مقاله سنجش میزان ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی با رویکرد تئوری مجموعه های راف مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سیرجان


در حال بارگذاری
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
word
340کیلوبایت
20 صفحه
1367 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان سنجش میزان ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی با رویکرد تئوری مجموعه های راف مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سیرجان است که در۲۰ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی با استفاده از تئوری مجموعه های راف می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنانآموزش و پرورش شهرستان سیرجان  بوده است که با رجوع به جدول مورگان ، حجم نمونه ۱۳۴ نفر تعیین گردید، ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد. ضریب پایایی آن به روش آلفای کرنباخ بیشتر از ۰.۷ می باشد. در این بررسی میزان ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی با استفاده از ابعاد: عوامل شخصی، عوامل شغلی و  عوامل سازمانی سنجش شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها از تئوری مجموعه های راف استفاده شده است. بدین منظور پس از تشکیل جداول تصمیم استاندارد شده در مرحله بعد موارد سازگار و ناسازگار مشخص شدند و پس از آن جداول تقلیل تشکیل گردید. در نهایت نتایج به طور کلی نشان داد که اگر میزان عوامل شغلی در سطح کمی باشد آنگاه میزان ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی هم در سطح کمی خواهد بود. علاوه براین بر اساس نتایج عوامل سازمانی در سطح متوسط باعث افزایش میزان ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی خواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که عوامل شخصی اگر در سطح زیادی باشد آنگاه میزان ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی هم در سطح زیادی خواهد بود.

کلمات کلیدی: رفتار سیاسی، ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی ، عوامل موثر بر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی و تئوری مجموعه های راف.

مقدمه

قدرت و سیاست[۱] پدیده هایی اجتناب ناپذیر در زندگی سازمانی هستند؛ امروزه وجود رفتارهای سیاسی در سازمان واقعیتی انکارناپذیر است. میزان سیاسی بودن هر فرد به ارزشهای فردی، روش اخلاقی و خلق و خوی او بستگی دارد افرادی که شدیدا غیر سیاسی یا بسیار سیاسی اند همگی زیان خواهند دید. اولی ممکن است به کندی ارتقا یابد و احساس کند که کنار گذاشته شده است، در حالی که دومی ممکن است به خود خدمتی متهم شود و حیثیت و اعتبار خویش را از دست بدهد. افرادی که در دو طرف انتهایی طیف سیاسی قرار می‌گیرند به عنوان افراد ضعیف در تلاش گروهی به شمار می‌آیند. به طور معمول میزان متوسطی از رفتارهای سیاسی حساب شده به عنوان ابزار ادامه حیات در سازمان‌های پیچیده محسوب می‌شود. بنابراین درک افراد از فضای سیاسی سازمان می‌تواند بر روی توانایی برقراری ارتباط آنها در محیط کار تأثیر بگذارد. از طرف دیگر رابینز (۲۰۰۵) بیان می‌کند که فضای سیاسی سازمان چگونگی توزیع مزایا را نیز در برمی گیرد.

در این تحقیق ما می‌خواهیم تأثیرادراک افراد از فضای سیاسی سازمان را بررسی کنیم زیرا سازمان به عنوان مجموعه ای پیچیده و مرکب از افراد و ائتلاف‌ها پنداشته می‌شود که هر یک دارای منافع، باورها، ارزش‌ها، سلیقه‌ها، انتظارات و پنداشت‌های خاص خود است. این ائتلافها دائم برای کسب منابع کمیاب سازمانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. تضاد، برخورد و تعارض امری اجتناب ناپذیر است.  عامل دیگر علاوه بر وجود ائتلاف‌های گوناگون در سازمان، محیطی که در آن افراد تعامل دارند نیز، یک عامل اثر گذاری قوی در بروز رفتار‌های سیاسی در سازمان است.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی سنجش میزان ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی با رویکرد تئوری مجموعه های راف مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سیرجان با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.