مقاله مطالعه سبک رهبری تحول آفرین و تحلیل ارتباط آن با هوش هیجانی کارکنان


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۹
word
42.9کیلوبایت
14صفحه
1511 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان مطالعه سبک رهبری تحول آفرین و تحلیل ارتباط آن با هوش هیجانی کارکنان است که در۱۴ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

هوش هیجانی نیز، یکی از مفاهیم تازه در حیطه روابط کارکنان و مدیر است که توانایی افراد را در شناخت و کنترل هیجانات در خود و دیگران می ستجد. بنابراین در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین  پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران سازمان جهاد کشاورزی شهر زابل  بود که با توجه به آن حجم نمونه برابر با ۳۵ نفر تعیین شد. داده های مربوط به هوش هیجانی به وسیله پرسشنامه قابلیت های عاطفی “گولمن” و داده های مربوط به سبک رهبری معنوی تحول آفرین  به وسیله پرسشنامه چند عاملی رهبری “بس و آوولیو” جمع آوری  گردید. تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از این است که رابطه بین هوش هیجانی با سبک رهبری معنوی تحول آفرین  معنادار است. بعلاوه تمامی مؤلفه های هوش هیجانی با سبک رهبری معنوی تحول آفرین  رابطه معناداری دارند. همچنین تحلیل رگرسیون چند عاملی بیانگر این است که از میان مؤلفه های هوش هیجانی، خود آگاهی و مدیریت روابط بیشترین تأثیر را در رهبری معنوی تحول آفرین  دارند.

واژگان کلیدی: رهبر، هوش هیجانی، رهبری تحول آفرین ، رهبری مبادله ای، رهبری عدم مداخله گر

مقدمه

سالهاست که محققان، متخصصان منابع انسانی، آموزگاران سازمانی، استخدام کنندگان، مدیران و غیره می دانند چه چیز کارکنان متوسط را از ستارگان متمایز می کند و آن نه مهارتهای فنی است که آسان فراگرفته شود و تشخیص فرد دارایی آنها ساده باشد و نه لزوماً به هوش برمی گردد. چیز دیگری وجود دارد که اگر دیده باشید، آنرا می شناسید اما تعریف دقیق آن دشوار خواهد بود. آن مهارتهای اجتماعی است. آنهایی که ارزشگذاری و سنجش توانایی تفسیر مردم، درک مردم و درک احساسات را به دلیل اینکه مهارتهای نرم افزاری هستند، نا ممکن می دانند باید در موضع خود تجدید نظر کنند. چون هوش هیجانی بعنوان نوعی هوش یا مجموعه ای از تواناییها در این امر تواناست(کاروسو[i]،۱۹۹۹: ۱)

دانیل گولمن[ii] در کتاب خود به نام کار با هوش هیجانی[iii] (۱۹۹۸) بر نیاز به هوش هیجانی در محیط کار(محیطی که اغلب به عقل توجه می شود تا قلب و احساسات) تمرکز می کند. او معتقد است نه تنها مدیران و رؤسای شرکتها نیازمند هوش هیجانی هستند، بلکه هرکسی در سازمان کارمی کند نیازمند هوش هیجانی است(مُوری[iv]،۱۹۹۸: ۲). اما هرچه در سازمان به سطوح بالاتر می رویم، اهمیت هوش هیجانی در مقایسه با هوش عقلی افزایش می یابد. به همین علت هوش هیجانی از اهمیت زیادی برای یک رهبر برخوردار است(گولمن،۲۰۰۱: ۴۷).

از سویی رهبری معنوی تحول آفرین [v]، یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظریه سبک رهبری معنوی تحول آفرین  یکی از چارچوبهای نظری در دنیا است، که از سوی برنز[vi] (۱۹۷۸) و بس[vii] (۱۹۸۵) مطرح شده است. در سالهای اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی رهبری تحول گرا شده است. بطوریکه تنها در طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ بیش از یکصد پایان نامه و تحقیق، مفهوم رهبری تحول گرا را بررسی کرده اند. بس در سال ۱۹۹۰، بیان کرد که رهبران می توانند با استفاده از ویژگیهای رفتاری رهبری معنوی تحول آفرین ، پیروان خود را به سوی عملکرد بیش از انتظار، رهنمون کنند(هامفریس[viii] و انیشتاین[ix] ،۲۰۰۳ : ۲).

با توجه به تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر در دنیا و توجه روزافزون به بررسی هوش هیجانی در عرصه های گوناگون و نیز بررسی مدیریت تحول آفرین به عنوان سبک مدیریت موفق در سازمانهای امروز، تحقیقات اندکی در این رابطه در ایران انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق سنجش میزان هوش هیجانی مدیران و مهمتر از آن پیدا کردن دلایلی دال بر وجود رابطه بین هوش هیجانی بالاتر و سبک رهبری معنوی تحول آفرین  است. به عبارت دیگر این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است که آیا بین هوش هیجانی و سبک رهبری معنوی تحول آفرین  در نمونه مطالعه شده رابطه وجود دارد؟

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی مطالعه سبک رهبری تحول آفرین و تحلیل ارتباط آن با هوش هیجانی کارکنان با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.