مقاله مطالعه کارایی مدیران و تحلیل ارتباط آن با رهبری خدمت گذار و اشتیاق شغلی


در حال بارگذاری
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
word
37.1کیلوبایت
10صفحه
1394 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان مطالعه کارایی مدیران و تحلیل ارتباط آن با رهبری خدمت گذار و اشتیاق شغلی است که در۱۰ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

از آنجایی که اشتیاق شغلی و کارایی افراد می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف درون و برون سازمانی از جمله سبک رهبری مدیران باشد، لذا پژوهش حاضر  در نظر دارد تا رابطه بین سبک رهبری خدمتگذار و اشتیاق شغلی با کارایی مدیران در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زابل را بررسی نماید. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است که طی نه ماه در سال ۱۳۹۴ در بین مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پژشکی زابل صورت گرفت که تعداد مدیران و سرپرستان این بیمارستان‌ها جمعا با استفاده از اطلاعات کارگزینی بیمارستان‌ها ۲۳۰ نفر بود که تعداد ۱۴۸ نفر با استفاده از به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد؛ سبک رهبری خدمتگزارپترسون (۲۰۰۳)، اشتیاق شغلی اسچوفیلی و همکاران(۲۰۰۲)  و کارایی تالکوت پارسونز(۱۹۹۹) بهره برده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(ضریب همبستگی اسپیرمن) در نرم افزار spss19 صورت گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین سبک رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی با کارایی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود داشت(p< 0.01 ). همچنین نتایج نشان داد که بین مولفه‌های سبک رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی و کارایی مدیران رابطه معناداری وجود داشت و بین مولفه‌های اشتیاق شغلی و کارایی مدیران هم نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.  بهبود مولفه‌های سبک رهبری باعث ارتقا و افزایش اشتیاق شغلی و کارایی مدیران و سرپرستان می‌گردد.

کلمات کلیدی: کارایی، تواضع و فروتنی، مهرورزی، اعتماد، اشتیاق شغلی

مقدمه

بیمارستانها، از بزرگترین گروههای ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی هستند و تعامل کاری آنها با بیماران در مقایسه با سایر سازمانهای ارائه دهنده خدمات مراقبت، خیلی زیاد بوده۱ و نارسایی کار آنها، نتایج غیر قابل جبران به بار میاورد۲. بنابراین همه کشورها برای تحقق اهداف بخش سلامت به مدیرانی اثربخش و با انگیزه نیاز دارند. اسچوفیلی و همکاران به اشتیاق به عنوان سازه ای مستقل از فرسودگی شغلی نظر انداختند و آنرا به عنوان حالت ذهنی مثبت، ارضاکننده و مربوط به کار تعریف کردند که بوسیله ابعاد جذب، نیرومندی و وقف خود مشخص می شود که در سطح وسیع اعتباریابی شده اند، اشتیاق شغلی، به میزان انرژی و دلبستگی به شغل و کارایی حرف های اشاره داشته و دارای سه بعد جذب، نیرومندی  و وقف خود می‌باشد۳. موضوع اشتیاق شغلی در میان مدیران و پرستاران بسیار حائز اهمیت است، اشتیاق شغلی مفهومی است که با پیامدهای مثبتی چون عملکرد شغلی، تقویت رفتارهای مدنی سازمانی و خشنودی شغلی رابطه مثبت و با قصد ترک شغل رابطه منفی بالائی دارد۴.  افرادی که دارای اشتیاق شغلی هستند عملکرد بالاتری از خود نشان میدهند، آنها به شغلشان علاقمند بوده و در جهت انجام وظایف شغل خود تلاش کرده و در زمان مواجهه با مشکلات و سختی کار پایداری زیادی دارند و این امر به طور مستقیم بر روند امورات درمانی و توفیق نظام درمانی تاثیر دارد. اگر بتوانیم با بررسی عوامل موثر بر اشتیاق شغلی مدیران، روحیه و اشتیاق به کار آنان را بهبود بخشیم، موجبات دلگرمی و جدیت بیشتر و ایجاد انگیزه ای قوی در بین آنها خواهد بود. یکی از عوامل تعیین کننده و موثر در اشتیاق شغلی سبک رهبری مدیران است۵. اکثر نظریه پردازان مدیریت و سازمان، قرن حاضر را قرن رهبری بر سازمان‌ها می دانند. رهبری به دلیل نقشی که در کارایی فردی و گروهی ایفا می کند، عامل بسیار مشهودی در رفتار سازمانی است. رهبر می تواند عامل تمایز در سازمان باشد. به زعم رابینز، رهبری عبارت است از توانایی اعمال نفوذ به گروه و سوق دادن آن به سوی هدفهای مورد نظر. منبع این قدرت یا اعمال نفوذ، جنبه رسمی دارد که همان تکیه بر مسند مدیریت، در یک سازمان است۶. میرکمالی رهبری را قدرت جذب افراد و تأثیر و نفوذ در آنها آ نچنان که افراد پیروان به طور داوطلبانه شخصیت و رهبری فردی را در یک شرایط معین بپذیرند، تعریف می کند۷. لوئیسر  سبک رهبری را ترکیبی از صفتها، مهارتها و رفتارهایی میداند که مدیر برای تعامل با کارکنان خود از آن استفاده میکند۸. همچنین دانشمندان حوزه‌های رفتار سازمانی سبک‌های مختلفی را برای رهبری ارائه داده‌اند که این سبک‌ها و روش‌ها در سازمان‌های مختلف دنیا از تنوع و گوناگونی برخوردار بوده و از ویژگی‌های حاکم بر محیط تاثیر می‌پذیرد. یکی از این سبک‌ها که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، رهبری خدمت‌گزار است.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی مطالعه کارایی مدیران و تحلیل ارتباط آن با رهبری خدمت گذار و اشتیاق شغلی با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.