مقاله سنجش عملکرد کارکنان و نقش مدیریت استعداد در بهبود آن


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
33.0کیلوبایت
10صفحه
1187 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان سنجش عملکرد کارکنان و نقش مدیریت استعداد در بهبود آن است که در۱۰ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد معلمان در سطح شهرستان سراوان انجام گرفت . روش انجام تحقیق توصیفی – پیمایشی و همچنین از نوع همبستگی بوده است . جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان مقاطع ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه ی دوم شهرستان سراوان در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۶۰۰ نفر ) که حجم نمونه برابر با ۲۲۵ نفر می باشد . روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (۱۵ سوالی ۴ گزینه ای طیف لیکرت ) و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت استعداد (۴۱ سوالی ۵ گزینه ای طیف لیکرت )می باشد . روایی این پژوهش از نوع محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد شغلی ۸۲/۰و مدیریت استعداد ۹۱/۰ برآورد گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت استعداد بر عملکرد معلمان آموزش و پرورش شهرستان سراوان تاثیر معنا داری دارد . و همچنین نتایج نشان داد که مولفه های مدیریت استعداد ( ارزشها و فرهنگ ، شرایط کاری ، زیر ساختها و فرایندها ، عوامل مدیریتی ، محیط فیزیکی کار، جو تدریس و آموزش ،دید گاههای مدیران و نقش و مشارکت مدیران ) بر عملکرد معلمان آموزش و پرورش شهرستان سراوان تاثیر گذار است.

کلمات کلیدی :

مدیریت استعداد، عملکرد سازمانی، معلمان، شهرستان سراوان.

مقدمه:

چالش پیش روی دنیای کسب و کار آینده، به دست آوردن دانش حیاتی سازمان به همراه منابع انسانی ارزشمند تولید کننده این دانش است. در حقیقت، مدیریت استعداد «یک سلاح پنهان در جنگ جهانی برای به دست آوردن استعداد ها» است. همزمان با درک نیاز به استخدام، توسعه و نگهداشت استعدادها، سازمان ها دریافته اند که استعدادها منابعی بحرانی هستند که برای دستیابی به بهترین نتیجه ها نیازمند مدیریت می باشند. مدیریت استعداد یک وظیفه نیست که تنها با جذب افراد مستعد میسر شود، بلکه جذب افراد مستعد، آغاز تلاش سازمان در فرایند مدیریت استعداد است. حقوق و مزایای بالا نیز نمی تواند به تنهائی کاری از پیش ببرد. افراد مستعد دوست دارند بخشی از سازمانی باشند که آن را قبول دارند، سازمانی که در همه حال آنان را به هیجان آورد و محیط کاری انعطاف پذیری ایجاد کند. در این حالت است که انتظار می رود کارکنان تمامی تلاش خود را معطوف درگیر شدن در فعالیت های سازمانی نمایند (خالوندی و عباس پور، ۱۳۹۲).

بی‌شک عصرحاضر،عصر سازمان‌هاست و متولیان‌ این سازمانها،انسانها هستند؛انسانهایی که خود به واسطه دراختیار داشتن عظیم‌ترین منبع قدرت؛یعنی تفکر،می‌توانند موجبات تعالی،حرکت ورشد سازمانهارا پدید آورند.درسـالهای اخـیر،در سازمانهای ایرانی،مبحث پرورش و توسعه‌ نیروی‌ انسانی در قالبهای گوناگونی،نظیر:شناسایی و پرورش استعدادها،جانشین‌پروری،مدیران آینده،مدیران سایه مورد توجه قرار گرفته است(معالی تفتی و تاج الدین، ۱۳۸۷).

سنجش عملکرد یکی از مهمترین فرایندهای راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه­های سازمان را مشخص می­سازد. به عبارت دیگر، اگر نتوان چیزی را اندازه­گیری کرده، نمی­توان آن را مدیریت کرد. آن چه اندازه­گیری شود، انجام شدنی نیز هست. مطمئناً تا زمانی که وضعیت موجود عملکرد را ندانیم، نمی توانیم عملکرد را بهبود بخشیم (ملکی و همکاران، ۱۳۸۸).

محققان رابطه ی بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار داده و مشخص کرده اند که چرا مدیریت استعداد تا این اندازه ارزشمند است .سازمانهایی که فعالیتهای مدیریت استعداد را بکار می گیرند در مقایسه با سایر شرکتهای صنعت خود بصورت قابل توجهی عملکرد مالی بالاتری را نشان می دهند(نوعپسند اصیل، ملک اخلاق و عاشق حسینی مهروانی، ۱۳۹۲).

راهبری ارزشیابی عملکرد کـه هـمچنین ارزیـابی عملکرد،بازنگری عملکرد، ارزشیابی کارکنان،بازنگری کارکنان‌ و درجه‌بندی‌ شایستگی نامیده می‌شود،یکی از مهمترین وظایف سرپرستان است.اگر افراد بازتابی درباره‌ی‌ عملکرد خود نداشته باشند، یادگیری یا بـهبود رفـتار بـه میزان کمی رخ می‌دهد.برای افزایش رفتار مثبت و حذف‌ رفتارهای نـامناسب،ضروری‌ و بـسیار‌ مهم است که کارکنان از اثربخشی نحوه‌ی انجام‌ وظایف و مسئولیت‌های خود‌ اطلاعات‌ صحیحی در اختیار داشته باشند(امین فر و نوری، ۱۳۸۵).

یکی از سازمانها و نهادهای گسترده و مهم در جـوامع امـروز،نهاد‌ آمـوزش‌ و پرورش‌ است که در زمینه‌ی تربیت کودکان،نوجوانان و جوانان مسئولیت سنگینی بر عـهده‌ دارد و‌ امروزه‌ به صورت رسمی و سازمان یافته در سطحی گسترده با رشد اخلاقی،فرهنگی، اجتماعی و توسعه‌ی‌ علمی،صنعتی،اقتصادی‌ مرتبط‌ است و معلم به عـنوان عـضو حـساس‌ این سازمان عامل مؤثری در به فعل درآوردن‌ استعدادهای‌ بالقوه‌ی دانش‌آموزان،انتقال‌ تجارب بشری،ارائه ارزشـهای مـطلوب،افزایش معلومات و ایجاد مهارتهای لازم در افراد برای زندگی،و تسهیل سیر حرکت آدمی به سوی کمال به شمار می‌رود(امین فر و نوری، ۱۳۸۵).

با توجه به آنچه بیان شد پژوهشگر به بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد معلمان در سطح شهرستان سراوان می پردازد تا از این طریق بتواند پیشنهادات علمی و عملی را به مسئولین و دست اندرکاران ارائه نماید.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی سنجش عملکرد کارکنان و نقش مدیریت استعداد در بهبود آن با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.