • شاخص های اساسی کیفیت زندگی کاری کارکنان چه هستند؟
  • آیا بین شاخص های توانمندسازی و شاخص های کیفیت زندگی کاری در استانداری سیستان و بلوچستان رابطه و همبستگی وجود دارد؟

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله تحلیل کیفیت زندگی کاری و بررسی ارتباط آن با توانمندسازی مطالعه ای در استانداری سیستان و بلوچستان با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.