سطح بندی ، برنامه ریزی و ارزیابی فضاهای گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS. نمونه موردی (شهرستان بویراحمد)


در حال بارگذاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
word
2.25مگابایت
19صفحه
1511 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان سطح بندی برنامه ریزی و ارزیابی فضاهای گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS نمونه موردی شهرستان بویراحمد است که در۱۶ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

فقدان رتبه بندی علمی و نظام مند در تعیین جایگاه مکانی- فضایی کانون های جاذب گردشگری و بالطبع توزیع نامتناسب تأسیسات و تجهیزات از جمله کاستی های بنیادی و مشهود در مطالعات و طرحهای توسعه صنعت گردشگری در کشور و به ویژه در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد است. شهرستان بویراحمد برخوردار از توانمندیهای بالقوه در توسعه گردشگری است که به دلایل مختلف از جمله عدم مطالعه جامع ، به فعلیت نرسیده است، پژوهش حاضر به دنبال سطح بندی ، برنامه ریزی و ارزیابی فضاهای گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS در شهرستان بویراحمد می باشد روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و با بهره گیری از روش توصیفی – میدانی در چندین نقطه شهری بخش مرکزی شهرستان بویراحمد با اجرای مدل AHP  به منظور ، سطح بندی و تعیین سطح فضاهای روستایی از لحاظ توسعه صنعت گردشگری و دستیابی به اهداف تحقیق انجام گرفته است.  با توجه به نتایج این تحقیق عوامل محیطی (دما و تنوع پوشش گیاهی) از اهمیت بیشتری نسبت به عوامل زیرساختی و عوامل شکل زمین در جذب گردشگر و مکان یابی سایت های گردشگری برخوردار است. براساس مدل استفاده شده و پارامترهای در نظر گرفته شده در این تحقیق، شهرستان بویر احمد از تناسب بالایی برای ایجاد سایت های گردشگری برخوردار است و منطقه کاملاً نامناسب برای گردشگری در سطح این شهرستان وجود ندارد و حتی نسبت سطح مناطق تقریباً نامناسب نیز ناچیز می باشد که این مسئله گویای شرایط مناسب شهرستان می باشد.

 واژگان کلیدی: گردشگری ، سطح بندی ، برنامه ریزی فضایی، توسعه گردشگری، بخش مرکزی بویراحمد

۱-مقدمه

گردشگری یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است، که نقش مهمی در توسعه ی پایدار محلی ایفا می کند. این صنعت از طریق ترکیب و به کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به دنبال دارد (Chhetri and Arrowsmith, 2008). گردشگری شاخه ای جدید در مطالعات گردشگری است که از اوایل دهه ۹۰ با نظریه های آشورث وارد ادبیات گردشگری شده است (Dhami et al, 2014). از آن زمان تاکنون پژوهشگران زیادی این نوع گردشگری را از جنبه های مختلف بررسی کرده اند. از آن جمله، ارزیابی توزیع فضایی عناصر گردشگری است (Wen and Tisdell, 1996; Yang, & Wong 2013; Jianke et al, 2016 ). بنابراین مطالعه این موضوع باعث می شود تا فضای حرکتی گردشگران و مکانهایی که بیشتر متأثر از رفتار گردشگران است، مشخص شود تا برای افزایش رفاه گردشگران، در این مکانها، برنامه ریزی های لازم انجام شود . امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت، به پدیده ای اجتماعی، اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. همچنین فرایند شهر نشینی ویکنواختی فضای کار گرایش به طبیعت گردی را به ویژه در جوامع صنعتی گسترش  داده است (رضوانی ۱۳۸۴). ارزیابی و شناسایی مکان های گردشگری مبتنی بر طبیعت (NBT) رویه ای جدید است. با این حال، ارزیابی تنوع ورودی های مختلف در شناسایی مکان های NBT تنها به تازگی مورد توجه بوده است (Dhami et al, 2016). اهمیت این صنعت باعث شده که دامنه وسیعی از تصمیم گیری ها، سطح بندی ها، برنامه ریزی های راهبردی در کشور ها به منظور توسعه این صنعت به اجرا در آید. بدون برنامه ریزی این خطر آشکار وجود  دارد کــه گردشگـــری به گونه ای نابسامــان، بی قاعده خودجوش، و ناکارآمد رشد کند و طیفی از آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و محیطی بدنبال داشته باشد. بدون آگاهی و شناخت پتانسیلها و توان بالقوه و بالفعل هر منطقه، امکان برنامه ریزی و پیش بینی وجود نخواهد داشت.  شناخت پتانسیلهای اقتصادی، طبیعی و انسانی هر منطقه، این امکان را می دهد  تا بر اساس وضع موجود و توان منطقه، توسعه و جهت آن، در منطقه شناسایی شود (ملازاده و احمدی). برای انجام برنامه‌ریزی‌های توسعه گردشگری توجه به عوامل تقاضا (بازارهای گردشگری داخلی و بین‌المللی و ساکنان محلی که از جاذبه‌های گردشگری، تسهیلات و خدمات استفاده می‌کنند) و عوامل عرضه (فعالیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری، محل اقامت و دیگر تسهیلات و خدمات) ضروری می‌باشد (Ruhanen, 2013; Edwards and Nunkoo, 2015 ). در این میان استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل توزیع مکانهای گردشگری، سطح بندی، شناخت پتانسیل ها و مکان یابی سایت های گردشگری طبیعی و انسانی، در حال افزایش است (Bahaire and White, 1999; Boers and Cottrell, 2007; Lee et al, 2013; Jovanović and Njeguš; ۲۰۱۳).

ادامه یمتن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود سطح بندی برنامه ریزی و ارزیابی فضاهای گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS نمونه موردی شهرستان بویراحمد با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.