مقاله فعالیت های یادگیری تیمی بیرونی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها


در حال بارگذاری
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
word
73.2کیلوبایت
12صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان فعالیت های یادگیری تیمی بیرونی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها است که در۱۲ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده:

امروزه به طور گسترده اعتقاد براین است که اجرای کار تیم محور، فعالیتی است که تمرین مدیریت منابع انسانی را ارتقا می‌دهد و تیم ها تبدیل به سنگ بنای مهم اثربخشی سازمانی در طول بیست سال گذشته شده اند. محیط های تیم گرا فرصت هایی برای کارکنانشان فراهم می‌کنند تا ازهمکاران باتجربه خود(یادگیری درونی) و از فرصت ها و تیم های رقیب(یادگیری بیرونی) یاد بگیرند. یکی از ثمرات مورد انتظار کار تیم محور، تحریک یادگیری جمعی(تیمی) است. به طوری که یادگیری تیمی یا ذهن جمعی از مشخصه های گروه های کاری اثربخش به شمار می‌رود.هدف از این مطالعه تعیین فعالیت های یادگیری تیمی بیرونی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می باشد. افراد مورد مطالعه اعضای هیئت علمی رشته فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند. ابزار مطالعه پرسشنامه ترجمه شده فعالیت های یادگیری تیمی برزمان (۲۰۱۰) بود که به روش سرشماری و از طریق ایمیل در اختیار اعضای هیئت علمی قرار گرفت. بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در داخل کشور نشان داد ابزار مطالعه از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. نتایج مطالعه که در دو بعد فعالیت های یادگیری تیمی بیرونی نیابتی و زمینه ای مورد اندازه گیری قرار گرفته بود نشان داد سطح فعالیت های یادگیری تیمی بیرونی در میان اعضای هیئت علمی رشته فناوری اطلاعات سلامت در سطح متوسط قرار دارد.

کلمات کلیدی: کارتیمی، یادگیری تیمی بیرونی، اعضای هیئت علمی

مقدمه:

پرسش‌های زیر موجب پیدایش ادبیات پژوهشی درباره یادگیری تیمی شده است. که به دلیل تاکید بیش از پیش بر اهمیت ونقش تیم ها درمحیط های کاری به طور روزافزونی درحال افزایش می باشند. چه عواملی موجب اثربخشی تیم های کاری می‌شوند، چگونه تیم عملکرد خود را در وظایف تکراری بهبود می‌بخشد، چگونه اعضای تیم یاد می‌گیرند که با یکدیگر روی وظایف جدید کار کنند و چگونه تهدید هایی را که کارکردن در تیم ایجاب می‌کند، مدیریت کنند. (معایرحقیقی فرد و همکاران، ۱۳۸۷)

یادگیری تیمی به عنوان موضوعی مستقل در ادبیات مدیریت، دردهه ۱۹۹۰ میلادی و درکتاب سازمان یادگیرنده پیترسنگه ظهوریافت. یادگیری تیمی به عنوان یکی از چهارفرامین دیگر مطرح شده دراین کتاب، سازمان راقادر به یادگیری می‌سازد.(Senge, 2006) از آن پس بود که محققان رفتارسازمانی، این نظریه را گسترش دادند.

به طورکلی سه جریان پژوهشی در زمینه یادگیری تیمی وجود دارد که عبارتنداز: ۱- بهبود نتیجه ( تیم ها با چه آهنگی کارایی خود را بهبود می بخشند؟) موضوع اصلی دراین حوزه از پژوهش، فایده تجربه برای کارایی تیم ها یا سازمان در زمینه های مختلف می باشد. یافته های کلیدی حاصل ازاین مجموعه تحقیقات نشان می‌دهد که مقدارتجربه همکاری با یکدیگرنتایج عملکرد تیم را بهبود می‌بخشند. ۲- تسط بر وظیفه ( اعضای تیم چگونه دانش و مهارت های خودرا برای به انجام رساندن وظایف هماهنگ می کنند؟) یادگیری تیمی در این حوزه، نتیجه ارتباطات و هماهنگی قلمداد می‌شود که اعضای تیم بواسطه این یادگیری، دانش مشترک درباره تیم، وظیفه، منابع و زمینه را ایجاد می کنند. به عبارت دیگر تیم هایی که اعضای آنها از آنچه دیگران می‌دانند(فردی یا جمعی) آگاهند، وظایف به هم وابسته را بهتر انجام می دهند. ۳- فرایندگروهی ( چه چیزی زمینه بروز رفتارها و فرایندهای مبتنی بر یادگیری را درتیم ها ایجاد می کند؟) در این حوزه یادگیری تیمی به جای نتیجه تیمی به عنوان فرایند گروهی محسوب می شود. مطالعه حال حاضرنیز در این حوزه قرار می گیرد. در این دسته از تحقیقات به متغیرهایی که بر فرایند یادگیری تیمی اثر می‌گذارند اشاره شده است.(Edmondson et al, 2007) برای مثال: وانگ (۲۰۰۴) در ۷۳ تیم از سازمان ها و صنایع مختلف درباره دو نوع یادگیری درونی و بیرونی تحقیق نموده و نشان می‌دهد انسجام تیم، رفتارهای یادگیری درونی و بیرونی را ارتقا داده و این رفتارها به نوبه خود آثارمختلفی بر عملکرد دارند. (Brooks, 1994) نشان می‌دهد درک افراد از جو تیم با رفتار یادگیری تیمی رابطه قوی دارد. ازدیدگاه محققین دیگر ، رهبران اثربخش نیاز به یادگیری را تحریک نموده و به اختلافات قدرت اهمیت نمی‌دهند.(Edmondson et al, 2003) اهداف مشترک از جمله متغیرهایی است که درحوزه فرایند گروهی مورد مطالعه قرار گرفته است. زمانی که تیم ها وابستگی متقابل هدف دارند، بیش از تیم هایی که از اهداف رقابتی یا مستقل برخوردارند، در رفتاریادگیری شرکت می‌کنند.(Tjosvold et al. 2004) یکی دیگر از شرایط مقدماتی رفتارهای یادگیری در تیم ها، هویت تیم است. تیم هایی که یک هویت تیمی مشترک را شکل می‌دهند، منافع تیمی را بر منافع شخصی ترجیح داده، مسئولیت نتایج کل تیم را می‌پذیرند و حس همبستگی قوی تری در آنها بوجود می آید.(پورناصح و مفخم، ۱۳۸۷)

ادامه ی این در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود فعالیت های یادگیری تیمی بیرونی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.