مقاله تعیین ویسکوزیته دینامیکی محلول های ساکارز و کلریدسدیم با استفاده از مدل ساده ویسکومتر سقوط گوی گیلمونت و معادله هابرد و براون در ویسکومتر گوی غلطان


در حال بارگذاری
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
word
614کیلوبایت
14صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان تعیین ویسکوزیته دینامیکی محلول های ساکارز و کلریدسدیم با استفاده از مدل ساده ویسکومتر سقوط گوی گیلمونت و معادله هابرد و براون در ویسکومتر گوی غلطان است که در۱۴ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده محلول های ساکارز و کلرید سدیم در صنایع غذایی، این پژوهش به بررسی و تعیین ویسکوزیته دینامیکی محلول ساکارز در غلظت های ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد وزنی- وزنی و محلول کلرید سدیم در غلظت های ۰، ۱، ۲، ۳ و ۴ مول در کیلوگرم، با استفاده از ویسکومتر سقوط گوی و گوی غلطان پرداخته است. در این پژوهش، جهت تعیین ویسکوزیته، از ویسکومترهایی با زاویه ۹۰، ۶۶ و ۵۴ درجه نسبت به سطح افق، استفاده گردید. کلیه آزمایش ها در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و با ۳ تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو محلول ساکارز و کلرید سدیم ، با افزایش غلظت، مقدار دانسیته و ویسکوزیته محلول افزایش می یابد. در پایان نیز، معادلات رگرسیون بین متغیرهای ویسکوزیته و غلظت برای هر دو محلول ساکارز و کلرید سدیم محاسبه گردید. مقادیر بالای ضرایب همبستگی در معادلات رگرسیون به دست آمده، بیانگر توانایی بالای این معادلات جهت پیشگویی ویسکوزیته محلول های ساکارز و کلرید سدیم می باشد. بیشترین مقدار R۲ با استفاده از ویسکومترهای عمودی و دارای شیب ۶۶ درجه و برای محلول ساکارز و به میزان ۹۹۹/۰ و کمترین مقدار R۲ با استفاده از ویسکومتر دارای شیب ۶۶ درجه و برای محلول کلرید سدیم و به میزان ۸۹۹/۰ به دست آمد.

کلید واژگان: ویسکوزیته، ساکارز، کلرید سدیم، ویسکومتر سقوط گوی، معادله هابرد و براون

مقدمه:

ویسکوزیته یک مشخصه و ویژگی بنیادی در تمام مایعات می باشد(۱). یکای اندازه گیری ویسکوزیته در SI، پاسکال ثانیه (Pa.S) و یکای آن در cgs برابر با پواز می باشد(۲). ویسکوزیته محلول های آبی الکترولیت ها، به دلیل اهمیت آن ها در فرآیندهای طبیعی و صنعتی بسیار مورد توجه می باشد. زمانی که یک مایع جریان می یابد، دارای یک مقاومت درونی نسبت به جاری شدن می باشد. ویسکوزیته به دما، فشار، نوع و ترکیب مواد بستگی دارد. اندازه گیری ویسکوزیته هم در دانش و هم در صنعت اهمیت به سزایی دارد. دانش صحیح از ویسکوزیته برای فرآیندهای مختلف صنعتی ضروری می باشد. به عنوان مثال با اندازه گیری ویسکوزیته می توان میزان پیشرفت واکنش های فیزیکوشیمیایی را در طی فرآیند تولید کنترل نمود. در فرآیندهای غذایی دانستن ویسکوزیته محصول، از آنجا سودمند می باشد که مقدار ویسکوزیته، نشانگر قوام، قابلیت ریزش و جریان پذیری[۱]، غلظت و سفتی محصول تولید شده، نسبت به یک محصول با کیفیت معین و تعریف شده می باشد(۱). از سوی دیگر، استفاده از تیمار اسمزی در مواد غذایی چون میوه ها، سبزیجات، گوشت و ماهی، پیش از انجام فرآوری های معمول، ویژگی های تغذیه ای و ارگانولپتیکی[۲] آن ها را بهبود می بخشد. این موضوع به دلیل اصلاح ترکیب شیمیایی مواد غذایی با استفاده از حذف کنترل شده آب و مخلوط کردن گزینش شده مواد حل شده در هنگاه تهیه محلول های اسمزی می باشد. بهینه سازی فرآیند انتقال این مواد، نیازمند دانستن ویژگی های فیزیکی محلول های آبی عوامل اسمزی به کار برده شده می باشد، که از آن میان می توان به قندها و نمک های معدنی اشاره کرد. در همین راستا می توان به پژوهش کومسان و همکاران وی در سال ۲۰۰۳ اشاره نمود که در آن، دانسیته و ویسکوزیته سیستم سه گانه آب و گلوکز و کلرید سدیم در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است(۳). با توجه به اهمیتی که ویسکوزیته در صنعت دارد، مطالعات بسیاری در زمینه آن انجام شده که از آن جمله می توان به مطالعه دانسیته و ویسکوزیته محلول آب نمک جهت استفاده در صنعت زمین گرمایی[۳] توسط فرانکه و توراده در سال ۲۰۱۰ اشاره نمود(۴). با توجه به اهمیت و گستردگی کاربرد محلول های ساکارز و کلرید سدیم در صنایع غذایی، تا کنون پژوهش های زیادی در مورد تعیین ویژگی های این مواد صورت پذیرفته است. به عنوان نمونه، ویسکوزیته دینامیکی و سینماتیکی محلول های کلرید سدیم در غلظت های ۰ تا ۶ مولال[۴]، در دامنه دمایی ۱۵۰-۲۰ درجه سانتیگراد و در فشارهای ۱/۰ تا ۳۵ مگا پاسکال، مورد مطالعه قرار گرفته است(۵). هم چنین، ویسکوزیته محلول های آبی ساکارز توسط روش های مختلفی ازجمله انواعی از اسپکتروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفته است(۶).

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی تعیین ویسکوزیته دینامیکی محلول های ساکارز و کلریدسدیم با استفاده از مدل ساده ویسکومتر سقوط گوی گیلمونت و معادله هابرد و براون در ویسکومتر گوی غلطان با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.