مقاله نقش سیلیکون در تخفیف تنش سرما از طریق افزایش فعالیت آنزیم های سیستم آنتی اکسیداتیو در هلوی زعفرانی انبار شده


در حال بارگذاری
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
word
507کیلوبایت
8صفحه
1405 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

این یک مقاله ای با عنوان نقش سیلیکون در تخفیف تنش سرما از طریق افزایش فعالیت آنزیم های سیستم آنتی اکسیداتیو در هلوی زعفرانی انبار شده است که در۸ صفحه برای دانلود منتشر شده است.

چکیده

در این تحقیق، اثر سیلیکون بر روی فعالیت آنزیم های سیستم آنتی اکسیداتیو و میزان انباشت مالون دی آلدئید در میوه هلو رقم زعفرانی (Prunus persica L.) در طی دوره انبارمانی مطالعه شد. میوه ها بلافاصله پس از برداشت در دو گروه آزمایشی تقسیم بندی و گروه اول به مدت ۳۰ دقیقه در محلول ۵ گرم در لیتر سیلیکات و گروه دوم (شاهد) در آب مقطر قرار گرفتند. در طول دوره انبارمانی فعالیت آنزیم های کلیدی سیستم آنتی اکسیداتیو یعنی سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز سنجش شدند. نتایج نشان داد که هر چند تیمار سیلیکون فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز را در میوه هلو متاثر نکرد ولی باعث کاهش شاخص خرابی میوه ها، افزایش فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز نسبت به شاهد شد. سیلیکون توانست با افزایش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز باعث کاهش معنی دار مقدار مالون دی آلدئید ناشی از پراکسیداسیون غشایی در میوه هلو شود. نتایج نشان دادند که عنصر فوق می تواند با تخفیف اثرات سرما از طریق بهبود توان سیستم آنتی اکسیدانت در رقم زعفرانی، باعث حفظ کیفیت این میوه ها در طول دوره انبارمانی شود.

کلید واژگان:  سوپر اکسید دیس موتاز، سیلیکات، کاتالاز، مالون دی آلدئید، هلو

مقدمه

زمانی که بافتهای گیاهی در معرض سرما قرار می گیرند، تولید رادیکال های آزاد اکسیژن در سلولهای آنها افزایش می یابد. این مولکولها می توانند باعث تخریب پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک سلولها و در نهایت غشاهای زیستی شوند
(۱). سلولهای گیاهی برای کاهش اثرات تخریبی این مولکولها، فعالیت سیستم آنتی اکسیدانت خود از جمله آنزیم های سوپر اکسید دیس موتاز (SOD) وکاتالاز (CAT) را افزایش می دهند (۲).

ارقام هلو نسبت به دما حساس هستند و دمای بهینه برای ذخیره آنها در انبارداری صفر تا ۱- درجه سانتی گراد می باشد (۳). ولی دماهای پایین هر چند باعث حفظ آب میوه و کیفیت آن می شوند ولی در دراز مدت باعث بروز صدمات سرما در بافت های این میوه شده و در نهایت منجر به انباشت رنگدانه های سیاه و از بین رفتن طعم میوه خواهد شد.. ولی دماهای پایین هر چند باعث حفظ آب میوه و کیفیت آن می شوند ولی در دراز مدت باعث بروز صدمات سرما در بافت های این میوه شده و در نهایت منجر به انباشت رنگدانه های سیاه و از بین رفتن طعم میوه خواهد شد (۴). برای کاهش صدمات ناشی از تنش سرما در طی دوره انبارمانی از مواد شیمیایی مختلف از قبیل هورمونها استفاده می شود. در سالهای اخیر نقش دو عنصر کم مصرف سلنیم و سیلیکون نیز در انبارمانی مورد توجه قرار گرفته است. این دو عنصر از یک طرف باعث تحریک رشد در اغلب گیاهان شده و از طرف دیگر باعث افزایش مقاومت بافت های گیاهی در برابر انواع تنش های محیطی می شوند. عنصر سیلیکون نقش بسزایی در مقاومت میوه ها به آلودگی قارچی ایفاء می کند. نقش سلنیم در تخفیف تنش های محیطی از قبیل شوری، خشکی و سرما از طریق افزایش توان سیستم آنتی اکسیدانت و فعالیت آنزیم هایی از قبیل سوپراکسید دیس موتاز و پراکسیداز در گیاهان مختلف به خوبی نشان داده شده است (۵).

اولین بار در این تحقیق، از سیلیکون برای افزایش طول دوره انبارمانی هلو استفاده شده است. بنابراین در تحقیق حاضر تلاش می شود تا اثر تیمار سیلیکون بر تحمل سرما از طریق تغییر در مقدار مالون دی آلدئید و فعالیت آنزیمهای SOD و CAT در طی دوره انبارمانی بررسی شود تا بتوان برای شناخت مکانیسم های فیزیولوژیکی تحمل سرما در پاسخ به تیمار سیلیکون در این گیاه قدم هایی را برداشت.

ادامه ی متن در فایل اصلی

در صورت بروز مشکل در دانلود مقاله ی نقش سیلیکون در تخفیف تنش سرما از طریق افزایش فعالیت آنزیم های سیستم آنتی اکسیداتیو در هلوی زعفرانی انبار شده با پشتیبانی تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.