مقاله چارچوبی برای راهبرد نظام مند نوآوری


در حال بارگذاری
۱۹ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
یک مگابایت
31 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله چارچوبی برای راهبرد نظام مند نوآوری مطالعه موردی بخش گیاهان داروئی و معطر در ایران در ۳۱ صفحه با فرمت word یعنی doc و docx همچنین pdf آماده خرید و دانلود می باشد. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه مقاله: تبادل دانش و نوآوری ، به عنوان راهی برای توسـعه بخـش کشـاورزی در شـرایطی کـه مباحثی چون بهبود فضای کسب وکار، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و رسیدن به بهره وری بالاتر در تولید، از اهمیت بالایی برخوردار شده اند، خصوصا در سال هـای اخیـر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است . رویکرد نظام هـای نـوآوری کشـاورزی ١ میـان پژوهشگران و خط مشـی گـذاران بـه عنـوان ابـزاری قابـل اتکـا بـرای فهـم و پشـتیبانی فرآیندهای مربوط به نوآوری ، تبادل دانش و تحول بخش های کشاورزی و غذایی مطـرح است . علاوه بر مرحله تولید، نظـام نـوآوری کشـاورزی ، شـامل فعالیـت هـای کشـاورزی گسترده تری در طول زنجیره ارزش می شود. قوت این رویکرد در رد مـدل سـاده خطـی انتقال دانش فنی از مرحله پژوهش به کشاورزان ، بوسیله خدمات ترویجی است . رویکـرد نظام نوآوری کشاورزی این است که نوآوری ، خروجی یک فرآیند در حال تعامل و تحول است (٢٠٠۴ Smits and Kuhlmann)، کـه شـبکه گسـترده ای از بـازیگران را در بـردارد و سرعت و جهت این فرآیندهای نوآوری تحت تاثیر محیط نهادی و سیاستی است . عـلاوه بر این ، نوآوری نه تنها فناوری هـا را در بـر مـی گیـرد بلکـه شـامل تغییـرات اجتمـاعی ، سازمانی ، اقتصادی و نهـادی نیـز مـی شـود (٢٠١٢ .Klerkx et al) (٢٠٠۶ .Hall et al). در ادامه این رویکرد نظام مند به مقوله نوآوری ، به توسعه ابزارهای تحلیلی و ابزارهای خـط – مشی که عملکرد کل نظام را به عنوان یک کل و نه بـه صـورت جزئـی و بخشـی (مـثلا بازیگران یا نهادهایی خاص )، شناسایی و ارتقا دهد، نیـاز خواهـد بـود ( Wieczorek and ٢٠١٢ Hekkert) . این ابزارها موجب هم سویی اجزای نظام می شوند.

نوآوری بخش کشاورزی در زمینه مطالعـات تجربـی پیشـینه ای غنـی دارد و از ایـن رویکرد در سطوح مختلف استفاده شده است (به عنوان مثـال : سـطح ملـی ، منطقـه ای ، بخشی و فناورانه )، اما مطالعات اندکی تحلیل جامع و کامل نظام را آنگونه که در جریـان غالب مطالعات نظام های نوآوری طرح شده ، به کار گرفته اسـت . چنـین تحلیـل کلانـی ، می تواند مشکلات و سوءکارکردهای نظام های نوآوری را برجسـته کنـد و شکسـت هـای نظام مند و ماهوی را ارزیابی کند (٢٠١٠ .van Mierlo et al ;٢٠٠۵ .Klein Woolthuis et al ٢٠١٢ ,Wieczorek and Hekkert) هدف این نوشته پر کردن خلا چنین تحلیل هـایی بـا استفاده از نگاهی کل نگر و به طور خاص ، در بخش گیاهان دارویی و معطر کشور است… ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله چارچوبی برای راهبرد نظام مند نوآوری با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.