مقاله مطالعه نقش فرهنگ سازمانی در توانمندسازی پرستاران در جهت جلب رضایت بیماران


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
31.0کیلوبایت
9صفحه
1378 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان مطالعه نقش فرهنگ سازمانی در توانمندسازی پرستاران در جهت جلب رضایت بیماران است که در۹ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده:

رضایت شغلی پرستاران و رضایتمندی بیماران یک مسئله مهم در بازار رقابتی مراقبت های بهداشتی امروز است فرهنگ سازمانی قوی ومثبت می تواند رضایت کارکنان را افزایش داده وشرایطی جهت تعامل بهتر پرستاران با همکاران و رضایت در انجام وظایف و در نهایت تامین اهداف سازمانی را به دنبال دارد.این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی است که دربخش های عمومی و سی سی یو بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام گردید. در این مطالعه که از روش نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه ای استفاده شد ، جهت بررسی فرهنگ سازمانی ازپرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز وبرای بررسی توانمندسازی ساختاری پرستاران ازپرسشنامه استاندارد شرایط سختی کار- فرم مختصرشده ۲ (CEWQ-II) کانترکه توسط ۴۰۰ پرستار  و پرسشنامه رضایتمندی بیماران از مراقبت های پرستاری  ( PSNCQ ) لسچینگر که توسط ۴۰۰ بیمار تکمیل گردید استفاده شد.  بین سطح فرهنگ سازمانی و میزان توانمند سازی پرستاران (P=0.000) ، بین سطح فرهنگ سازمانی و میزان رضایتمندی بیماران (P=0.000) ، بین میزان توانمند سازی پرستاران و میزان رضایتمندی بیماران (P=0.000) رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی پرستاران تاثیر بسیاری دارد و از آنجا که توانمندی پرستاران در رضایتمندی و نتایج درمانی بیماران نقش مهمی دارد، پیشنهاد میشود مدیران به مواردی از قبیل رعایت نسبت پرستار به تخت ، درآمد و امکانات رفاهی ، فضای مناسب شغلی، مشارکت هر چه بیشتر پرستاران در تصمیم گیری های مراقبتی و درمانی و همچنین در زمینه رضایتمندی بیماران توجه به سیستم های پذیرش بیمار و نوع مراقبت دریافتی با توجه به سن بیماران  توجه خاص داشته باشند.

کلید واژه ها :  فرهنگ سازمانی ، توانمندسازی ساختاری ، رضایتمندی بیماران

مقدمه :

رضایتمندی بیماران معیاری برای سنجش مراقبت های بهداشتی است بیمارانی که از مراقبت های دریافتی رضایت دارند به طور حتم درمان را در همان مراکز ادامه می دهند. (۱) بیماران بهانه و علت وجودی برای ایجاد بیمارستان ها هستند . لذا تامین نیازها وتوقعات آنها یکی از مهمترین وظایف بیمارستان ها می باشد (۲) در بازارهای رقابتی مراقبت های بهداشت ، بیمار هم مشتری وهم مصرف کننده می باشد (۳).این رضایتمندی تحت تاثیر مراقبت دهندگان و محیطی است که بیمار در آن تحت درمان قرار میگیرد ویکی از راههایی که بیمارستانها می توانند رضایتمندی بیماران را تحت تاثیر قرار دهند از طریق عملکرد اجرایی ، سعی وتلاش پرستاران می باشد. (۱)پرستار یک نقش حیاتی  در ایجاد ، حفظ و ارتقا محیط های درمانی دارد . رضایت شغلی پرستاران و رضایتمندی بیماران یک مسئله مهم در بازار رقابتی مراقبت های بهداشتی امروز است  (۴)  سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۰ پرستاران را به عنوان کلید موفقیت نیروی انسانی سلامت برشمرده است وتقویت نیروی کار پرستاری را برای ارتقا ء کلی سلامت در سراسر جهان الزامی می داند . تحقیقات نشان داده است محیط های کاری که پرستاران را برطبق استا نداردهای حرفه ایشان توانمند میکنند با یک افزایش رضایتمندی شغلی وکاهش ترک شغل ونتایج بهتر درمان بیماران همراه است (۵) فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه های سازمان تأثیر می گذارد . مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ بر تدوین اهداف و راهبردها، رفتار فردی و عملکرد کارکنان، انگیزش و رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری، نحوه تصمیم گیری و میزان مشارکت کارکنان در امور، میزان تعهد، انضباط و مانند آن نیز تأثیرگذار است (۶)فرهنگ سازمانی قوی ومثبت می تواند رضایت کارکنان را افزایش داده وشرایطی جهت تعامل بهتر پرستاران با همکاران و رضایت در انجام وظایف و در نهایت تامین اهداف سازمانی را به دنبال داشته باشد .(۷) ومی تواند اثر قدرتمندی بر روحیه توانمندی داشته باشد زیرا اتصال بین  فاکتورهای فهومی و رفتارهای کاری کارمند می باشد.(۸) کانتر (۱۹۹۳) توانمندسازی از سه منبع جداگانه آغاز می شود : قدرت رسمی  ، قدرت غیر رسمی ، دسترسی به ساختار سازمانی . قدرت رسمی در موقعیت های قابل مشاهده وجود دارد که برای رسیدن به اهداف سازمان و برای انعطاف پذیری کارمند ایجاد شده است . قدرت غیر رسمی را می توان با نگاه کردن به تعهدات مختلف از جمله رابطه کارمند با مافوق ، همکاران و و زیر دستان و عملکردهای متقابل هر دو در خارج و داخل سازمان شناسایی کرد .(۹) به طورکلی توانمندسازی کارکنان یک طرز فکر مالکیت در راه رسیدن به اهداف سازمان ایجاد می کند و آنها را تبدیل به رهبران غیر رسمی نوآور می کند.(۱۰) خیلی از پرستاران اعتقاد دارند که فعالیت های مشارکتی بخشهای رسمی حرفه پرستاری از قبیل سازمان پرستاران آمریکا(ANA)[۱] ، اتحادیه ملی پرستاران (NLN) [۲]و یا یکی از سازمان های خاص پرستاری موثراست .اگر پرستاران احساس کنند برای عملکرد تحت تاثیر فشار سیاستگذاران هستند کار را رها می کنند و آن را به کسانی که این سیاستهای را پی ریزی می کنند واگذار می کنند.پرستاران مانند سایر فراهم کنندگان مراقبت بهداشتی باید ایستادگی کنند و با دیگر کسانی که در مراقبت بهداشتی صاحب نظر هستند مذاکره و همکاری و رقابت کنند.(۱۱) با توجه به مطالب گفته شده پژوهشگران بر آن شدند که مطالعه ای با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی پرستاران بر رضایتمندی بیماران از مراقبت های پرستاری انجام دهند.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مطالعه مقاله ی نقش فرهنگ سازمانی در توانمندسازی پرستاران در جهت جلب رضایت بیماران با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.