مقاله مطالعه توانمندسازی کارکنان و نقش بهره وری بر بهبود آن در سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان


در حال بارگذاری
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
word
37.9کیلوبایت
10صفحه
1379 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان مطالعه توانمندسازی کارکنان و نقش بهره وری بر بهبود آن در سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان است که در۱۰ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

در دو دهه اخیر توانمندسازی مدیران به یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها تبدیل شده است. بقا و توسعه سازمانی زمانی تحقق می یابد که سازمان با مشارکت کارکنان از نیروهای دانشی، خلاق و با انگیزه یعنی بهره وری منابع انسانی برخوردار باشد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی ( شامل : تعهد سازمانی، خلاقیت شغلی ، مشارکت سازمانی ، رضایت شغلی) و تاثیر ان بر توانمندسازی مدیران سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان به انجام رسید. متغیرهای مورد نظر با پرسشنامه محقق ساخت با روایی مورد تایید متخصصین و اساتید و پایایی محاسبه شده ۸۳۵/۰ بین ۱۱۰ نفر از کارکنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا با استفاده از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن متغیرها در هر یک از فرضیات تحقیق پرداخته شد و سپس با استفاده از آزمون فرض ضریب رگرسیون و ضریب تعیین و آزمون معادلات ساختاری ( تحلیلی مسیر )با استفاده از نرم افزارهای Spss و آموس به بررسی تأئید و یا رد فرضیه های تحقیق پرداخته شد. پس از بررسی نتایج یافته ها و تفسیر آنان نشان داده شد که در مجموع  متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی در توانمندسازی مدیران سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان تاثیر مثبت و معناداری داشتند. یافته­ها حاکی از آن بود که عامل رضایت شغلی قوی­ترین پیش­بینی کننده مثبت و معنادار توانمندسازی مدیران می­باشد.

واژگان کلیدی: توانمندسازی، بهره وری منابع انسانی، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی.

مقدمه:

بسیاری از سازمان ها راه حل این مسأله را اجرای برنامه های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده اند زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند و در رویکردهای توسعه ای به مدیریت منابع انسانی، به روشنی درباره اهمیت و جایگاه عوامل انسانی در سازمان، به عنوان یک دارایی مهم بحث شده است. اگر شرایط مناسبی برای شکوفا شدن استعدادهای فردی فراهم شود، دارایی مذکور، کارایی و عملکرد بهتری خواهد داشت. یکی از موثرترین عوامل، رشد احساس توانمندی در بین کارکنان است ( کشاورزی و همکاران، ۱۳۹۲).

درواقع، توانمندسازی، مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر است. زیرا سازمان ها در معرض تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی قرار دارند. از مهمترین عوامل بروز این تغییرات، می توان به رقابت روزافزون جهانی، توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و بروز تغییرات در ویژگی ها و خواسته های مشتریان اشاره کرد. تغییر در شرایط سازمان های عصر حاضر، منجر به تغییر در نگرش آن ها به نیروی انسانی شده است. در این شرایط، کارکنان سازمان، ابزار موفقیت مدیر نیستند و به عنوان سرمایه های سازمان ، به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شده اند ) روی و شنا، ۲۰۰۵ (. توانمندسازی در دهه۱۹۹۷  به عنوان واکنشِ مدیریت به محیطِ رو به افزایشِ رقابتی و پیچیده برجسته شد )هیل و هوک ،۲۰۰۴).

از طرف دیگر، در شرایطی که سازمان ها تحت تاثیر رقابت های اقتصادی می‌باشند، ضرورت توجه به کیفیت‌کاری و بهره‌وری سازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. مدیریت برای اینکه بتواند عملکرد سازمان متبوع خود را بهبود بخشد بایستی با دید کیفی به سازمان نگریسته و تلاش نماید تا آنجا که ممکن است با ارائه راهبردهای اجرایی، بهره‌وری و کیفیت عملکردکاری سازمان تحت امر خود را در سطح مطلوب حفظ نماید. این یعنی اینکه اصولاً هر برنامه مبتنی بر توانمند سازی می تواند از بهره‌وری منجر گردیده و تولید بیشتر، خدمات مناسب‌تر، جذب مشتریان و نهایتاً در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار را به همراه آورد. این بهبود مستمر نه تنها برای رویارویی با تهدیدات و فرصتها در محیط پیچیده امروزی ضروری است بلکه موید آن است که سازمان نمی بایست فقط اصل متفاوت بودن کارکنان از یکدیگر را بپذیرد و باید برای تفاوت ها سرمایه‌گذاری نماید و ایشان را به کارهایی گمارد که برابر با توانمندی هایشان باشد( هداوند و صادقیان، ۱۳۸۷).

در واقع، هرگاه از کیفیت و بهره‌وری سخن به میان می آید، برنامه های توان افزایی در زمره اجزای جدانشدنی و بدون تردید موضوع قرار می‌گیرند. ارتباط توانمندسازی و بهره وری سازمانی را می توان یک ارتباط دوسویه تلقی کرد. بدین ترتیب که تحلیل مسئولیت ها، تعیین وظایف و اختیارات و بهبود سطح دانش تخصصی کارکنان برای انجام مسئولیت های تعریف شده، نه تنها به ارتقای توان کاری سازمان و نهایتا بهبود بهره وری خواهد انجامید، بلکه کارکنان را از یک مدل ذهنی انعطاف پذیر و پویا که همواره پذیرای ایده ها و راه حل های جدید خواهند بود برخوردار می کند. ازطرف دیگر برنامه های تواناسازی موجب تغییر در مسئولیت مدیریت و کارکنان نیز می شود. زمانی که توانایی کارکنان بیشتر می‌شود، سبک مدیریت از نظارت نزدیک به سمت نظارت هدایتی و تفویضی تغییر می یابد. این تغییر سبک، باعث تغییر در مسئولیت پذیری کارکنان نیز می شود، چرا که کارکنان با آزادی عملی که در انجام کارها به دست می آورند، خلاق و خود مدیر نیز می شوند و این همان حلقه گم شده ای است که در ایجاد بهره وری سازمانی می بایست مورد توجه قرار گیرد( هداوند و صادقیان، ۱۳۸۷).

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی مطالعه توانمندسازی کارکنان و نقش بهره وری بر بهبود آن در سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان با پشتیبانی تماس بگیرید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.