مقاله مطالعه رضایتمندی ارباب و رجوع و تحلیل ارتباط آن با سلامت اجتماعی کارکنان


در حال بارگذاری
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
word
28.5کیلوبایت
10صفحه
1360 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان مطالعه رضایتمندی ارباب و رجوع و تحلیل ارتباط آن با سلامت اجتماعی کارکنان است که در۱۰ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه بین سلامت اجتماعی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان با رضایت مراجعان بررسی شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی(همبستگی) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مراجعان اداره راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان که به روش نمونه گیزی تصادفی ساده ۱۲۷ نفر انتخاب شده‌اند. گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی  و رضایت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق نرم افزار spss ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه‌های سلامت اجتماعی ۸۱% ، و رضایت ۸۶% از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است. یافته‌ها نشان می‌دهد بین سلامت اجتماعی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان با رضایت مندی مراجعین رابطه وجود دارد. همچنین بین شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی کارکنان با رضایتمندی مراجعین ارتباط وجود دارد اما پذیرش اجتماعی و همبستگی اجتماعی با رضایتمندی مراجعین ارتباط ندارد.

واژگان کلیدی: سلامت اجتماعی، رضایتمندی، کارکنان، اداره راه و شهرسازی

مقدمه

همگام با تحولات شگرفی که امروز در عرصه جهان رخ می دهد و از آن به عنوان انفجار اطلاعات، جهانی سازی[۱] و واژه‌هایی مشابه یاد می‌کنند. نوع نگرش به نیروی کار و منابع انسانی[۲] به عنوان عوامل اصلی ایجاد این تحولات نیز تغییر می‌کند. دیگر هیچ یک از مدیران عصر حاضر، نگاه ابزاری به منابع انسانی ندارند. نیروی انسانی[۳] و کارکنان نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد ماموریت‌ها، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های سازمان دارند. امروزه همه سازمان‎ها دریافته‌اند که رضایت مشتری ضامن بقای سازمان است. اهمیت و توجه تا مرحله ای پیش رفته که افزایش تعداد مشتریان و دستیابی به سود بیشتر در ازای ارائه‌ی خدمات با کیفیت از نگرانی‌های مستمر موسسات و شرکت‌های خدمات‌رسان است. مولفه‌هایی از قبیل کیفیت انجام امور، نحوه رفتار و برخورد با ارباب رجوع، هزینه‌های انجام خدمات، شفافیت و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که ضمن جلب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات از ارگان ها، موجبات افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه گاه برای نظام اداری می باشد را فراهم می‌سازد )مسعودی،۱۳۸۲: ۷۶). طبق نظریه سلامتی، فردی سالم فرض می شود که درجات عالی شاخص‌های سلامت را دارا باشد (بلانکو و دیاز[۴] ، ۶۳:۲۰۰۷).

سلامت اجتماعی یا حداقل فقدان آن یک نگرانی مهم در نظریه‌های کلاسیک جامعه شناسی برای نهاد‌های اجتماعی است. از نظر تجربی این موضوع ریشه در ادبیات جامعه‌شناسی مربوط به نابهنجاری‌ها و بیگانگی اجتماعی دارد (کییز و شاپیرو[۵] ، ۲:۲۰۰۴).

سلامت اجتماعی از مفاهیمی است که ارائه تعریف دقیقی از آن کار دشواری است تنوع تعاریف موجود در این زمینه سبب ایجاد دیدگاه‌های متفاوتی می‌شود که درست یا نادرست بودن آن را نمی‌توان به وضوح تشخیص داد. با این وجود باید توجه نمود که سلامت اجتماعی صرفا به منزلت اجتماعی اقتصادی شهروندان بستگی ندارد بلکه انعکاسی از موقعیت شهروندان در بستر یا بافت اجتماعی است. سلامت اجتماعی و روانی کارکنان از نظر جنبه‌های روانشناختی اهمیت شایانی دارد (رارانی و همکاران،۲۱۶:۱۳۹۰).

سلامت اجتماعی از پنج شاخص(مولفه) شکل گرفته است، شکوفایی اجتماعی یعنی فرد در جامعه به این باور برسد که جامعه در حال تکاپو تدریجی بوده و توانایی های بالقوه ای  برای تحولات مثبت دارد. همبستگی اجتماعی در مقابل بی معنایی در زندگی است و در حقیقت در کسی که فرد نسبت به کیفیت، سازماندهی و اداره دنیای اجتماعی افراد خود دارد، پذیرش اجتماعی به این موضوع اشاره دارد که افرادی که نگرش مثبتی به شخصیت خود دارند و جنبه‌های خوب و بد زندگی خود را توامان می‌پذیرند افراد دارای سلامت اجتماعی هستند و فرد در کنار سایر اعضای جامعه انسانی، احساس راحتی کند.مشارکت اجتماعی یعنی افراد به این باور و احساس می رسند که چیز باارزشی برای ارائه به جامعه دارند و فعالیتهای آنها برای جامعه مهم می باشد و در انسجام اجتماعی فرد خود را ارزیابی کرده و به این نتیجه می‌رسد که بخشی از جامعه بوده و خود را همچون سایرین در وقایع جامعه سهیم می‌داند. کسانی که از سلامت اجتماعیی بالاتری برخوردارند از سلامت روانی و جسمانی قوی‌تری بهره می‌برند. کارکردهای سلامت اجتماعی از جمله شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت و انسجام اجتماعی به حفظ سلامت جسمانی یعنی فیزیولوژیکی و بیولوژیکی و سلامت روانی یعنی انگیزه، هیجان، شخصیت و حافظه اثرگذار می باشد.

رضایت شغلی، مفهومی پیچیده و چندبعدی است و این مفهوم را با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی مرتبط می دانند (شفیع آبادی ، ۵۲:۱۳۸۹).

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی مطالعه رضایتمندی ارباب و رجوع و تحلیل ارتباط آن با سلامت اجتماعی کارکنان با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.