مقاله مطالعه چابک سازی کارکنان و ارتباط آن با مولفه های یادگیری سازمانی


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
word
29.7کیلوبایت
9صفحه
1381 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان مطالعه چابک سازی کارکنان و ارتباط آن با مولفه های یادگیری سازمانی است که در۹ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده:

این تحقیق پیرامون بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد زابل صورت گرفته است که از دسته پژوهش های کاربردی، توصیفی-  میدانی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد زابل  بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۲۳ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های روا و پایا (آلفای کرونباخ برای پرسشنامه یادگیری سازمانی برابر ۰.۸۱۲ و برای پرسشنامه چابکی سازمانی برابر ۰.۸۶۵) استفاده گردیده است. برای تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردید که افزایش در هریک از شاخص های یادگیری سازمانی منجر به افزایش چابکی در دانشگاه آزاد زابل می گردد.

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی،تعهد مدیریت، دید سیستمی، فضای باز- آزمایشگری، انتقال-یکپارچگی، چابکی سازمانی

مقدمه:

از آنجایی که، دنیای پیچیده امروز، عصر تداوم لقب گرفته است، رشد سریع و تکاملی دانش فنی و تکنولوژی و گسترش بازار مصرف، مجال استفاده از تجارب و راه حل های گذشته را از آدمی ربوده است.  دیگر تجارب و راه حل های گذشته، برای مسائل جاری و آینده سازمان ها کارگشا نیستند.  باید به شیوه ای دیگر اندیشید و به دنبال راه کارهای جدیدی بود تا بتوان کالاها و خدمات را با همان کیفیتی که مشتری می خواهد ارائه کرد. یافتن روش های خلاقانه پاسخگویی به محیط متلاطم امروزی و دستیابی به موفقیت سازمان ها نیازمند استفاده از روشهای نوین و نگرشی جدید به سازمان است (کیاسی و برومند،۱۳۸۸)

در دهه اخیر موفقیت سازمانها به توانایی و قابلیت آنان در شناسایی نیازهای مشتریان، و ارائه سریع و ارزان خدمات مطابق با نیاز آن ها بستگی داشته است. در این میان امروزه «چابکی[۱]»  به عنوان پاردایم غالب کسب وکار در هزاره سوم و به مثابه بهترین گزینه جهت بقای سازمان ها مورد توجه عموم سازمان های تولیدی و خدماتی قرار گرفته است. به دنبال این توجه، تلاش هایی در راستای رسیدن به سطح مطلوب و متناسبی از چابکی در این سازمان ها جریان یافته است در اقتصاد کنونی که دستیابی به سودآوری نیازمند توجه به تغییرات و نیازهای مشتریان و به عبارتی اجرای رویکرد چابکی در

سازمان است، دانشگاه ها به عنوان سازمان هایی که نقش مهمی در آموزش و پیشرفت علوم و شکوفایی یک کشور ایفا می کنند، بایستی در جهت بررسی نیازمندی های مشتریان، تغییرات محیطی و اقدامات رقبا، گام های موثر و مفیدی بردارند. (عبدی و همکاران،۱۳۸۹).

در این میان آنچه بقا و تداوم فعالیت مؤسسات مالی هر دو بخش را تضمین می کند، ارائه ی خدمات در شکلی مطلوب، مطمئن، سریع، ارزان و متناسب است تا بتوانند با برآوردن انتظارات و خواسته های مشتریان، رضایت و وفاداری آنان را موجب شوند (فطرس و بیگی، ۱۳۸۹). این مهم حاصل نمی شود مگر این که دانشگاه ها در این رقابت تنگاتنگ چابکی و فرهنگ چابکی را در ساختار سازمان و بین کارکنانشان ایجاد نمایند.

یادگیری سازمانی به این دلیل که بر تمام جنبه های سازمانی تأثیر گذاشته است، براساس اعتقادات و ارزش های مشترک، به سازمان ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی، انگیزه و رضایت شغلی و سطح کارایی نیروی انسانی چابک، طراحی ساختار و نظام¬های سازمانی چابک، هدفگذاری، تدوین و اجرای خط مشی ها و استراتژی های دستیابی به چابکی تأثیر می گذارد.

از این رو بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی که مهمترین عنصر تأثیرگذار در سازمان است و چابکی که پارادایمی نوین در کسب موفقیت و همسویی با تغییرات است، هدف اصلی این پژوهش خواهد بودکه برای پژوهشگران و سازمانهایی که قصد دارند چابکی را بررسی کرده و بکارگیرند، رهنمودهایی را فراهم می آورد.

[۱] Agility

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی مطالعه چابک سازی کارکنان و ارتباط آن با مولفه های یادگیری سازمانی با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.